Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Grad Kunming u provinciji Yunnan: 75 Falun Gong praktikanata osuđeno zbog svoje vjere od strane 12 sudija tokom 14 godina

(Minghui.org)

U periodu između jula 1999. i 2013. godine, Drugostepeni sud grada Kunminga u provinciji Yunnan je, dok je radio kao prvostepeni sud, osudio 75 lokalnih Falun Gong praktikanata na zatvorske kazne samo zbog njihove vjere. U tom periodu četvorica su praktikanata dva puta osuđena. Najstariji osuđeni praktikanti su bili u osamdesetim godinama života, a najduža presuđena zatvorska kazna je iznosila 7 godina.

Zatvorske kazne su rezultirale smrću gospođe Wang Lianzhi, stare 73 godine, i gospođe Shi Xizhi, stare šezdesetak godina. Obje su žene, dok su služile kaznu u Drugom zatvoru za žene u provinciji Yunnan, primile injekcije lijekova koje oštećuju živce i bile šokirane električnim palicama. Gospođa Guo Ling, bolesnica oboljela od poliomijelitisa, dva puta je dobila zatvorske kazne u trajanju od ukupno 11 godina. Njena karlica je trajno oštećena zbog mučenja u zatvoru.

Slijede detalji o dvanaest sudija Gradskog drugostepenog suda u Kunmingu, uključujući tri žene, o njihovim zločinima u izricanju kazni praktikantima. U većini slučajeva, više sudija je bilo uključeno u izricanje kazne istom praktikantu.

1. Yang Xiaoping

Yang Xiaoping

Yang Xiaoping, rođena u maju mjesecu 1977. godine, je bila potpredsjednica Prvog krivičnog odjeljenja Drugostepenog suda grada Kunminga. Postala je pomoćnica sudije 2003. godine, a sutikinja 2007. godine. Kasnije je unapređena u predsedavajućeg sudiju, a na kraju i za potpredsednicu Okružnog suda Panlong.

Dok je Yang bila predsjedavajuća sutkinja u Gradskom drugostepenom sudu u Kunmingu, između aprila mjeseca 2008. i januara 2012. godine, radila je sa aktivnim sudijama Yang Jie, Li Tan i Li Xinghu, i osudila je najmanje 36 Falun Gong praktikanata na jednu do sedam godina zatvora.

U nastavku donosimo izbor kazni koje je izrekla sutkinja Jang.

(1) Muž i žena osuđeni zbog prakticiranja Falun Gonga

Zamjenik gradonačelnika grada Kunminga je naredio da desetak policajaca iz policijske uprave Wuhua uhapse gospođu Chen Yanyan sa Univerziteta za nauku i tehnologiju u Kunmingu 20. maja 2008. godine. Istog su dana uhapsili njenog supruga, gospodina Xu Weija, i pretresli njihovu kuću. Yang i druge sudije su sudile ovome bračnom paru 26. marta 2009. i osudili gospođu Chen na sedam godina, a gospodina Xua na osamnaest mjeseci zatvora.

(2) Tri godine zatvora zbog podjele DVD

Gospođa Guo Lingna, stara 48 godina, je radila u kompaniji Yunnan Guozi Cement Kunming. Uhapšena je nakon što je 13. decembra 2009. godine bila prijavljena da je dvojici studenata dala DVD sa informacijama o Falun Gongu.

Gđi Guo je suđeno 27. avgusta 2010. godine bez znanja njene porodice. DVD-i su korišteni kao dokazni materijal tužilaštva o njenoj „sabotiranju provođenja zakona“. Yang i druge sudije su gospođu Guo osudile na tri godine.

(3) Starije žene osužene na zatvor zbog postavljanja Falun Gong transparenta

Tri starije praktikantice, gospođa Peng Sufen, stara 70 godina, gospođa Zhang Meilan, stara 75 godina, i gospođa Liu Rong, stara 30 godina, su postavljale transparent na nadvožnjaku 16. oktobra 2009. godine. Na transparentu je pisalo „Falun Dafa je dobar i svijetu su potrebni Istinitost, Dobrodušnost i Tolerancija.” Policija je uhapsila tri praktikantice i pretresla njihove kuće.

