Falun Dafa Minghui.org

Za vrijeme konflikata trebali bismo pogledati prema unutra

(Minghui.org)

Početkom ove godine započeli smo novi projekt. Urezali smo kineske znakove „Falun Dafa je veličanstven“ na male plastične tikve i poluge, pričvrstili smo ih na kineske čvorove i davali ih ljudima da ih stave u automobile. Na nekoliko automobila sam prijetio te dekoracije i dobro su izgledale. Kasnije smo napravili mnogo više dekorativnih materijala poput privjesaka za mobilne uređaje, ogrlica i privjesaka za ključeve. Koštale su manje od nekoliko dolara. Kad su neki praktikanti krenuli objašnjavati istinu ponijeli su mnogo materijala na tržnicu. Svaki put kad bi otišli, ponijeli bi nove dizajnirane materijale. Ponekad, prije nego što bi počeli objašnjavati istinu, ljudi bi zgrabili materijale i otišli. Neki su čak i tražili materijale dok su im praktikanti objašnjavali istinu. Neki su komentirali: „Vi Falun Dafa praktikanti uvijek dijelite svoje suvenire.“

Nije pogrešno to što ljude privlače stvari koje imaju Falun Dafa znakove na njima. Međutim, ako oni ne saznaju istinu i ne povuku se iz Komunističke partije Kine, nego samo žele posjedovati te materijale, to nije skroz primjereno. Neki ljudi dođu na tržnicu pitati za materijale, tvrdeći da se žele povući iz KPK. U tom slučaju možda neće nužno biti spašeni. To će možda značiti da na web stranici broj ljudi koji su izašli iz KPK neće biti točan. Dafa resursi će isto biti potraćeni. Predlažem da praktikanti prvo ljudima objasne istinu, prije nego im poklone dragocjene materijale. Osobno, mislim da nije primjereno urezati znakove „Falun Dafa je veličanstven“ na privjeske za mobilne uređaje ili za ključeve. U jednoj sceni u Shen Yunu pojavilo se pet Budinih slika nakon što je bio postavljen transparent s natpisom: „Falun Dafa je veličanstven“. Dakle, te materijale ne bi trebalo olako postavljati bilo gdje.

Neki praktikanti nisu vjerovali da je to dobar projekt i to su rekli drugim praktikantima. Smatram da su ti praktikanti trebali direktno razgovarati s praktikantima koji rade na projektu, a ne govoriti iza njihovih leđa, što je samo pogoršalo situaciju. Neki praktikanti su tražili izrađene materijale, iako se nisu slagali s projektom. Ako preuveličavamo nedostatke tih praktikanata, to je gledanje prema van. Trebalo bi tu postojati nešto na čemu se možemo unaprijediti. Razmislite o tome: „Kada vidimo lijepe materijale s kineskim znakovima „Falun Dafa je veličanstven“, koja je vaša prva pomisao?“ Moja prva misao je: „Ovo je divno. I ja želim jedan primjerak.“ Zaista, zatražim izrađene materijale. Ponekad po mislim da ću tražiti više i dati ih praktikantima s kojima sam u dobrom odnosu ili mojim prijateljima i rođacima koji već znaju istinu. Otkrio sam da nisam jedini koji je imao takvu ideju. Tada sam pomislio: „Spašavanje ljudskih bića je sveta stvar. Ako unosim ljudsko srce, hoće li efekt objašnjavanja istine biti dobar kao što očekujemo? Neće li doći do zastranjenja?

Takvi konflikti nisu bili izolirani. Ne samo jedan, nego nekoliko praktikanata nije bilo u pravom stanju. Praktikanti koji rade na projektu trebaju se ispraviti po ovome pitanju. Ako se konflikti ne mogu riješiti duže vrijeme, je li to prouzročeno činjenicom da drugi praktikanti gledaju na nedostatke tih nekoliko praktikanata? Imamo li mi sami vezanost za posjedovanjem stvari, za preferencije ili vezanost za isticanjem? Hoćemo li povećati iste te vezanosti u ljudskim bićima oko nas? Ako je tako, tada će ljudi željeti samo posjedovati materijale, a neće slušati naše objašnjavanje istine.

Ti izrađeni materijali samo služe da pomognu praktikantima u objašnjavanje istine. Trebali bismo ih racionalno upotrijebiti. Letci za objašnjavanje istine, Devet komentara o komunističkoj partiji, Shen Yun DVD, te DVD za objašnjavanje istine mogu stvarno objasniti činjenice. Samo kada ljudska bića znaju istinu mogu biti spašena.

Nije lagano za praktikante da sudjeluju u Dafa projektima. Kada praktikanti žele spasiti ljude, potrebno je puno žrtvovanja. Proživljavaju mnoge poteškoće. Normalno je da se projekt neka treba ispraviti ili unaprijediti. Praktikanti koji to vide trebaju se također harmonizirati i ispraviti. Na primjer, na početku ove godine, neki praktikanti su kupili veliku količinu papira. Mnogi praktikanti, uključujući mene, upirali su prstom na te praktikante i uočili smo samo njihove nedostatke. Međutim, drugi praktikanti su u tom incidentu slali ispravne misli. Kultivacija znači kultivirati naše srce. Trebali bismo harmonizirati projekt iz perspektive Fa i balansirati sve što Učitelj traži od nas. Trebali bismo tretirati konflikte s dobrodušnim srcem kultivatora.

Molim Vas da ukažete na bilo što neprikladno u mojim zapažanjima.