Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Šaljite ispravne misli kako treba i racionalno

(Minghui.org)

Praktikanti u našoj oblasti, već dugi niz godina, uređuju stihove za slanje ispravnih misli. Njihove ažurirane verzije su obično slate poštom ili su usmeno prenošene u grupama za učenje Fa ili pojedincima. To se dešavalo nekoliko puta godišnje, a poruka je prenošena praktikantima u gradovima i udaljenim selima. Promena stiha postala je redovna praksa za neke praktikante.

Ovim praktikantima, uključujući koordinatore, nedostaje duboko razumevanje Fa i formirali su ljudske predstave. Oni misle da se tako radi „slanje ispravnih misli“. Kad god naiđu na nevolje, pitaju praktikante koji znaju kako da urede stih da smisle verziju koja cilja na njihove situacije. Zatim šalju ispravne misli koristeći uređenu verziju, umesto onoga što zahteva Fa.

Učitelj (Učitelj Li Hongdži, osnivač Falun Dafe) je rekao:

„Od samog početka, ja podučavam vežbama u celini, jer vodim računa o tome da bi neki učenici samovoljno mogli uneti promene. Jednom kad se oformi, energetski mehanizam se nikad ne može promeniti. Ovaj problem može izgledati beznačajan, ali to je zapravo početak ozbiljnog narušavanja Fa ” („Nepromenljiv“, Bitno za dalje napredovanje)

Kada promenimo sadržaj stiha za slanje ispravnih misli, mi menjamo Fa. Ako postupak jednog praktikanta nije zasnovan na Fa, to utiče samo na tu konkretnu osobu. Ali ako grupa praktikanata ne sledi Fa principe, onda bi njihovo ponašanje moglo uticati na praktikante u celom regionu.

Predlažem da oni koji su uređivali i širili stihove sada obaveste praktikante da treba da recituju stihove u skladu sa Fa. Ovo se može uraditi putem pošte ili preneti pojedinačno. Nadam se da svi možete da hodate ispravno, jer kultivacija je uzvišena.

Trebalo bi da sledimo Učiteljeva učenja. Možemo dodati misao pod posebnim okolnostima, ali ne svaki put kada šaljemo ispravne misli. U stvari, čak i ako ne dodamo misao, naš gong će znati šta da radi. Učitelj je rekao:

„...sve postoji zahvaljujući njoj, bez izuzetka.” („O Dafi“, Džuan Falun)

Ipak, promenili smo Učiteljeve reči u: „Želim samo da ciljam na ovo ili ono. Ostalo ne želim.” Dozvolite mi da vam dam analogiju – Učitelj nam je dao gigantski univerzum, ali mi bismo radije ušli u malu kutiju i držali se nje. Zar ne idemo stranputicom? Neki praktikanti se čak zapetljaju u „unutrašnje značenje“ i „sadržaj“ stiha. Oni fokusiraju svoj um na takve trivijalnosti i ne mogu da vide šumu od drveća.

Ovaj članak samo predstavlja autorovo razumevanje na njihovom trenutnom stanju kultivacije, namenjeno za razmenu među praktikantima kako bismo mogli da se „poredimo jedni sa drugima u učenju, u kultivaciji“. („Čvrsta kultivacija“, Hong Yin)