Nakon suđenja, Yang i druge sudije su osudile gospođu Peng i gospođu Zhang na jednu godinu zatvora. Visina kazne izrečene gospođi Liu je nepoznata.

(4) Izrečena kazna od tri godine za odbijanje odricanja od Falun Gonga

Policija iz okruga Chenggong je uhapsila gospođu Zhu Rongzhen početkom 2010. godine i smjestila je u pritvorski centar. Zbog zlostavljanja počela je patiti od hipertenzije i zatajenja srca. Vlasti iz pritvorskog centra su je hitno prevezle u bolnicu provincije Yunnan.

Yang i još jedan sudija su formirali prijeki sud i tajno održali suđenje gospođi Zhu u bolnici 23. decembra 2010. Yang je kazala gospođi Zhu da može ići kući uz uslovnu kaznu ako potpiše garantnu izjavu kojom obećava da više nikada neće prakticirati Falun Gong. Gđa Zhu je ostala nepokolebljiva i odbila je da se tome povinuje. Yang ju je osudila na tri godine koje je izdržavala u drugom zatvoru za žene u Yunanu, gdje se njeno zdravlje pogoršalo pa je puštena uz kauciju.

Yang Xiaoping je učestvovala u izricanju presuda sljedećim praktikantima:

Ye Baofu: šest godina
Yang Mingqing: četiri godine
Ye Mao: četiri godine
Su Kun: šest godina
Zhang Xiaodan: četiri godine
Luo Minhu: tri godine
He Guizhen: tri godine
Liu Rongxian: tri godine
Li Huimin: tri godine (i pet godina uslovne kazne)
Che Sikun: tri godine
Li Wenbo: pet godina
Gui Mingzhen: tri godine
Zhao Feiqiong: četiri godine
Geng Shuhua: 18 mjeseci
Dong Zhikun: tri godine
Li Huiping: četiri godine
Li Ruihua: tri godine
Wang Shulan: tri godine
Ling Li: pet godina
Yang Shuhua: tri godine
Li Peigao: tri godine
Peng Sufen: jedna godina
Guo Lingna: tri godine
Long Huaxian: tri godine
Zhou Jin: tri godine
Jiang Runlin: tri godine
Dai Qiongxian: tri godine
Dong Guifen: tri godine
Zhang Xiuying: tri godine
Vang Yong: tri godine
Li Huiping: četiri godine
Cheng Hongchou: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Jiang Kun: 18 mjeseci
Zhu Dechao: šest godina
Wang Jinxian: tri godine
Yang Wenqing: tri godine
Qu Zebi: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Zhou Xulin: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
He Jiaman: tri godine
Chen Yanyan: sedam godina
Xu Wei: osamnaest mjeseci
Luo Minhu: tri godine
Yang Gongxiu: četiri godine (i četiri godine uslovne kazne)

2. Yang Jie

Yang Jie je služila kao predsjedavajući sudija Prvog krivičnog odjeljenja Drugostepenog suda grada Kunminga sve dok nije napustila tu poziciju 2012. godine. Dok je bila predsjedavajuća sutkinja i vršilac dužnosti, osudila je najmanje 45 praktikanata na zatvorske kazne, sa kaznama u rasponu od 18 mjeseci do 7 godina.

Slijedi izbor slučajeva izricanja kazni koje je izrekla i Yang Jie.

(1) Muž i žena su izdržali četiri saslušanja i završili u zatvoru bez traga o suđenju

Policajci iz policijske uprave okruga Panlong su uhapsili gospodina Sua i njegovu suprugu gospođu Zhang Xiaodan u njihovoj kući 4. maja 2012. godine. Gosp. Su Kun, star 46 godina, je predavao informatiku na stručnom i tehničkom koledžu nacionalne odbrambene industrije u Yunnanu u gradu Kunmingu.

Njihovo prvo ročište je održano 21. januara 2013. godine. Sutkinja Yang Jie je prekinula rad suda nakon 30 minuta.

