Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Ispravljam pokrete ruku prilikom slanja ispravnih misli

(Minghui.org)

Nakon što sam pročitala članak na Minghui, otkrila sam zašto su moji pokreti rukama bili neispravni kada sam slala ispravne misli.

Pre svega, nisam poštovala osnovne zahteve za slanje ispravnih misli. Drugo, htela sam da mi bude udobno, pa sam se naslanjala na naslon sofe ili stolice.

To su bila dva glavna razloga zašto sam bila ometana i proganjana od strane loših elemenata. Poslednjih petnaest godina zaspala bih ili nisam mogla da držim dlanove uspravno kada bih slala ispravne misli.

Iako sam pokušala da negiram smetnje starih sila, pogledam unutra da pronađem svoje nedostatke ili koristim druge metode, ništa nije uspelo. 

Moje držanje je bilo loše i imala sam vezanost za udobnost, tako da su stare sile to koristile da me ometaju, praveći mi ruke iskošene.

Kada sam to shvatila, sledeći put kada sam slala ispravne misli sela sam na pod i držala gornji deo tela uspravno. Odmah sam primetila razliku: dlan mi je bio uspravan, misli su mi bile mirne i nisam zaspala. U početku su me leđa bolela, ali dva dana kasnije bilo je dobro.

Nakon ovog iskustva stekla sam novo razumevanje o tome „dobro raditi tri stvari“. Godinama sam radila „tri stvari“ samo da ne bih zaostajala.

Sada shvatam da postoji ogromna razlika između „raditi tri stvari“ i „dobro raditi tri stvari“.

Ako samo „radimo tri stvari“, ali ne nastavimo da gledamo unutra kako bismo ispravili svoje misli u skladu sa Fa principima i podigli nivo kultivacije, onda to postaje formalnost.

Čini se da neki praktikanti „rade tri stvari“, ali ih ne rade u skladu sa standardom. Na površini izgleda da su postojani i veruju da se dobro kultivišu. Međutim, oni ne razumeju zašto su neki praktikanti proganjani ili umiru iako su „radili tri stvari“ i činilo se da se dobro kultivišu.

Ako ne pogledamo unutra i ne ispravimo sebe kada naiđemo na probleme, teškoće i nevolje, onda zaista „ne radimo dobro tri stvari“, jer ne podižemo nivo kultivacije.

Štaviše, loši elementi mogu da iskoriste taj nedostatak da nas ometaju i da nas progone, jer mi ne sledimo Fa principe da bismo se kultivisali i gubimo dragoceno vreme.