Falun Dafa Minghui.org

Kultivaciono putovanje 37-godišnjeg Amerikanca

(Minghui.org)

Rođen sam u evropskoj zemlji i došao sam u SAD kada sam imao šest godina. Kada sam bio mlad, video sam Falun Dafa praktikante na TV i pomislio: „Ovo su pametni ljudi. Kako da radim ono što oni rade?" Razmišljao sam o smislu života i želeo da saznam istinu. Pročitao sam mnogo knjiga i živeo sam za tu svrhu. Dok sam pohađao fakultet, to je bio moj cilj. Na fakultetu, jednom mi je pozlilo i neko mi je predložio da probam meditaciju. Principi o kojima se govorilo na času meditacije bili su dublji od bilo čega drugog što sam učio. Na jednom času profesor je govorio o Falun Gongu. Pomislio sam: "Ovo je najbolja praksa." Otišao sam u biblioteku i pogledao Džuan Falun. Kada sam pročitao u Lunju da je Istinitost-Blagost-Trpeljivost (džen, šan, ren) princip kosmosa, znao sam da je knjiga istinita.

Čitao sam Džuan Falun i u jednom trenutku sam shvatio o čemu se radi. Kada sam se vratio u svoju domovinu želeo sam da se kultivišem. Razmišljao sam o najcelishodnijem načinu da prosvetlim ljude u istinu o Falun Dafi. Odlučio sam da se bavim prodajom reklama kako bih prikupio novac za medij. Međutim, shvatio sam da me proces prodaje ne zanima. Shvatio sam da moraš srcem biti u onom što radiš. Bio sam pisac i želeo sam da pišem o kultivaciji, ali to nije nešto od čega bih mogao da zarađujem za život, pa sam otišao u vojsku. U vojsci sam shvatio da se SAD zasnivaju na dobrim principima i naučili su me da budem dobar čovek. Voleo sam to, ali nisam želeo da provedem mnogo godina kao vojnik. Želeo sam da imam više vremena da objašnjavam istinu, pa sam odlučio da odem. Na kraju sam pronašao posao u mediju, gde sam zaista mogao da se srcem predam poslu, i nastavio da proizvodim sadržaje.

Učenje Fa

Želeo sam da čitam Fa na kineskom, pa sam koristio dodatni alat za Mozilu koji prevodi kineske znakove. Ovo mi je pomoglo da čitam Fa na kineskom. Pamtio sam to i ponekad se fokusirao na znakove u svom umu. Pošto sam bio iskren u učenju Fa, otkrio sam da je to postalo deo mene. Reči Učitelja Lija (osnivača Dafe) su mi uvek u mislima. Počeo sam da se bavim i prevodilačkim radom, što je takođe produbilo moje razumevanje.

Nevolje

U procesu moje kultivacije, otkrio sam da kad sam prizeman i nedirnut, to omogućava da Učiteljev plan funkcioniše. Kao veteran, shvatio sam da u najekstremnijim situacijama čovek može da ostane miran i bistre glave, i to mi je uspevalo u svakoj situaciji.

Da damo primer, ponekad se javi umor. Pošto sam pisac, postalo mi je vrlo jasno šta se dešava u mojim mislima. Kada postoji nelagodnost, fokusiram se na ono što radim i šta treba da radim. Svestan sam neprijatnosti, ali kao da se dešava nekom drugom, tako da to ne utiče na mene. Isto važi i za međuljudske sukobe i druge teškoće. Znajući da je ono u šta verujem istina, uvek sam svestan svojih misli i to mi daje nepokolebljivo samopouzdanje i odlučnost. Jednostavno je prirodno stanje da je neko stalno prisutan, bez namere.

Na primer, zbog grešaka je jednom došlo do nesporazuma između mene i drugih praktikanata. Uvek sam svestan onoga što mi je na umu, i mislim da to dolazi od iskrenosti u kultivaciji. Bilo je nekih površnih pritužbi, ali znajući da sam kultivator, ne gajim zlu volju i uvek se trudim da budem otvoren i ljubazan prema svima. Prema mislima se odnosim kao prema nečem površnom i kao prema nekom drugom, i one nestanu. Uvek sam svestan da sam učenik Dafe, znam da je sve od Učitelja, i da su svi problemi prilika da se kultivišem.

„Naravno, proces kultivacije je veoma spor i postepen, a tokom njega se puno toga mora žrtvovati. Nije lako kaliti sebe mentalno i fizički. Možeš li ostati miran u šinšing konfliktu s drugima? Hoće li na tebe uticati kad su ti ugroženi lični interesi? Vrlo je teško izvesti ovo; ovde ne važi da se cilj može dostići ako postoji želja. Ovaj cilj se može dostići samo ako se unaprede šinšing i de.” (Predavanje 9, Džuan Falun)

Mogao bih da iznesem bezbroj detalja, ali to je isto kao i za sve praktikante: učenje Fa, unapređivanje šinšinga i slanje ispravnih misli. Jedna stvar koju ću reći je da sam u početku imao nameru da se kultivišem, ali da sam vremenom postao deo Dafe. Sada namera da se stvari rade dolazi sama od sebe. Retko moram da razmišljam o stvarima osim o specifičnostima, a i to je uglavnom jasno.