Na njihovom drugom saslušanju održanom 7. aprila, Yang je zabranila advokatu bračnog para da vrši ispitivanje. Yang je tvrdila da je morala da razmotri i odobri pitanja koja im advokat može postaviti. Advokat je odbio da se povinuje i Yang je prekinula suđenje.

Sutkinja je 24. maja održala treće ročište praktikantima. Tokom unakrsnog ispitivanja, advokat je tražio od tužioca da prikaže materijalne dokaze, umjesto da koristi fotografije ili navede nekoliko citata kao dokaz za sudu. Nakon što tužilac nije predstavio materijalne dokaze, Yang je prekinula suđenje.

Na četvrtom ročištu održanom 2. jula, tužilac je tvrdio da je gosp. Su besplatno instalirao kompjutere za druge i to koristio kao dokaz da on prakticira Falun Gong. Bez dokaza o zločinu, Yang je ipak osudila gospodina Sua na šest godina, a gospođu Zhang na četiri godine.

(2) Izrečena kazna od pet godina za pisanje otvorenog pisma

Gosp. Li Wenbo, star 46 godina, iz okruga Jinning, je uhapšen zato što je s drugima razgovarao o progonu Falun Gonga. U februaru mjesecu 2005. godine je kažnjen s dvije godine prinudnog rada u Drugom logoru za prinudni rad u provinciji Yunnan. Stražari u radnom logoru su ga mučili, a dobio je i upalu organa. Skoro je sasvim izgubio vid, kao i šest zuba i dobio ožiljak od 20 cm na nozi. Vlasti su mu samovoljno produžile kaznu za četiri mjeseca, a 21. juna 2008. je pušten na slobodu.

Gosp. Li je napisao otvoreno pismo stanovnicima okruga Jinning kako bi objasnio činjenice o progonu koji je pretrpio. U znak odmazde, policija ga je uhapsila i pretresla njegovu kuću.

Tadašnji vršilac dužnosti sudija Yang Jie i predsjedavajući sudija Yang Xiaoping su sudili gospodinu Liju na okružnom sudu u Jinningu 12. oktobra 2009. godine, a da o tome nisu obavijestili njegovu porodicu. Sudije su ga kaznile s pet godina zatvora koje je služio u zatvoru broj jedan provincije Yunnan. Stražari u zatvoru su ga često tukli pa je često povraćao krv. Njegovo zdravlje je bilo narušeno i doktori u više bolnica su ustanovili da ima krvarenje i zastoj probavnog trakta, tešku anemiju i upalu oko cijevi za ishranu zbog povrata želudčane kiseline.

(3) Porodica nije imala informacije o njihovom članu sve dok im zatvor nije poslao obavještenje

Gđa Luo Minhu, stara 50 godina, je radila u softverskoj kompaniji u gradu Kunming. Službenici Policijske uprave Xishan su je uhapsili na njenom poslu 23. juna 2011. godine i držali u pritvorskom centru okruga Xishan više od godinu dana. Njena porodica je pozvala pretsedavajuću sutkinju Yang Jiea pokušavajući da sazna kada kad će biti održano njeno sudsko saslušanje, ali odgovor nisu dobili.

Porodica nikada nije dobila njenu sudsku presudu. Tek kada su dobili obaviještenije da je kažnjena zatvorskom kaznom, saznali su da joj je suđeno i da je osuđena na tri godine. Vlasti su je odvele u Drugi zatvor za žene u i provinciji Yunnan 23. avgusta 2012.

Yang Jie je sudjelovala u izricanju presude sljedećim praktikantima:

