Falun Dafa Minghui.org

Šest visokorangiranih kineskih zvaničnika osuđeno u tri dana, trojica su osuđeni na smrtnu kaznu uz odgodu

(Minghui.org)

Šest ključnih počinitelja umiješanih u progon Falun Gonga je osuđeno između 21. i 23. septembra 2022. godine, od kojih su trojica dobila smrtne kazne uz odgodu, jedan na doživotni zatvor, jedan na 15 godina, a drugi na 14 godina.

Falun Gong je praksa za kultivaciju uma i tijela koju Komunistička partija Kine (KPK) progoni od jula mjeseca 1999. godine.

Feng Zhenghua, bivši šef Centralnog Biroa 10 i bivši ministar pravde je, 22. septembra, osuđen na smrtnu kaznu sa odgodom. Sva njegova lična imovina je također konfiskovana.

Wang Like, bivši član Stalnog komiteta Jiangsu komiteta KPK i bivši sekretar Odbora za političke i pravne poslove za Jiangsua (PLAC) je, istog dana, osuđen na smrtnu kaznu sa odgodom.

Sun Lijun, bivši zamjenik ministra javne bezbjednosti je, 23. septembra, dobio isto smrtnu kaznu uz odgodu.

Prema kineskom krivičnom zakonu, smrt s odgodom dopušta zatvoreniku osuđenom na smrt dvogodišnju uvjetnu kaznu prije pogubljenja. Zatvorenik će se suočiti s pogubljenjem ako počini dodatna krivična djela tokom dvije godine suspenzije; u suprotnom, kazna će se zatvoreniku automatski smanjiti na doživotni zatvor ili manju kaznu ako je zatvorenik zaslužio dovoljno zasluga tokom suspenzije.

Dana 21. septembra, osuđena su još tri visoka zvaničnika KPK na kazne od 14 godina do doživotnog zatvora.

Postoji kineska izreka: „Dobro se nagrađuje dobrim, a na zlo se uzvraća zlom." Iako gore pomenuti zvaničnici nisu direktno osuđeni za progon Falun Gonga, mnogi ljudi su njihov pad pripisali njihovoj instrumentalnoj ulozi u progonu nevinih Falun Gong praktikanata.

Zločini Fu Zhenghua, bivšeg šefa centralnog Biroa 610

Fu Zhenghua je radio u sistemu javne bezbjednosti 48 godina, tokom tog perioda bio je direktor Pekinškog opštinskog biroa za javnu sigurnost (2010 – 2015), zamjenik ministra Ministarstva javne bezbjednosti (2013 – 2018), zamjenik direktora rukovodećeg tima Centralnog Biroa 610 (2015. - 2016.), direktor Centralnog Biroa 610 (2015. – 2016.), ministar pravde (2018. – 2020.) i zamjenik direktora socijalnog i pravnog komiteta Nacionalnog komiteta kineske narodne Političke savjetodavne konferencije.

Prije nego što se našao pod istragom, u oktobru mjesecu 2021. godine, Fu je smatran ključnim vođom političkog progona od strane Komunističke partije Kine (KPK). Često su ga nazivali „nemilosrdnim likom" i „okrutnim službenikom". Javni izvještaji pokazuju da je Fu vodio ili učestvovao u mnogim slučajevima kršenja ljudskih prava u Kini koji su privukli međunarodnu pažnju.

Prema statističkim podacima koje donosi Minghui.org, kada je Fu Zhenghua služio kao ministar pravde i zamjenik sekretara Partijske rukovodeće grupe između marta mjeseca 2018. i aprila 2020. godine, najmanje 46 Falun Gong praktikanata je izgubilo živote zbog mučenja, prisilnog davanja droga ili prinudnog rada u zatvoru. Među njima je 28 umrlo u zatvoru, a 18 je umrlo ubrzo nakon puštanja iz zatvora jer su se našli u životnoj opasnosti.

