Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Obratite pažnju na slanje ispravnih misli

(Minghui.org)

Učitelj je od nas zatražio da radimo tri stvari, od kojih je jedna da šaljemo ispravne misli. U početku nisam znala kako to da radim. Nakon što sam postepeno naučila, pomoglo mi je da izbegnem nepotrebne nevolje. Slanjem ispravnih misli za njih, takođe sam uspela da pomognem drugim praktikantima koji su imali karmu bolesti.

Pošto je moje nebesko oko zatvoreno, ne mogu da vidim druge dimenzije i prizore. Nisam mogla da osetim koliko je to moćno. Nisam znala da li su moje ispravne misli delotvorne. Zapravo sam sumnjala da li moje ispravne imaju bilo kakav efekat. Mislim da mnogi praktikanti čije je nebesko oko zatvoreno mogu imati sličan problem i da slanje ispravnih misli smatraju svakodnevnim zadatkom.

Tokom proteklih 20 godina, Učitelj nas je više puta podsećao da tri stvari moramo da radimo dobro. Znala sam da treba da se fokusiram dok šaljem ispravne misli, ali kada sam slala ispravne misli u četiri globalna vremena, nisam bila fokusirana i nikada nisam smatrala da imaju dejstva.

Svedočanstvo moći ispravnih misli

Pre desetak godina, mom trogodišnjem detetu iznenada se pojavio crveni osip po celom telu, što ga je svrbelo. Moja majka je vodila računa o njemu cele noći.

Sledećeg dana, njegovo telo je postalo otečeno, a osip je bio još gori. Htela sam da pošaljem ispravne misli za njega sa svojim mužem, koji je takođe praktikant. Ali moj muž se nije složio sa mnom i nije mi se pridružio. Iako sam bila pomalo uznemirena, pomislila sam u sebi: „Mogu ja i sama da šaljem ispravne misli.“ Zatim sam se usredsredila na slanje ispravnih misli svom snagom, iako ništa nisam mogla da vidim.

Sledećeg dana smo bili iznenađeni videvši da je osip našeg deteta potpuno nestao.

Doživela sam neverovatnu moć slanja ispravnih misli. Čini mi se da je to bilo efikasno jer je moj um bio fokusiran i verovala sam da to mogu.

Međutim, nisam bila marljiva u kultivaciji, tako da još dugo nisam uzimala za ozbiljno slanje ispravnih misli.

Pre četiri godine, još jedna praktikantkinja je pretrpela ozbiljnu karmu bolesti i primljena je u bolnicu. Posećivala sam je svaki dan posle posla. Trpela je tako jak bol i ja sam iskreno želela da joj pomognem. Nisam razmišljala ni o čemu drugom nego sam se fokusirala na slanje ispravnih misli za nju. Rekla je da je njen bol prestao čim sam počela.

Kasnije mi je rekla da nisu svačije ispravne misli bile tako efikasne. Bila sam iznenađena i pomislila sam da je to možda zato što je moja namera bila čista i imala sam veliko saosećanje prema njoj.

Moja sposobnost da šaljem ispravne misli poboljšala se nakon tog iskustva. Znala sam da imam božansku moć. Pošto mi je Učitelj dao ovu moć, morala sam da je koristim. Čak i ako to nisam mogla da vidim ili osetim, čvrsto sam verovala da imam božansku moć. Podsetila sam sebe da treba da se fokusiram kada šaljem ispravne misli. Ponekad sam bivala ometena, ali sam to mogla da sagledam i odmah se ponovo fokusiram.

Iako je moje nebesko oko zatvoreno i ne mogu da vidim druge dimenzije, Učitelj me je mnogo ohrabrio. Ponekad osećam da je energetsko polje jako, a telo mi postane vruće. Ponekad osećam da sam ogromna. Ponekad mogu da osetim kako se negativni entiteti smanjuju u polju mojih ispravnih misli. Takođe sam spoznala domen saosećanja.

Ono što želim da podelim ovde je proces kroz koji sam prošla. U početku je slanje ispravnih misli bila formalnost jer nisam osećala njihovu snagu. Postepeno sam osetila izuzetnu moć slanja ispravnih misli. Počela sam da obraćam pažnju na to i ozbiljno sam slala ispravne misli. Ako ne verujemo da imamo takve sposobnosti, da li onda verujemo u Učitelja? Zauzvrat, ovaj način razmišljanja blokira naše moći.

U ovom kritičnom trenutku, dok se pomaže Učitelju da ispravi Fa, hajde da idemo ukorak sa procesom Fa-ispravljanja i ozbiljno šaljemo ispravne misli da spasemo živa bića.