Ye Baofu: šest godina
Yang Mingqing: četiri godine
Ye Mao: četiri godine
Su Kun: šest godina
Zhang Xiaodan: četiri godine
Luo Minhu: tri godine
He Guizhen: tri godine
Liu Rongxian: tri godine
Li Huimin: tri godine (i pet godina uslovne kazne)
Che Sikun: tri godine
Li Wenbo : pet godina
Gui Mingzhen: tri godine
Zhao Feiqiong: četiri godine
Geng Shuhua: 18 mjeseci
Dong Zhikun: tri godine
Li Huiping: četiri godine
Yang Gongxiu: četiri godine (i četiri godine uslovne kazne)
Wang Shulan: tri godine
Ling Li: pet godina
Yang Shuhua: tri godine
Li Peigao: tri godine
Peng Su: jedna godina
Guo Lingna: tri godine
Long Huaxian: tri godine
Zhou Jin: tri godine
Jiang Runlin: tri godine
Dai Qiongxian: tri godine
Dong Guifen: tri godine
Zhang Xiuying: tri godine
Vang Yong: tri godine
Gui Mingzhen: tri godine
Yang Shuhua: tri godine
Cheng Hongchou: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Jiang Kun: 18 mjeseci
Zhu Dechao: šest godina
Wang Jinxian: tri godine
Yang Wenqing: tri godine
Qu Zebi: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Zhou Xulin: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
He Jiaman: tri godine
Chen Yanyan: sedam godina
Xu Wei: osamnaest mjeseci.

3. Zhang Zhaolong

Zhang Zhaolong

Zhang Zhaolong je rođen 6. decembra 1969. godine. Radio je kao potpredsjednik Pete civilne divizije, potpredsjednik Odjeljenja za podnošenje slučajeva, i potpredsjednik Prvog krivičnog odjeljenja u Gradskom drugostepenom sudu u Kunmingu. Kasnije je bio sudija i direktor Urgentnog komandnog centra. U godinama dok je bio predsjedavajući sudija, osudio je 10 Falun Gong praktikanata na kazne u rasponu od tri do sedam godina.

Slijede izbor nekih od slučajeva za koje je kazne izrekao Zhang Zhaolong.

(1) Sudija prekida izlaganja branjenika i advokata

Službenici Policijske uprave Wuhua su gospodina Han Zhenkuna i njegovu suprugu gospođu Guo Juan uhapsili u njihovom domu 23. aprila 2004. godine. Tužilac gradskog tužilaštva Kunming je protiv njih podigao optužnicu u julu mjesecu. Gosp. Han je radio u hotelu Jinhua u Kunmingu 1991. godine. Zbog progona je bio primoran napustiti posao 2003. godine.

Saslušanje bračnog para je održano 24. avgusta. Sud je saopštio da je suđenje otvoreno, ali nije dozvolio da promatrači uđu u sudnicu. Kada su se rođaci ovog bračnog para i drugi praktikanti raspitivali o suđenju ispred zgrade suda, policija ih je snimala, a na osnovu tih snimaka policija je pronašla i uhapsila još nekoliko Falun Gong praktikanata.

Na saslušanju gospodin Han je pitao predsjedavajućeg sudiju Zhanga zašto se njegov branilac nije pojavio. Umjesto da odgovori na njegovo pitanje, Zhang je doveo u pitanje njegov potpis na punomoći.

Zhang je često prekidao odbranu para i sprječavao advokata gospođe Guo da je brani. Zhang je gospodina Hana kaznio sa sedam godina, a gospođu Guo sa tri.

(2) Izrečena kazna od tri godine nakon tajnog suđenja

Zhang i još jedan sudija su otišli u pritvorski centar u gradu Anningu i održali suđenje gospođi Gao Huixian u martu mjesecu 2004. godine. Zhang nije obavijestio nijednog člana porodice gospođe Guo o ovom suđenju i osudio ju je na tri godine.

(3) Policija ušla u pogrešnu kuću i još uvijek insistirala na hapšenju praktikanta

Službenici iz Unutrašnje sigurnosti distrikta Xishan su provalili u dom gospođe Zhao Haiying 2. juna 2011. godine. U to vrijeme u kući je bio samo njen muž. Bez pokazivanja svojih identifikacija, policajci su izvršili pretres kuće. Nakon što se gospođa Zhao vratila kući, policija je shvatila da ona nije osoba koju su namjeravali uhapsiti i da su došli u pogrešnu kuću.

