Falun Dafa Minghui.org

Obavještenje o prijavama studenata za plesni program na Fei Tian Akademiji umjetnosti

(Minghui.org)

Plesni program na Fei Tian Akademiji umjetnosti objavljuje da primaju prijave novih studenata. Kandidati moraju prakticirati Falun Dafa ili poticati iz porodice Dafa učenika. Kandidati koji imaju potencijal da postanu učenici Falun Dafa također će biti uzeti u obzir.

Uslovi za prijem:

1. Učenici: 13 godina ili mlađi i najmanje visine 1,74 m (5'8''), ili 15 godina ili mlađi i najmanje visine 1,76 m (5'9,29'').

2. Učenice: 13 godina ili mlađe i najmanje visine 1,64 m (5'4,5''), ili 15 godina ili mlađe i najmanje visine 1,67 m (5'5,7'').

3. Noge i učenika i učenica moraju biti najmanje dvanaest centimetara duže od gornjeg dijela tijela.

4. Zahtjev za fleksibilnost nogu: vertikalna i horizontalna špaga moraju biti pod uglom od 180 stepeni.

Materijali za prijavu:

1. Svaki kandidat mora dostaviti opći životopis, profesionalno iskustvo i porodično ili lično iskustvo u kultivaciji. Opšti životopis treba da sadrži ime kandidata, pol, datum rođenja, mjesto rođenja, visinu, težinu, zdravstveno stanje, kućnu adresu, adresu e-pošte i broj telefona.

2. Kandidati treba da dostave podatke o roditeljima, uključujući njihovu visinu, mjesta rođenja i iskustva u kultivaciji.

3. Skorašnje fotografije:

Fotografije moraju biti snimljene u toku prošlog mjeseca i treba da sadrže:

  • En face cijele figure u stojećem stavu

  • Pogled s boka u cijele figure u stojećem stavu

  • Pogled s leđa cijele figure u stojećem stavu

  • Izvedena špaga

  • Izvođenje mosta

Kandidati treba da budu obučeni u plesnu ili gimnastičku odjeću, a fotograf treba da ih fotografiše dok čuči tako da se fizički atributi kandidata tačno odražavaju.

4. Svi potrebni materijali moraju biti dostavljeni odjedanput da bi prijava bila formalno prihvaćena.

5. Ako podnosilac prijave ne prođe preliminarnu kandidaturu ili nije dostavio materijale za prijavu kako je potrebno, ili ako mu nedostaju materijali ili su falsifikovani ili nisu u okviru ovog obavještenja o prijavi, kandidati ili kandidatkinje neće dobiti pojedinačni odgovor.

6. Kandidati mogu podnijeti prijave putem interneta, a Akademija umjetnosti Fei Tian sa sjedištem u New Yorku će organizovati audicije za preliminarne kvalifikacije.

Adresa e-pošte za prijave izvan Kine: admission@feitianacademy.org . Broj telefona za prijave izvan Kine: +1-845-741-3914.

Adresa e-pošte za prijave unutar Kine: feitian@minghui.org

Akademija umjetnosti Fei Tian

8. aprila 2022. godine