Osim toga, 1.816 Falun Gong praktikanata je nezakonito osuđeno na zatvorske kazne između marta 2018. i aprila mjeseca 2020. godine. Prema „Izvještaju o istrazi o mučenju i ubijanju Falun Gong praktikanata od strane KPK” koji je objavio Minghui, najmanje su 122 zatvora širom Kine odgovorna za smrti Falun Gong praktikanata tokom tih godina. Kao bivši ministar pravde, Fu ima neizbježnu odgovornost.

Dok je Fu bio direktor Pekinškog opštinskog biroa za javnu sigurnost i partijski sekretar Pekinškog komiteta za politička i pravna pitanja (PLAC), najmanje osam Falun Gong praktikanata je izgubilo život u Pekingu zbog mučenja u pritvoru. Bili su to Geng Jin’e, Liu Chun, Du Juan, Zhao Shuhui, Cui Peiying, Tong Shouzhong, Yang Minghua i Deng Huaiying.

Fu Zhenghua (傅政华)

Zločini Sun Lijuna, bivšeg zamjenika ministra javne bezbjednosti

Sun Lijun, etničke pripadnosti Han, je rođen januara mjesecu 1969. godine u gradu Qingdao, provincija Shandong. Od 28. marta 2013. godine do 9. aprila 2020. godine je obavljao dužnost direktora Biroa unutrašnje bezbjednosti pri Ministarstvu javne bezbjednosti i direktor 26. Biroa Ministarstva javne bezbjednosti. U martu mjesecu 2018. godine unapređen je u zamjenika ministra javne bezbjednosti. Osim toga, Sun je također bio zamjenik direktora Ureda za vanjske poslove u Shanghaija, zamjenik direktora Opšte kancelarije Ministarstva javne bezbjednosti i zamjenik direktora Centralnog Biroa 610.

Kineske vlasti su uvečer 19. aprila 2020. godine zvanično objavile da je Sun osumnjičen za teška kršenja discipline i zakona i da je podvrgnut istrazi.

Biro za unutrašnju bezbjednost Ministarstva javne bezbjednosti, također poznat i kao Prvi biro Ministarstva javne bezbjednosti, je ranije bio poznat kao Polit Biro za bezbjednost Ministarstva javne bezbjednosti. Nakon što je bivši vođa KPK Jiang Zemin naredio progon Falun Gonga u julu mjesecu 1999. godine, Prvi biro je dobio zadatak da provodi politiku progona. U posljednjih 20 i više godina, službenici Biroa za domaću sigurnost su vodili ili nadgledali hapšenja i pretrese kuća Falun Gong praktikanata, kao i podnošenje lažnih krivičnih prijava.

Prema informacijama dostupnim na Minghui.org, u Kini je između jula 1999. i jula 2019. uhapšeno oko 2,5 do 3 miliona praktikanata Falun Gonga. Uhapšeni praktikanti su dobili sljedeće četiri glavne vrste pritvora: 1) administrativni pritvor na osnovu „javnog Zakon o kažnjavanju Uprave bezbjednosti; 2) zadržavanje u centrima za ispiranje mozga poznatih pod nazivom „pravni edukativni centri“; 3) zatočeništvo u logorima za prinudni rad (što je poznato i kao „prevaspitavanje kroz rad“ i ukinuto 2013. godine); 4) pritvor u pritvorskim centrima i zatvorima, kao i centrima za rehabilitaciju od narkomanije i duševnim bolnicama.

Nakon prevazilaženja blokade interneta nametnute od strane KPK, Minghui je prikupio dokumentaciju za veliki broj slučajeva u kojima su Falun Gong praktikanti bili zatočeni i mučeni. Među njima i dokumentaciju za preko 4.000 praktikanata koji su umrli od posljedica progona. Kao bivši šef Biroa za unutrašnju sigurnost Ministarstva javne bezbjednosti, zamjenik ministra javne bezbjednosti i zamjenik direktora Centralnog Biroa 610, Sun je počinio zločine u progonu Falun Gonga. Neki ljudi su njegovu propast smatrali oblikom karmičke odmazde.