Umjesto da stvari isprave, policajci su tvrdili da je suprug gospođe Zhao pregledao Falun Gong web stranicu i uhapsili ga. “Ovdje vas ima samo dvoje, a ja moram nekoga uhapsiti”, rekao je policajac. Policija je tada zaprijetila gospođi Zhao da ne govori drugima o pogrešnom hapšenju, inače će i ona biti uhapšena.

Policija je njenog supruga, gospodina Cheng Hongchoua, pritvorila u zatvorski centar Xishan Distrikta jer je “koristio kultnu organizaciju za sabotiranje provođenja zakona”. Čuvari u pritvorskom centru su mučili gospodina Chenga i njegovo zdravlje je bilo narušeno. Noge su mu jako natekle. Vlasti su ga zato pustile uz kauciju.

Zhang, koji je tada bio predsjedavajući sudija, sudio je gospodinu Chengu 13. marta 2012. godine, a da o tome nije obavijestio njegovu porodicu. Zhang ga je osudio na tri godine zatvora uz uslovnu kaznu od tri godine.

Zhang Zhaolong je učestvovao u izricanju kazne sljedećim praktikantima:

He Qiqiong: četiri godine
Zhou Mofang: pet godina
Han Zhenkun: sedam godina
Guo Juan: tri godine Gao Huixian: tri godine
Cheng Hongchou: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Zhang Jingru: četiri godine

4. Zhu Zhengyu

Zhu Zhengyu je sudija i potpredsjednik Drugog krivičnog odjeljenja u Gradskom sudu Kunming. Tokom službovanja je osudio najmanje 27 Falun Gong praktikanata na zatvorske kazne.

U nastavku donosimo izbor slučajeva izricanja kazni od strane Zhu Zhengyua.

(1) Starac uhapšen u tematskom parku

Gosp. Li Linshu, penzioner Kunmingške kompanije za željezo i čelik, je otišao u tematski park Baishahe sa svojom suprugom i nekoliko Falun Gong praktikanata. Policajci iz policijske stanice Wangjiaqiao su ga u parku uhapsili i smjestili u pritvorski centar Wuhua. Četiri mjeseca kasnije, 26. februara 2008. godine, predsjedavajući sudija Zhu Zhengyu ga je osudio na tri godine.

(2) Nakon tajnog suđenja nastavnik kažnjen sa tri godine

Gosp. Dong Zhikun, star 50 godina, je predavao na Yunnanskom fakultetu za šumsku tehnologiju. Policajci iz policijske stanice Jindian su ga uhapsili u avgustu mjesecu 2008. godine. Zhu Zhengyu, tadašnji predsjedavajući sudija, je sudio gospodinu Dongu u septembru mjesecu 2009. godine, a da o suđenju nije obavijestio njegovu porodicu. Gospodin Dong je dobio tri godine zatvora. Tek nakon što je odveden u prvi zatvor provincije Yunnan, njegova porodica je primila primjerak presude.

(3) Starijoj ženi je suđeno bez prisustva advokata i porodice

Gospođa Zhang Jingru, stara 70 godina, je radila u Kunmingškoj kompaniji za gvožđe i čelik. Njen poslodavac i policija su upali u njen dom 5. maja 2002. godine i uhapsili je jer je dijelila letke koji su razotkrili prevaru o samosapaljivanju na trgu Tjenanmenu 2001. godine. Sud nije obavijestio njenu porodicu o njenom suđenju i nije joj bio dodijeljen advokat. Zhu Zhengyu je bio predsjedavajući sudija na njenom suđenju. Na osnovu Falun Gong letaka i DVD-a koje je policija zaplijenila u njenoj kući, Zhu ju je osudio na četiri godine zatvora.

(4) Tročlana porodica zatvorena zbog pisma u kojem se objašnjava Falun Gong

Kada je gosp. Ye Fubao, bivši potpredsjednik bolnice Yunnanskog centra za šumarstvo, planirao da ode u penziju 2005. godine, bolnica je odbila da u proceduru uzme njegovo penzionisanje i umjesto toga ga je stavila u pritvor od 283 dana. Kasnije je gospodin Ye napisao pismo partijskoj komisiji bolnice da objasni zašto je progon pogrešan. Sekretar komisije prijavio je pismo lokalnoj kancelariji Biroa 610, koja je tada naredila hapšenje gosp. Yea, njegove supruge gđe Yang Mingqing i njihove kćerke gđe Ye Mao, zbog promovisanja Falun Gonga.

