Falun Dafa Minghui.org

[Odabrani komentari] Pet istraživanja tijekom 23 godine pokazuju da je Falun Dafa izvanredan (2. dio)

(Minghui.org)

(Nastavak od 1. dijela)

2005: Nalazi istraživača s medicinskog fakulteta Baylor

Grupa istraživača sa medicinskog fakulteta Baylor iz Houstonu je 2005. objavila rad naslovljen Genomsko profiliranje transkripata neutrofila kod praktikanata azijskog qigonga: pilot studija u regulaciji gena interakcijom uma i tijela.” Rad je recenziran u žurnalu alternativne i komplementarne medicine (eng.Journal of Alternative and Complementary Medicine), službeni časopis Društva za istraživanje akupunkture.

U ovom su radu istraživači analizirali interakciju uma i tijela ispitivanjem genomskog profila putem mikromrežne DNA tehnologije. U usporedbi s kontrolnom skupinom, Falun Dafa praktikanti su iskazali poboljšani imunitet, stanični metabolizam i reakciju stanica na upalu. „Među 12 000 ispitanih gena, 250 gena je dosljedno promijenjeno”, navodi se u članku.

Osim toga, produljen je i životni vijek normalnih neutrofila, bitne komponente imunološkog sustava. Pojačani imunitet je također potvrdio ubrzanu smrt stanica uzrokovanom upalnim neutrofilima. U skladu s ovim zapažanjem, fagocitoza neutrofila je isto značajno povećana kod Falun Dafa praktikanata.

Američko istraživanje iz 2012. je pokazalo da mnogi Amerikanci – više od 30% odraslih i oko 12% djece – koriste komplementarnu ili alternativnu medicinu, prema informacijama Nacionalnog centra za komplementarno i integrativno zdravlje.

2016: ASCO prezentacija

Tijekom godišnjeg sastanka Američkog društva za kliničku onkologiju (eng.ASCO) 2016., jedna je prezentacija istaknula prednosti Falun Dafa kod pacijenata oboljelih od raka naslovljenom „Opservacijska kohortna studija izliječenih od zadnjeg stadija raka osoba koji prakticiraju falun gong (FLG) u Kini.”

U ovoj studiji su autori prikupili izvješća kineskih pacijenata oboljelih od raka između 2000. i 2015. godine. Izvješća sadrže dijagnozu, trajanje FLG prakse, stvarno preživljavanje (eng.AS) do datuma sastavljanja izvješća, poboljšanje simptoma i kvalitete života (eng.QoL). Sva izvješća su pregledala dva liječnika. Predviđeno preživljavanje (eng.PS) procijenjeno je korištenjem podataka NIH SEER (Nadzor, epidemiologija i krajnji rezultati), dok se podaci i izvješća o terminalnim pacijentima s karcinomom (PS ≤ 12 mjeseci) s dovoljnim i provjerljivim medicinskim informacijama smatraju prihvatljivim.

Uz pojmove za pretraživanje „kasni stadij” i „rak” unesene u web bazu podataka su autori pronašli 406 potencijalnih slučajeva. Među njima su 152 terminalna slučaja (PS ≤ 12 mjeseci) smatrana prihvatljivim. Primarni tipovi raka su uključivali pluća (n = 38), jetru (n = 29), želudac (n = 17), leukemiju (n = 12), jednjak (n = 10), ginekološki (n = 9), gušterača/žučni kanal (n = 8), kolorektalni (n = 7) i drugi (n = 22).

Među tim pacijentima je 65 neuspješno izliječeno od raka, 74 nije podvrgnuto liječenju nakon dijagnoze raka, a 13 pacijenata se liječilo usporedo s FLG praksom. Do datuma izvješća je 149 pacijenata još uvijek bilo živo. „U usporedbi s PS od 5,1±2,7 mjeseci, AS je značajno produžen na 56,0±60,1 mjeseci (P <0,0001). CPS (5,1±2,0 mjeseca) se nalazio blizu preživljavanja SEER-a (5,2±3,2 mjeseca), što ukazuje na pouzdanost CPS-a i drugih izvješća”, izvješćuju autori. „Ukupno 147 pacijenata (96,7%) je prijavilo potpuni oporavak, od tog broja liječnici potvrđuju oporavak 60 osoba.”

