Falun Dafa Minghui.org

Imamo „dvije strane“

(Minghui.org)

Te dvije strane se ne odnose na one koji se pred drugima ponašaju drugačije nego kada ih drugi ne vide. Za praktikante, te dvije strane se odnose na našu prosvijetljenu stranu (našu izvornu prirodu) i našu ljudsku stranu. Kao Dafa praktikanti tijekom perioda Fa -ispravljanja, koliko često koristimo našu prosvijetljenu stranu kako bi pomogli Učitelju u činjenju tri stvari?
Nedavno sam ponovno čitao „Objašnjavanje Fa“ u Bitno za daljnje napredovanje.

Shvatio sam da nisam sasvim shvatio značenje korištenja moje izvorne prirode da činim tri stvari. Jasno mi je da postoji ogromna razlika u ishodu ovisno o tome koja strana čini tri stvari. Tijekom perioda Fa-ispravljanja, koju stranu koristimo da bismo učinili ono što Učitelj zahtijeva predstavlja ključno pitanje. Moje razumijevanje ovog pitanja u ovoj kasnoj fazi odražava moju nisku razinu prosvjetljenja.

Potrebna nam je ljudska strana da bismo živjeli u ovom svijetu i razumjeli Fa. Učitelj je rekao u „Objašnjavanje Fa“:

„Zapravo, Dafa ne treba spašavati isključivo ljudska bića – također se predaje svim bićima u različitim dimenzijama. Vaša prosvijetljena, izvorna priroda će automatski znati što da radi.“

Naša prosvijetljena, izvorna priroda može pomoći u Fa -ispravljanju. Učitelj je također rekao u „Objašnjavanje Fa“:

„Zapravo, ovo je posljedica neadekvatnog razumijevanja Fa vašom ljudskom stranom. Vi ljudski sputavate vašu božansku stranu; drugim riječima, vi sputavate dijelove koji su uspješno kultivirani i sprječavate ih da obavljaju Fa-ispravljanje. Kako bi nekultivirana strana mogla kontrolirati vaše glavne misli, ili stranu koja je već dobila Fa? Hraneći zle demone u čovjeku, vi im dopuštate da dobivaju na rupama u Fa. Kad naiđe poteškoća, ako ti, praktikant, zaista možeš sačuvati nepokolebljiv mir, tj. biti odlučan ispuniti različite zahtjeve na različitim nivoima, ovo će ti biti dovoljno da prođeš test. Ako se to nastavlja u nedogled i ako ne postoje drugi problemi u tvom xinxingu ili ponašanju, onda mora biti da zli demoni dobivaju na slabim točkama nastalim uslijed tvog nedostatka kontrole. Na kraju krajeva, kultivator nije običan čovjek. Pa zašto onda ona strana vas, koja je vaša izvorna priroda, ne ispravlja Fa?“

Kao Dafa praktikanti tijekom perioda Fa -ispravljanja, svi mi imamo „dvije strane.“ Moramo znati kako koristiti svaku stranu. Ljudska strana treba naučiti otpustiti sva svjetovna iskušenja i živjeti pristojnim životom. Prosvijetljena strana treba činiti tri stvari kako bi ispunila naš povijesni zadatak.

Ovo je moje trenutno razumijevanje. Molim da istaknete sve što nije ispravno. Heshi !