Tužilac iz tužilaštva Kunming je protiv porodice podigao optužnicu. Na njihovom saslušanju, predsjedavajući sudija Zhu Zhengyu je postavio samo jedno pitanje: „Da li ste napisali pismo partijskoj komisiji?“ Gosp. Ye se branio rekavši da je „pisanje pisma u kojem se žali na nepravdu pravo građana“. Zhu je prekinuo njegovu odbranu i prekinuo suđenje.

Zhe je kasnije osudio gospodina Yea na pet godina zatvora. Njegova žena i kćerka su kažnjene sa po tri godine. Njegova supruga je osuđena za „krađu državnih tajni“, budući da je na poslu bila direktorica kancelarije. Kada je s vrha dobila naređenje da progoni Falun Gong, odnijela je dokument kući jer je njen muž bio praktikant. Njihova je kćerka proglašena krivom što je naučila svog oca da pretražuje internet.

Zhu Zhengyu je učestvovao u izricanju kazni sljedećim praktikantima:

Zhao Chenyu: tri godine
Wang Lan: četiri godine
Mao Danxin: 18 mjeseci
Zhao Yongmei: tri godine
Zuo Lixin: 18 mjeseci
Li Junping: 18 mjeseci
Gao Hong: 18 mjeseci
Tian Yunbo: 18 mjeseci
Long Huaxian: tri godine
Zhou Jin: tri godine
Gui Mingzhen: tri godine
Tong Xianzhen: kazna nepoznata
Vang Zhimei: četiri godine
Lin Tianqing: pet godina
Yang Muhua: tri godine
Zhang Jingru: četiri godine
He Jiahua: jedna godina
Dong Zhikun: tri godine
Geng Shuhua: jedna godina
Gao Mingxian: 15 mjeseci
Vang Hongfen: četiri godine
Vang Qionghua: tri godine
Sun Yongfen: tri godine
Li Linshu: tri godine
Zhu Yulian: dvije godine
Deng Guiying: tri godine
Ye Baofu: pet godina
Yang Mingqing: tri godine
Ye Mao: tri godine

5. Hou Feng

Hou Feng je bio sudija i potpredsjednik Drugog krivičnog odjeljenja u Gradskom drugostepenom sudu Kunming. Kasnije je postao potpredsjednik Prvog krivičnog odjeljenja na Višem sudu provincije Yunnan.

Dok je Hou radio kao sudija i predsjedavajući suda, kaznio je najmanje 18 praktikanata na zatvorske kazne od 18 mjeseci do četiri godine.

Slijede kazni koje je izrekao Hou Feng.

(1) Devet praktikanata uhapšeno na turneji po Tibetu

Devet Falun Gong praktikanata iz grada Kunminga je otišlo u Tibet na odmor početkom jula mjeseca 2005. godine. Krajem jula lokalna policija iz okruga Bomi, Tibet, ih je uhapsila i poslala nazad u Kunming. Policija u Kunmingu ih je pritvorila i izvršila pretres njihovih domova.

Hou Feng, koji je, u to vrijeme, bio predsjedavajući sudija održao je ročište 10. februara 2006. godine. Hou je osudio sve praktikante za "korištenje kultne organizacije za sabotažu provođenja zakona." Gđa Wang Lan je dobila kaznu od četiri godine, gosp. Mao Danxin osamnaest mjeseci, gđa Zhao Chenyu tri godine, gđa Zhao Yongmei tri godine, gosp. Zuo Lixin osamnaest mjeseci, gospođa Li Junping osamnaest mjeseci, gosp. Sun Yunji tri godine i pola godine, gospođa Gao Hong osamnaest mjeseci, a gospodin Tian Yunbo osamnaest mjeseci.