„Multivarijantna analiza pokazuje da je trajanje FLG prakse dominantni prediktivni čimbenik za AS [stvarno izlječenje] i SFS [izlječenje bez simptoma]”, napominju autori. „Uočili smo da FLG praksa omogućuje pacijentima s terminalnim karcinomom znatno duži život te značajno smanjuje simptome.”

2020: časopis Health Behavior and Policy Review

Krajem prosinca 2020. je recenzirani časopis Health Behavior and Policy Review objavio članak naziva „Korištenje zdravstvene skrbi i predviđeno zdravstveno stanje među Falun Gong praktikantima na Tajvanu.”

U ovoj studiji su autori istražili predviđeno zdravstveno stanje, korištenje resursa zdravstvene skrbi i srodnih čimbenika među tajvanskim praktikantima FLG-a, uspoređivanje vlastitog zdravlja prije početka prakticiranja Falun Gonga, i usporedba s općom tajvanskom normom, objavljeno u Nacionalnoj zdravstvenoj anketi i intervjuu (eng. NHIS) iz 2001. Ova presječna studija se temeljila na dobrovoljnoj dokumentiranoj anketi provedenoj od listopada 2002. do veljače 2003. godine.

„Među onima s kroničnim bolestima, 70% do 89% je izjavilo da im se stanje poboljšalo ili su izliječeni. Dodatno, 74,2% i 79,2% sudionika je prestalo piti alkohol i pušiti; 62,7% je prijavilo smanjenje ambulantnih posjeta (srednja vrijednost prije = 11,96; srednja vrijednost nakon = 5,87; norma = 14,4)”, navodi se u radu.

Među sudionicima Falun Gonga kojima su ispitana kronična stanja (kardiovaskularne bolesti, dijabetes, plućni poremećaji i hipertenzija) prije prakticiranja Falun Gonga, većina (70% do 89%) je izjavila da je njihovo zdravstveno stanje ili izliječeno ili poboljšano nakon prakticiranja Falun Gonga.

„U ovoj skupini, sudionici FLG-a su imali više percipirane zdravstvene rezultate od populacijske norme i smanjene ambulantne posjete nego prije prakse”, zaključuju autori.

Zaključak

Iz gore navedenih anketa i istraživačkih radova koje su provele vladine agencije, institucije i istraživači, dade se zaključiti kako Falun Dafa ima izvanredan učinak na poboljšanje fizičkog zdravlja i uzdizanje uma.

Međupovezanost uma i tijela je pomno praćena i proučavana posljednjih godina. Falun Dafa naglašava da praktikanti slijede principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Strpljivosti, čime istinski poboljšavaju svoje fizičko i mentalno zdravlje.

Otkako je Minghui.org pokrenut 1999., svaki dan ovaj internetski medij zaprima barem jedno ili nekoliko svjedočanstava praktikanata koji naglašavaju iscjeljenje od neizlječivih bolesti. Vrlo često se njihova zahvalnost ne može izraziti riječima. No čuda nisu ograničena samo na Falun Dafa praktikante. Kada se nevini ljudi progone u Kini zbog svoje vjere u Istinitost-Dobrodušnost-Trpeljivost, oni koji ih podržavaju također primaju blagoslove.

Falun Dafa se trenutno prakticira u preko 100 zemalja, a glavna učenja, sadržana u knjizi Zhuan Falun, su prevedena na više od 40 različitih jezika. Za one koje zanima svrha našeg postojanja i voljni su istražiti bit života, Falun Dafa je tu da vam pomogne.