Sun Lijun (孙力军)

Zločini Wang Likea, bivšeg partijskog sekretara PLAC u Jiangsuu

Wang Like, bivši član Stalnog komiteta Jiangsu komiteta KPK i bivši sekretar Odbora za političke i pravne poslove Jiangsua (PLAC), je osuđen na smrt uz odgodu 22. septembra 2022. godine

Zbog progona Falun Gonga, Wang je na Minghui naveden kao ključni počinilac. U septembru 2019. godine, praktikanti Falun Gonga su prijavili Wang Likea vladi SAD kao kršitelja ljudskih prava.

Tokom Wangovog mandata u provincijama Liaoning i Jiangsu, najmanje je 99 Falun Gong praktikanata umrlo od posljedica progona. Više od 3.000 je bilo uhapšeno, a stotine osuđeno na zatvorske kazne.

Kada je Wang, između juna 2002. i decembra 2006. godine, bio zamjenik direktora Biroa za javnu sigurnost grada Jinzhoua najmanje je 500 Falun Gong praktikanata bilo zatočeno u gradu Jinzhou, 38 je izgubilo život zbog torture, a preko 30 je trajno onesposobljeno zbog torture.

Kada je Wang bio šef javne bezbjednosti Daliana od decembra 2009. do marta 2013. godine, najmanje je 500 Falun Gong praktikanata bilo uhapšeno, a sedam ih je kasnije umrlo. Osim toga, 23 praktikanta su osuđena na zatvorske kazne, 79 je poslano u logore za prinudni rada, a 85 je zadržano u centrima za ispiranje mozga.

Od marta mjeseca 2013. godine do septembra 2020. godine, Wang je bio član Stalnog komiteta Jiangsu KPK komiteta, sekretar Jiangsu PLAC-a i direktor provincijskog Odjeljenja javne bezbjednosti. Najmanje 2.145 Falun Gong praktikanata bilo uhapšeno, a 21 je kasnije mučen do smrti. Pored toga, 268 praktikanata je osuđeno na zatvorske kazne, a 247 poslano u centre za ispiranje mozga.

Wang Like

Zločini Gong Daoana, bivšeg direktora šangajskog opštinskog biroa javne bezbjednosti

Drugostepeni sud u gradu Tangshanu u provinciji Hebei je javno osudio Gong Daoana 21. septembra na doživotnu kaznu zatvora, uz konfiskovanje cjelokupne njegove lične imovine. Gong je bio zamjenik gradonačelnika Shanghaia i direktor Biroa za javnu sigurnost u Shanghaiu. Centralna komisija za disciplinsku inspekciju je objavila istragu o Gongu 18. avgusta 2020. godine.

Gong Daoan je rođen u novembru mjesecu 1964. godine. Dugo je radio u sistemu javne bezbjednosti u provinciji Hubei. U decembru mjesecu 2007. godine on je postao partijski sekretar PLAC-a za Xianning i direktor Biroa za javnu sigurnost Xianninga. U novembru mjesecu 2010. godine Gong je imenovan za zamjenika direktora, a potom i za direktora 12. Biroa Ministarstva javne bezbjednosti. U junu mjesecu 2017. godine postao je direktor Biroa za javnu sigurnost u Shanghaiu i zamjenik gradonačelnika.

Tokom njegovog mandata na mjestu direktora Biroa za javnu sigurnost Shhanghaija i partijskog sekretara Xianning PLAC, najmanje šest Falun Gong praktikanata je umrlo zbog progona, oko 100 je osuđeno na zatvorsku kaznu, a oko 1.000 je uhapšeno ili uznemiravano.

