Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Progon Falun Gonga od strane Komunističke partije Kine je nezakonit

(Minghui.org)

Komunistička partija Kine (KPK) od srpnja 1999. progoni Falun Gong, drevnu praksu meditacije zasnovanu na Istinitosti-Dobrodušnosti-Toleranciji. Prema informacijama koje su pristigle na Minghui.org, samo u 2021. godini potvrđeno je da su 132 praktikanta umrla od posljedica progona, 5.886 je uhićeno, 1.184 osuđeno, a najmanje 10.527 prijavili su da su ih dužnosnici uznemiravali 2021. godine ili ranije.

No ovo je samo jedna strana slike, s obzirom na strogu cenzuru u Kini. Stvarni razmjer i ozbiljnost KPK-ovog progona mogli bi biti mnogo gori. Osim zatočenja, mučenja i prisilnog rada, KPK provodi prisilno vađenje organa od živih ljudi radi zarade, a glavne žrtve su Falun Gong praktikanti. Broj mrtvih u ovom zločinu je nepoznat, ali se smatra da se kreće u desecima tisuća ili više, i još se nastavlja i danas.

U ovom članku analizirat ćemo kako KPK zloupotrebljava pravosudni sustav kako bi provodila svoju politiku progona odozgo prema dolje.

KPK-ov aparat za progon

KPK-ov aparat za progon sastoji se od tri glavne komponente: Komiteta za politička i pravna pitanja (PLAC), Ureda 610 te sustava za provedbu zakona i pravosuđa. PLAC je zapovjedni centar i organ za donošenje politike za progon. Zajedno s Voditeljskim timom Ureda 610, postavlja politiku i nadzire cjelokupno suzbijanje.

Ured 610, osnovan 10. lipnja 1999. s jedinom svrhom progona Falun Gonga, izvršni je organ. To je izvanpravna agencija s ovlasti nadjačavanja Ustava i zakona Kine. Planira, usmjerava i provodi progon diljem zemlje. Centralni PLAC i Centralni vodeći tim Ureda 610 nadziru Središnji ured 610.

Stvarni implementator uključuje cjelokupni sustav provedbe zakona i pravosuđa – Javnu sigurnost (policiju), Tužiteljstvo (javno odvjetništvo), sudove i Pravosudne urede – kao i druge agencije kao što su Odjel za propagandu KPK, Odjel državne sigurnosti, Odjel za vanjske poslove, vojsku, oružanu policiju i tako dalje.

Među tim agencijama, Ured za unutarnju sigurnost unutar Odjela za javnu sigurnost glavna je snaga koja provodi većinu uhićenja, uznemiravanja i praćenja Falun Gong praktikanata. Ured za unutarnju sigurnost je Ured broj 1 u Odjelu javne sigurnosti, a lokalne jedinice javne sigurnosti uvijek imaju domaću sigurnosnu skupinu unutar nje.

Ured za unutrašnju sigurnost izvorno se zvao Ured za političku sigurnost, s glavnim ciljem „suzbijanja kontrarevolucionara“ ili suzbijanja političkih disidenata, organizacije koje KPK proglašava nezakonitima, branitelja ljudskih prava, vjerskih praktikanata i ljudi koji podnose peticije protiv nepoštenog postupanja od strane vladinih agencija.

Grupa za domaću sigurnost uzela je praktikante Falun Gonga kao jednu od svojih glavnih meta otkako je KPK započela progon. Prati, nadgleda i uhićuje praktikante, a također provjerava sve lokalne slučajeve Falun Gonga koje su donijele druge grupe. Na primjer, brigada za unutarnju sigurnost Ureda za javnu sigurnost grada Jincheng, u provinciji Shanxi, navodi u svojim dužnostima da je „odgovorna za zapovijedanje i koordinaciju postupanja s Falun Gong organizacijom i drugim qigong organizacijama štetnim za društvo; organiziranje istražnog rada na posebnim slučajevima s naglaskom na traganju Falun Gong podzemnog zapovjednog sustava; i stvaranje tajnih snaga u borbi protiv Falun Gonga kao i poboljšanja prikupljanja obavještajnih podataka.“

Stoga je KPK nezakonito osnovala i Ured 610 i Grupu za domaću sigurnost kako bi progonili Falun Gong i druge ljude.