(2) Osamdesetogodišnjak je dobio tri godine nakon što je policija upala u njegovu kuću u kasnim noćnim satima

Službenici Policijske stanice Daguan i Službe unutrašnje sigurnosti iz Wuhua su upali u kuću gospodina Li Peigaoa kasno navečer oko 22 časa 21. juna 2008. godine. Jedan od njih ga je odveo u njegovu sobu, dok su drugi pozvali još desetak policajaca da mu pretresu kuću. Zaplijenili su njegove Falun Gong knjige, kompjuter, dva štampača, dva rezača papira, e-knjigu i hard disk. Optužen je 2008. godine, a sudija Hou Feng ga je 2009. osudio na tri godine zatvora.

(3) Praktikantu suđeno u tajnosti i bez advokata

Hou Feng i još dvoje sudija su otišli u Okružni sud Yiliang 19. januara 2009. godine da sude u predmetu protiv gospođe Pei Shaofei. Na saslušanju, gospođa Pei nije imala advokata koji bi je zastupao, a vlasti također nisu obavijestile njenu porodicu o suđenju. Drugostepeni sud grada Kunminga je doneo presudu 23. februara 2009. godine, a sudije su joj dale 18 mjeseci.

(4) Starac uhapšen u kući i osuđen na tri godine

Gosp. Zhu Guoqing, star 80 godina, penzioner je fabrike cigareta u Kunmingu. Dvadesetak policajaca iz policijske stanice Pianqu su upali u njegovu kuću 19. septembra 2005. godine i sve snimili dok su vršili pretres. Policija je uhapsila gospodina Zhua i smjestila ga u pritvorski centar okruga Wuhua. Tužilac ga je 10. februara 2006. godine optužio za “korištenje kultne organizacije za sabotiranje organa za provođenje zakona”.

Tadašnji predsjedavajući sudija Hou Feng i još dvoje sudija su sudili gosp. Zhuu 15. marta 2006. godine. Njegovoj porodici nije bilo dozvoljeno da uđu u sudnicu tokom saslušanja. Hou je osudio gospodina Zhua na tri godine zatvora i uslovnu kaznu od tri godine.

Hou Feng je učestvovao u izricanju presude sljedećim praktikantima:

Zhao Chenyu: tri godine
Wang Lan: četiri godine
Mao Danxin: osamnaest mjeseci
Zhao Yongmei: tri godine
Zuo Lixin: osamnaest mjeseci
Li Junping: osamnaest mjeseci
Sun Yunji: tri godine i šest mjeseci
Gao Hong: osamnaest mjeseci
Tian Yunbo: osamnaest mjeseci
Yang Muhua: tri godine
Wang Zhimei: četiri godine
Gao Huixian: šest godina
Shao Sicai: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Yang Shuhua: tri godine
Pei Shaofei: osamnaest mjeseci
Li Peigao: tri godine
Zhu Guoqing: tri godine (i tri godine uslovne kazne)

6. Li Xinghu

Li Xinghu

Li Xinghu, rođen 6. jula 1983. godine, je potpredsjednik Odjeljenja za nadzor Drugostepenog suda grada Kunminga. Kada je Li služio kao vršilac dužnosti sudije, osudio je najmanje šesnaest Falun Gong praktikanata na zatvorsku kaznu od jedne do šest godina.

Li Xinghu je učestvovao u izricanju kazni sljedećim praktikantima:

Che Sikun: tri godine
Ye Baofu: šest godina
Yang Mingqing: četiri godine
Ye Mao: četiri godine
Su Kun: šest godina
Zhang Xiaodan: četiri godine
He Jiaman: tri godine
Zhang Meilan: jedna godina
Liu Rong: kazna nepoznata
Yang Gongxiu: četiri godine (i četiri godine uslovne kazne)
Guo Lingna: tri godine
Wang Shulan: tri godine
Yang Wenqing: tri godine
Qu Zebi: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Zhou Xulin: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Peng Sufen: jedna godina

7. Xu Jianbin

Xu Jianbin, rođen u septembru 1978. godine, je sudija i potpredsjednik Prvog sudskog odjeljenja Drugostepenog Gradskog suda u Kunmingu. Dok je Xu služio kao sudija, osudio je desetke Falun Gong praktikanata na zatvorske kazne u trajanju od tri do sedam godina.