Prema statističkim podacima Minghui.org, kada je Gong bio direktor Shanghajskog Biroa za javnu sigurnost, Falun Gong praktikant Xi Jiao iz okruga Baoshan je umro od mentalnog poremećaja uzrokovanog progonom. Osim toga, 316 praktikanata je bilo uhapšeno, 244 je maltretirano, a devet je poslano u centre za ispiranje mozga. Tokom kampanje Ministarstva javne bezbjednosti "Kucanja na vrata" 2017. godine, samo u drugoj polovini godine uhapšeno je 30 praktikanata, od kojih je 16 maltretirano, a dvoje poslano u centre za ispiranje mozga. Brojke u 2018. godini su bile, 62 hapšenja, 24 slučaja maltretiranja i četiri su praktikanta poslana u centre za ispiranje mozga. Dok je KPK slavila 70 godišnjice preuzimanja vlasti 2019. godine, Shanghai je prijavio 126 hapšenja, 65 incidenata maltretiranja, a dva praktikanta su poslana u centre za ispiranje mozga. U 2020. godini je bilo 98 hapšenja, 139 slučaja maltretiranja praktikanata, a jedan praktikant poslat u centar za ispiranje mozga.

Gong Daoan za vrijeme suđenja

Zločini Deng Huilija, šefa Biroa javne bezbjednosti za Chongqing

Drugostepeni sud u Baodingu u provinciji Hebei je 21. septembra objavio da je Deng Huilin osuđen na 15 godina zatvora uz novčanu kaznu od 4 miliona yuana. Deng je bio zamjenik gradonačelnika Chongqinga i direktor Biroa za javnu sigurnost u Chongqingu.

Prema presudi suda, Deng je od Nove 1999. godine do januara 2020. primio 42,67 miliona yuana mita. Nakon istrage provedene u junu mjesecu 2020. godine, uhapšen je u januaru mjesecu 2021. godine.

Deng je rođen u martu 1965. godine u gradu Wuhan, provincija Hubei. U oktobru mjesecu 2010. godine postao je član Stalnog komiteta KPK za komitet Yichang, sekretar partije za PLAC i direktor Biroa za javnu sigurnost. U oktobru mjesecu 2014. godine Deng je imenovan za zamjenika direktora Odjela javne bezbjednosti Hubeija. U junu mjesecu 2015. godine postao je direktor kancelarije Centralnog PLAC-a. U julu mjesecu 2017. godine, Deng je imenovan za partijskog sekretara Biroa javne bezbjednosti za Chongqing, zamjenika partijskog sekretara PLAC-a, šefa Biroa za javnu sigurnost i partijski sekretara, kao i zamjenika gradonačelnika.

Kada je Deng postao direktor Biroa Centralnog PLAC-a 2015. godine, kineski pravosudni sistem je inaugurirao politiku da će svi predmeti biti prihvaćeni i sve tužbe će se rješavati. Slijedeći tu politiku, mnogi Falun Gong praktikanti su podnijeli krivične prijave protiv bivšeg vođe KPK Jiang Zemina Vrhovnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu. Međutim, umjesto da zaštiti zakonska prava praktikanata, Centralni PLAC je izmanipulisao Vrhovno tužilaštvo i Vrhovni sud i predao informacije o praktikantima lokalnim Biroima 610. Kao rezultat toga, veliki broj praktikanata je bio uhapšen ili maltretiran, a neki su osuđeni na zatvorske kazne.

Prije nego što je, 2017. godine, održan 19. Kongres KPK Deng i Central PLAC su naredili policiji u svakoj provinciji da provede kampanju „Kucanja na vrata", u kojoj su svi praktikanti sa vladinih crnih lista maltretirani i naređeno im je da se odreknu Falun Gonga. Zbog svoje uloge u centralnom PLAC-u, Deng je bio odgovoran za progon u vezi sa krivičnim prijavama i kampanjama „Kucanja na vrata".

Kada je Deng bio zamjenik gradonačelnika Chongqinga i direktor Biroa za javnu sigurnost Chongqinga, šest Falun Gong praktikanata je umrlo zbog mučenja u pritvoru. Bili su to Zhou Jibi, Zhang Luyuan, Gong Yanzhao, Zhao Fengxia, Zhou Tao i Ran Chongyang. Osim toga, 56 Falun Gong praktikanata je osuđeno na zatvorsku kaznu, 367 uhapšeno, 457 je maltretirano, a 30 poslano u centre za ispiranje mozga.