Nadzirući provedbu zakona i pravosudni sustav i neizravno upravljajući raznim drugim agencijama, KPK-ov PLAC bio je u mogućnosti zapovijedati s preko 10 milijuna članova osoblja s ogromnim budžetom. Ova postavka je čak stvorila probleme u sustavu unutar vlastite organizacije KPK. PLAC je uspio izgraditi svoju moć i prerasti u „Drugi centar moći“ unutar KPK, gdje je Zhou Yongkang služio kao bivši šef Centralnog PLAC-a.

Progon je pokrenut bez pravne osnove

Jiang Zemin osobno je pokrenuo progon Falun Gonga 1999. godine kada je bio šef KPK. U to vrijeme, oko 100 milijuna (KPK je procijenila 70 milijuna) ljudi prakticiralo je Falun Gong. Zavidan na popularnosti Falun Gonga i zabrinut da će ljudi vjerovati u Falun Gong, a ne u KPK, Jiang je mobilizirao stroj KPK da pokrene progon u srpnju 1999. godine.

Međutim, od samog početka KPK nije imala pravno opravdanje za svoje djelovanje. Jiang je dao intervju za francuske novine Le Figaro tijekom svog posjeta Francuskoj u listopadu 1999. Oklevetao je Falun Gong kao „kult“ bez ikakve činjenične osnove. Sljedećeg dana, glasilo KPK, „People's Daily“ proglasio je Falun Gong „kultom“ citirajući Jiangove riječi. Onda su to organi KPK progurali na cijelu Kinu. Međutim, državni aparat ne bi trebao slijediti njihov primjer samo zato što je to rekao šef KPK ili što je rekao komentar „People's Daily-a“ jer niti jedan od tih entiteta nije zakon.

Ne postoji zakonska osnova koja nalaže da se riječi najvišeg vođe KPK uzmu kao razlog da se nešto proglasi nezakonitim, a zatim kaže ljudima da je država proglasila nešto nezakonitim. Ovo je bila čisto „vladavina KPK“, ali ne i vladavina zakona. Zapravo, nikada nije postojao nijedan zakon u Kini koji zabranjuje Falun Gong, niti jedan jedini. Stoga je, iz pravne perspektive, prakticiranje Falun Gonga i dalje legalno u Kini.

Ilegalne politike

Jiang je osobno dao izravne naredbe za progon, uključujući „uništavanje ugleda [Falun Gong praktikanata], bankrotirati [ih] financijski i uništiti [ih] fizički;“ također je rekao da je premlaćivanje Falun Gong praktikanata do smrti u redu i da će se smrt računati kao samoubojstvo; te da će se „kremirati tijelo bez provjere identiteta ili uzroka smrti.“

Sve ove Jiangove naredbe zaobišle su zakon. Zapravo, ne samo da su prekršili temeljna ljudska prava i moralne kodekse čovječanstva, nego su i u potpunosti prekršili zakon. Nažalost, standardna praksa KPK je da njezin aparat uzima Jiangove naredbe kao vodeći princip, ignorirajući zakon.

Kasnije, Jiang je naredio vađenje organa uživo od Falun Gong praktikanata radi zarade. Vojne bolnice i bolnice oružane policije su glavna mjesta na kojima se provodi ovo prisilno vađenje organa. Tribunal za Kinu je u Londonu donio presudu da je KPK kriva za vađenje organa Falun Gong praktikanata. I Kongres SAD-a i Europski Parlament su donijeli rezolucije kojima se osuđuje gnjusni zločin KPK.

Sudski postupci koji krše zakon

Iako KPK tvrdi da slijedi „vladavinu zakona“, njezini sudski procesi u pogledu progona Falun Gonga krše zakon.

