Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Konačno sam se probudila, nakon 7 godina

(Minghui.org)

Svaki put kad bih se srela sa praktikantima od prošlog proljeća, sretno bih im rekla: „Probudila sam se i vratila sam se kultivaciji.“ Bila sam se prestala kultivirati 7 godina i skliznula sam natrag u obično ljudsko društvo. Za to vrijeme nisam odgovarala praktikantima koji su me pozivali da se vratim natrag u kultiviranje Dafa. Samo bih im na brzinu rekla par riječi i krenula dalje.

Mnogi praktikanti su pokušali strpljivo razgovarati sa mnom, pokušavajući me probuditi. Također su slali ispravne misli da očiste zle sile iza mene i razne slojeve pokvarenih supstanci koje su blokirale moj povratak kultivaciji. Mogla sam vidjeti nadu i u njihovim očima kad bi pokušali potaknuti me da se vratim. Dobila sam Fa 1998. i proživjela najteži dio progona, stoga im je jednostavno bilo nepojmljivo da bih ja mogla prestati prakticirati.

Poštovani Učitelju, vratila sam se. Hvala Vam što ste me spasili!

Bila sam u stanju vratiti se zato što Učitelj nije odustao od mene. Učitelj mi je davao znakove, jedan za drugim, i uredio da praktikanti razgovaraju sa mnom. Međutim, tada se zbog nekog razloga nisam prosvijetlila. Jako mi je žao, Učitelju!

Praktikanti su me nekoliko puta zvali kod sebe. Nakon Nove Godine 2012. sam odlučila otići kod jedne praktikantice. Iako sam je pozorno slušala, zbog vezanosti za strah se nisam usudila ponijeti Učiteljeva nova predavanja sa sobom. Međutim, obećala sam joj da ću razmisliti o tome.

Nekoliko dana kasnije mi je jedna osoba rekla o programu koji probija kinesku internetsku blokadu. Rekao mi je da na taj način on može pročitati informacije koje inače u Kini nisu dostupne korištenjem normalnih kanala. Uzela sam taj program i pomislila kako je čak i ta osoba bolja od mene, a on nije praktikant.

Uz pomoć programa sam posjetila web stranice iz inozemstva i pročitala sam puno stvari o kojima nisam imala prilike čuti u Kini. Također sam pristupila Minghui web stranici i čitala sam Učiteljeve nedavne članke.

Svakog dana sam sve slobodno vrijeme koristila za učenje Fa i uspjela sam eliminirati svaku pojedinu supstancu koja me blokirala. Učenje Fa mi je također pomoglo postupno rastvoriti sve sumnje koje sam gajila.

Tako sam se probudila iz maglovitog stanja u kojem sam se nalazila sedam godina. Više ne smijem napustiti Dafa! Brzo sam završila sa čitanjem svih Učiteljevih članaka i sada znam na koji način održavati svoj xinxing. Konačno sam se vratila u Dafa.

Zapravo sam još ranije vidjela taj program. Ista osoba mi je nekoliko godina ranije predstavila taj program. Na brzinu sam pregledala web stranice, ali sam zbog straha sve ugasila. Nakon toga sam izbrisala program sa kompjutera. Da ovog puta nisam preko tog programa čitala Minghui, najvjerojatnije ne bih imala više prilika. Sada mi je jako teško shvatiti zašto sam ranije bila takva.

Što je bilo uzrok tako velikog pada? Shvatila sam da sam imala puno problema. Moj glavni problem je bio da sam imala krivo stajalište da su potvrđivanje Fa, odupiranje progonu i objašnjavanje činjenica o progonu Dafa praktikanata bili miješanje u politiku. Takve misli su uzrokovale moj postupni prekid čitanja Fa, a čak i kad bih čitala, um mi ne bi bio smiren.

Nisam bila voljna komunicirati s kolegama praktikantima i čak sam uspoređivala Dafa s običnim ljudskim znanjem, znanosti i filozofijom. Smatrala sam da komunistička teorija ima određen kredibilitet. Nisam bila svjesna činjenica da sam kontrolirana partijskom kulturom zato što sam bila odgojena u njoj.

Vrlo brzo se počelo događati da, čim bih počela učiti Fa, pojavile bi se brojne smetnje i rasle bi sumnje. Propitkivala sam sve, bilo istina ili ne. Na kraju sam počela sumnjati u Dafa. Potpuno sam bila prestala učiti Fa 2005., a to je starim silama dalo priliku da potpuno kontroliraju mnome. Vjerovala sam da su misli koje mi zle sile ulijevaju u mozak zapravo moje misli. Od tada sam sljedećih 7 godina bila obična osoba.

Sada mi je očito da sam imala nedostatke u kultivaciji. Tada sam smatrala da sam marljiva, ali zapravo nisam dovoljno dobro učila Fa i zbog toga nisam bila u stanju razumjeti Fa iz perspektive Fa. Zbog toga nisam bila u stanju u ključnom trenutku vjerovati u Dafa i u Učitelja.