Kada je Deng bio partijski sekretar PLAC-a za Yichang i direktor javne bezbjednosti Yichang-a, PLAC je implementirao pravosudni E-pass prisiljavajući službenike da prate lokacije praktikanata sa vladine crne listi putem svojih mobilnih telefona 24 sata dnevno. Osim toga, službe dostave bi pregledale i poštu ovih praktikanata.

Zvaničnici Centralne KPK su pohvalili ove mjere upravljanja mrežom protiv Falun Gong praktikanata. Yichang je 2013. godine dobio titulu Nacionalnog civiliziranog grada 2013. Zvaničnici iz gradova širom Kine su išli u Yichang City kako bi učili iz njegovog „iskustava“.

Deng Huilin

Zločini Liua Xinyuna, direktora Odjela javne bezbjednosti Shanxi

Liu Xinyun, podguverner provincije Shanxi i direktor Odjeljenja za javnu bezbjednost provincije, je 21. septembra osuđen na 14 godina zatvora.

Rođen u septembru mjesecu 1962. godine, Liu je bio zamjenik direktora Biroa javne bezbjednosti Zibo i zamjenik direktora Biroa 610. za Zibo. Kasnije je postao direktor i partijski sekretar Biroa za javnu sigurnost Heze, direktor i partijski sekretar grada Jinan. Zatim je unaprijeđen u direktora Biroa za mrežu sigurnosti pri Ministarstvu javne bezbjednosti. Nakon toga, imenovan je za viceguvernera provincije Shanxi, kao i za direktora i partijskog sekretara Odjela za javnu sigurnost Shanxi.

Liuove uloge u Birou 610 i policijskom sistemu su ga učinile odgovornim za smrt najmanje dvanaest Falun Gong praktikanata, uključujući šestoricu u gradu Zibo (Su Gang, Xiao Pifeng, Li Tingpeng, Wei Aiqin, Bai Jiazhen, Zhang Guohua), dvoje u Heze City (Dou Suli, Wei Meilan) i četiri u provinciji Shanxi (Zhang Yinxiang, Lan Qingmei, Yu Zhengxiang, Cui Yutao).

Samo od januara mjeseca 2000. godine do 2004. godine, više od 300 Falun Gong praktikanata je bilo bespravno zatočeno u logoru za prinudni rad Qiugu u gradu Zibo. Stražari i zatvorenici su ih lišavali sna, tukli i šokirali električnim palicama u pokušaju da ih natjeraju da odustanu od vjere u Falun Gong. Do kraja decembra 2004. godine, više od 400 Falun Gong praktikanata je odvedeno na sesije ispiranja mozga koje je organizovao Biro 610, gdje su podvrgnuti intenzivnom ispiranju mozga, fizički mučeni i psihički zlostavljani. Za to vrijeme, šest Falun Gong praktikanata je izgubilo život zbog progona, 19 je osuđeno, troje je nestalo, a šest je razvilo mentalne poremećaje zbog zlostavljanja.

U januaru 2018. godine, Liu je imenovan za podguvernera provincije Shanxi, kao i za direktora i partijskog sekretara Odjela za javnu sigurnost Shanxi. U ovim svojstvima bio je odgovoran za kažnjavanje i zatvaranje Falun Gong praktikanata. U periodu između januara mjeseca 2018. godine i decembra mjeseca 2019. godine, dvoje praktikanata u provinciji Shanxi je umrlo zbog progona, a 101 je bio uhapšen, a njihovi domovi su pretreseni. Pored toga, 42 praktikanta su privedena, 31 je kasnije osuđen, 51 je maltretiran, tri su poslana u centre za ispiranje mozga, a dvojica su nestala. Detaljna lista praktikanata koji su izgubili živote tokom Liuovog mandata dostupna je u kineskoj verziji ovog članka.

Pozadina

Falun Gong je sistem meditacije zasnovan na principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Falun Gong je poboljšao zdravlje praktikanata i uzdizao njihov moralni karakter, te je kao takav bio od koristi društvu općenito. Nadamo se da će više ljudi moći naučiti prave lekcije od ovih kršitelja ljudskih prava. Podržavajući nedužne Falun Gong praktikante i odbacujući KPK, krenut ćemo u bolju budućnost.