I. Preodgoj kroz rad

Preodgoj kroz rad bila je glavna metoda koju je KPK koristila za progon Falun Gonga do 2013. Ovaj sustav prisilnog rada dao je policiji ovlast da šalje ljude u radne logore bez potrebe da prolazi kroz uobičajeni sudski postupak kao što je sudski proces, odluka suca i žalbeni postupak.

Stražari u kampovima primjenjivali su razna mučenja prema Falun Gong praktikantima kako bi ih natjerali da se „transformiraju“ (da se odreknu svog vjerovanja) - budući da je KPK pružala velike poticaje za nagrađivanje vezano za „brzinu transformacije“. Mnogi praktikanti su bili mučeni do smrti ili onesposobljeni kao rezultat ove politike.

Pod domaćim i inozemnim pritiskom, 2013 godine KPK je bila prisiljena ukinuti preodgoj kroz radni sustav. Međutim, progon Falun Gonga nije prestao. KPK je, pod svojom lažnom tvrdnjom o „vladavini zakona“, prešla na korištenje pravosudnog sustava kako bi pokušala osuditi Falun Gong praktikante. Zatvori su vršili ista mučenja nad praktikantima kao i logori prisilnog rada.

II. Nedostatak pravne osnove tijekom sudskog procesa

Među svim zakonima u Kini, ne postoji niti jedan članak koji definira Falun Gong kao kult, niti postoji članak koji kaže da je prakticiranje Falun Gonga zločin. Načelo kineskog kaznenog prava kaže da „nema osude bez izričite odredbe zakona“. Dakle, uhićenje, suđenje i izricanje kazni Falun Gong praktikantima su svi nezakoniti.

12. Plenarni sastanak Stalnog komiteta Devetog Nacionalnog kongresa naroda objavio je „Odluku o zabrani kultnih organizacija, te sprječavanju i kažnjavanju kultnih aktivnosti“ 30. listopada 1999. godine. Ono što je važno naglasiti je da nije precizirano da je Falun Gong kultna organizacija koju treba zabraniti.

Vrhovno tužilaštvo i Vrhovni sud su objavili pravno tumačenje Odluke Stalnog odbora Narodnog kongresa. Pravno tumačenje naziva Falun Gong „kultom“ i navodi da je Odluka poslužila kao „misaono i pravno oružje“ u trenutnoj borbi protiv Falun Gonga. Međutim, ovo tumačenje je upitno, budući da izvorni dokument Odluke ne spominje Falun Gong.

Mnoge sudske presude navode pravno tumačenje Vrhovnog tužiteljstva i Vrhovnog suda kao osnovu za osudu Falun Gonga i mjeru za odlučivanje o zatvorskim rokovima. Međutim, Vrhovno tužiteljstvo i Vrhovni sud nisu zakonodavni organi, pa se njihovo tumačenje ne može koristiti kao zakon.

Još jedna uobičajena pravna „osnova“ koju pravosudni sustav KPK koristi da osudi Falun Gong praktikante je članak 300. Kaznenog zakona, u kojem se navodi da će se svatko tko koristi ili organizira kult kako bi potkopao provedbu zakona biti kažnjeno gonjen u najvećoj mogućoj mjeri.

Prema načelu kaznenopravne teorije, djelo se smatra zločinom ako ima najmanje tri elementa: mens rea, actus reus i podudarnost. Međutim, u primjeni članka 300. Falun Gong slučajevi uopće ne sadrže ove elemente.

Mens Rea (namjera da se izvrši kriminalna radnja): Stoga, pitamo: Falun Gong praktikanti su namjeravali potkopati provedbu kojeg zakona?

Actus Reus (kriminalno ponašanje): Falun Gong praktikanti su potkopali provedbu kojeg zakona?

Podudarnost: Budući da Falun Gong praktikanti nisu niti namjeravali poduzeti radnje kako bi potkopali provedbu zakona, niti su bilo kakve radnje te vrste izvršili, ne postoji niti element podudarnosti.