Kada sam gajila sumnje bilo mi je lako skrenuti s puta jer sam se služila mislima običnog čovjeka da procijenim Dafa. Je li moguće koristiti ljudsko znanje da bi se odmjerili principi univerzuma? Nisam bila u stanju vidjeti koliko je to opasno.

Učitelj nam je rekao:

„Kada um jednog kultivatora ode od Fa, zlo će naći put unutra.“

(„Fa predavanje na konferenciji, Florida“)

Moje misli ne samo da su se udaljile od Fa, nego sam ljudskim mislima procjenjivala Dafa. Očito je da sam ostavila veliki prostor za smetnje. Da nisam uspjela eliminirati vezanosti, ne bih bila u stanju probiti se kroz test.

Potrebno je da zauvijek zapamtim Učiteljeve riječi:

„ Bez obzira koliko vam je teško okruženje, bez obzira na zauzetost, ne možete zaboraviti učiti Fa. Morate učiti Fa jer to je apsolutni, najtemeljniji jamac vašeg napretka. Ne mogu se susresti sa svakim učenikom, posebno u trenutnoj situaciji u kontinentalnoj Kini. Pod tim okolnostima u kojima učenici u stanju vidjeti me, ne mogu pronaći Učitelja kad se pojavi problem, oni jedino mogu uzeti Fa kao Učitelja. Da bih vam omogućio kultivacijsku praksu i napredak, stopio sam ovaj Fa sa svakim elementom koji može omogućiti osobi da se unaprijedi i uzvisi u kultivaciji. Sve dok učite, svi problemi se mogu riješiti. Sve dok se kultivirate i sve dok ste u stanju razumjeti Fa iz Fa, ne postoji ništa što ne možete postići.“

(„Fa predavanje na konferenciji, Florida“)

„Stoga, kad se radi o tim zlim bićima i njihovim uređenjima, sve dok su vaše ispravne misli dovoljno jake, možete ih odbijati, tjerati i učiniti ih bespomoćnima.“

(„Podučavanje Fa na Fa konferenciji“, Philadelphia 2002.)

Moram čvrsto odbijati uređenja starih sila i temeljito pratiti Učiteljeva uređenja - a to su učenje Fa, neprestano gledanje unutar sebe, otpuštanje svih vezanosti (uključujući test života i smrti), održavanje ispravnih misli i djela, dobro obavljanje 3 stvari i pomaganje Učitelju u potvrđivanju Fa i spašavanju živih bića!

Probudila sam se. Na temelju svog iskustva znam da je još važnije da pronađem kolege praktikante koje stare sile i dalje blokiraju te da ih dovedem natrag.
Već sam razgovarala s nekim praktikantima i rekla sam im da ne bi trebali napustiti Dafa. Na sreću, neki od njih su dobili Učiteljeva nova predavanja i imaju programe za probijanje kroz internetsku blokadu. Mogu posjećivati Minghui web stranicu i informirati se o svemu što se događa.

Međutim, i dalje postoje neki koji se boje uzeti materijale. I ja sam se ranije bojala, isto kao i oni, a taj strah je bio veći nego straha od ne praktikanata. Da bih ih probudila, moram se ponašati prema njima kao prema običnim ljudima: ne bih trebala govoriti ništa preduboko i trebam biti obazriva po pitanju njihovog okruženja, pazeći na ton glasa.

Probudila sam se jer sam konačno shvatila i željela bih da se probude praktikanti koji do sada nisu istupili! Učitelj vas i dalje čeka.
Molim vas da razmislite o tome. Zašto se, nakon 14 godina progona u Kini, Dafa naširoko rasprostranio u više od 100 zemalja u svijetu i dobio brojna priznanja? Tisuće praktikanata čuva Dafa, odupiru se progonu, objašnjavaju istinite činjenice ljudima i temeljito kultiviraju Dafa. Koliko Dafa učenika je zatvoreno i koliko je bilo mučeno do smrti zbog čuvanja Dafa?

Kolege praktikanti, brzo se probudite i vratite se kultiviranju u Dafa. Pobrinite se da uzmete sve materijale koje vam daju kolege praktikanti. Jedino Učiteljeva predavanja mogu otključati vaše sumnje i probiti se kroz sve barijere. Ja sam to osobno iskusila.

Kolege praktikanti unutar Kine neprestano riskiraju i dalje vam donoseći materijale. Zašto ih ne čitate? Strah i misli koje vam brane da čitate i saznate istinu o Dafa nisu vaše pravo ja. Oni vam kreiraju strah jer ne žele da saznate istinu. Jednom kada se počnete istinski kultivirati u Dafa, oni će biti uništeni.

Kolege praktikanti, vratite se! Ne dopuštajte zlim silama da vas dalje kontroliraju. Vi ste dobili Buddha Fa, nemojte ga izgubiti. Ne propuštajte ovu priliku koju nećete ponovno dobiti, ni za tisuću godina!

Moja razina je ograničena. Molim vas da mi ukažete na bilo kakve nepravilnosti.