Xu je učestvovao u izricanju kazne sljedećim praktikantima:

Han Zhenkun: sedam godina
Guo Juan: tri godine
He Qiqiong: četiri godine
Gao Huixian: tri godine
Zhou Mofang: pet godina
Yang Muhua: tri godine
Vang Zhimei: četiri godine
Zhao Chenyu: tri godine
Vang Lan: četiri godine
Mao Danxin: osamnaest mjeseci
Zhao Yongmei: tri godine
Zuo Lixin: osamnaest mjeseci
Li Junping: osamnaest mjeseci
Sun Yunji: tri i po godine
Gao Hong: osamnaest mjeseci
Tian Yunbo: osamnaest mjeseci
Wang Hongfen: četiri godine
Li Peigao: tri godine
Ye Baofu: pet godina
Yang Mingqing: tri godine
Ye Mao: tri godine

8. Li Shichao

Li Shichao je predsjednik odjeljenja u Gradskom drugostepenom sudu u Kunmingu. Dok je služio kao vršilac dužnosti sudije, osudio je desetke Falun Gong praktikanata na zatvorske kazne u trajanju od tri do šest godina.

Li je učestvovao u izricanju kazne sljedećim praktikantima:

Ye Baofu: šest godina
Yang Mingqing: četiri godine
Ye Mao: četiri godine
Su Kun: šest godina
Zhang Xiaodan: četiri godine
Yang Wenqing: tri godine
Qu Zebi: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Zhou Xulin: tri godine (i tri godine uslovne kazne)

9. Li Tan

Li Tan je sudija u srednjem sudu grada Kunminga. Dok je služio kao vršilac dužnosti sudije, osudio je desetine praktikanata na zatvorske kazne.

Li je učestvovao u izricanju kazne sljedećim praktikantima:

Li Peigao: tri godine
Zhao Feiqiong: četiri godine
Xu Wei: osamnaest mjeseci
Chen Yanyan: sedam godina
Geng Shuhua: osamnaest mjeseci
Dong Zhikun: tri godine
Guo Lingna: tri godine
Li Wenbo: pet godina
Li Huiping: četiri godine
Ling Li: pet godina
Yang Shuifen: tri godine
Jiang Runlin : tri godine
Dong Guifen: tri godine
Zhang Xiuying: tri godine
Wang Yong: tri godine

10. Tang Yong

Tang Yong, rođen u oktobru mjesecu 1967. godine, je bio sudija u Drugom odjeljenju za formiranje predmeta. Dok je služio kao vršilac dužnosti sudije, desetke praktikanata je osudio na zatvorske kazne od tri do sedam godina.

Tang je učestvovao u izricanju kazni sljedećim praktikantima:

Han Zhenkun: sedam godina
Guo Juan: tri godine
He Qiqiong: četiri godine
Zhou Mofang: pet godina
Vang Hongfen: četiri godine
Li Peigao: tri godine
Gao Mingxian: 15 mjeseci
Cheng Hongchou: tri godine (i tri godine uslovne kazne)
Ye Baofu: pet godina
Yang Mingqing: tri godine
Ye Mao: tri godine

11. Zhong Yanjun

Zhong Yanjun je bila sudija u Gradskom drugostepenom sudu u Kunmingu. Dok je Zhong radila kao sudija, osudila je gospođu Long Huaxian na tri godine, a kćerku gospođe Long, gospođu Zhou Jin na tri godine. Ona je također osudila gospođu Chen Yanyan na sedam godina, a njenog supruga gosp. Xu Weia na osamnaest mjeseci, kao i invalidnu gospođu Guo Ling na četiri godine.

12. Jing Zhiyuan

Jing Zhiyuan je bio potpredsjednik Drugog krivičnog odjeljenja Gradskog suda u Kunmingu. Kada je bio vršilac dužnosti sudije, on i druge sudije su sudili gospođi Zhang Jingru, a da joj nisu dodijelili advokata i obavijestili njenu porodicu o suđenju. Jing je gospođu Zhang osudio na četiri godine zatvora.