Stoga, Falun Gong praktikanti nisu prekršili članak 300. Kaznenog zakona.

Neki članovi osoblja u pravosudnom sustavu KPK čak su tvrdili da slijede samo politiku, ali ne i zakon. Na primjer, zamjenik tajnika Liu Xichang grada PLAC-a u pokrajini Sichuan otvoreno je rekao braniteljima praktikanata: „Nemojte mi govoriti o zakonu, mi ne razgovaramo o zakonu.“ Feng Xiaolin, sudac gradskog suda Qian'an u pokrajini Hebei, kada su ga ispitivale obitelji Falun Gong praktikanata, priznao je da se u slučajevima Falun Gonga ne drže zakona. Direktor Ma Nong'an okruga iz Ureda 610, pokrajina Jilin, rekao je: „Ovdje govorimo ono što želimo. Govorimo o politici, ali ne i o zakonu. Možete tužiti gdje god želite.“

Kad neki suci nisu mogli opravdati maltretiranje Falun Gong praktikanata na temelju pravne osnove, rekli su da postoje „interni dokumenti“ o kriminaliziranju i kažnjavanju praktikanata, ali oni uopće nisu dostavili „interne dokumente“. Kada sud ne slijedi zakon, ali slijedi političke upute KPK ili „interne dokumente“ da osudi Falun Gong praktikante, nije li ovo očevidan politički progon?

III. PLAC i Ured 610 kontroliraju suđenja i izricanje kazni

Sudovi u Kini nemaju sudsku neovisnost. U potpunosti su pod kontrolom PLAC-a i Ureda 610. PLAC i 610 Ured djeluju u crnoj kutiji. Za mnoge slučajeve koji se tiču Falun Gong praktikanata, oni bi potajno odlučivali o zatvorskoj kazni prije sudskog procesa, a onda bi samo pustili da se suđenje odvija kao formalnost i dopustili sucu da objavi unaprijed određenu kaznu.

Čini se da su PLAC i Ured 610 postavili „unutarnja pravila“ o kaznenim mjerama. Sudac je jednom rekao da će „praktikanti biti osuđeni na 7 godina ako glasno poviknu 'Falun Dafa je dobar'.“ Politika PLAC-a i 610 Ureda i interni dokumenti nemaju pravno ovlaštenje za osuđivanje Falun Gong praktikanata ili njihovo kažnjavanje. To što ih sudovi slijede jasno pokazuje da je volja KPK iznad zakona.

Postoje i druge nezakonite prakse kao što je policijsko kreiranje i iznošenje lažnih dokaza, sudovi koji vrše pritisak na odvjetnike da ne stupe u obranu Falun Gong praktikanata, koji nisu krivi, čak i prisiljavanje praktikanata da otpuste svoje odvjetnike, i policija koja uhićuje odvjetnike jer brane praktikante.

Sažetak

KPK-ov aparat za progona Falun Gonga još uvijek radi. KPK je stvorila bezbroj nezakonitih pravnih slučajeva i progonila nebrojene Falun Gong praktikante. Ovo pokazuje svijetu pravu prirodu KPK koja stavlja vlastitu volju iznad zakona. Kineski pravni sustav je „vladavina KPK“ umjesto „vladavina zakona“. To je daleko od „vladavine zakona“.

KPK je također proširila svoje metode progona i praksu „vladavine KPK“ kako bi progonila Ujgure u Xinjiang-u, stanovnike Hong Konga, praktikante drugih religija i one kojima je stalo do ljudskih prava u Kini.

Jedini način da se zaustavi zlouporaba moći KPK protiv kineskog naroda i da se okončaju katastrofe koje KPK donosi kineskom narodu je okončanje same KPK. Tada nova Kina može uistinu slijediti „vladavinu zakona“ i vratiti pravdu Falun Gong praktikantima i cijelom kineskom narodu.