Falun Dafa Minghui.org

Sagledavanje našeg kućnog okruženja kao okruženja za kultivaciju

(Minghui.org)

Dvadeset i tri godine su prohujale, prilično dug period u životu jedne osobe. U osobnom sam pogledu prošla fazu bivanja novom praktikanticom do one iskusne i starije.

Podijelit ću neka kultivacijska iskustva iz mojeg kućnog okruženja te kako sam povisila xinxing mijenjajući stanje uma na temelju Fa.

Ispravljanje odnosa s članovima obitelji na temelju Fa

Kućno okruženje je bitno kultivacijsko okruženje za Falun Dafa praktikanta, osobito za umirovljenicu poput mene. Trebalo mi je, međutim, dvije godine da ga počnem koristiti u tom pogledu. Tek tada je došlo do značajnih promjena u tom okruženju.

Učenjem Fa sam shvatila da su kultivatori u prošlosti morali hodati među običnim ljudima kako bi otpustili ljudske vezanosti i dostigli ispunjenje. Tumaranjem u običnom društvu su susretali ljude i situacije koje su utjecale na njihovu sentimentalnost. Jasnog stava prema tim običnim ljudima, kultivatori su mogli održati stabilan um i povisiti xinxing.

Falun Dafa praktikanti se kultiviraju među svakodnevnim ljudima. Obično društvo je naše kultivacijsko okruženje, a naš dom kao takav igra primarnu ulogu. Moramo imati trezveno razumijevanje našeg odnosa s bliskim osobama pazeći na naš xinxing. Tako ćemo moći eliminirati mnoge vezanosti.

Moj suprug nije Dafa praktikant. Premda sam praktikantica, često sam se prepirala. Jesam li ga tretirala na ispravan način? Osvrtom na našu vezu od početka braka, oduvijek sam ga smatrala svojim vlasništvom, iako sam se godinama kultivirala. Brinula sam o njemu sa sentimentalnošću, a zauzvrat sam očekivala da vodi računa o meni. Često sam nametala svoje standarde želeći ga oblikovati u neku vrstu uzoritog muža u običnom društvu. Ima jaku osobnost i želio je činiti stvari na svoj način. Stoga smo imali beskrajne konflikte.

Prilikom konfrontacije sam se služila razumijevanjem i logikom običnih ljudi i izdvojila bih njegove greške rekavši da se nepravedno odnosi prema meni. Dok sam iskazivala tugu i ljutnju, nisam se smatrala praktikanticom niti sagledavala supruga kao jedno od živih bića.

Suprug ima svoje vlastito porijeklo, svoje vlastite karakteristike, i svoju vlastitu sudbinu. Ne postoji ništa po pitanju njega što mogu promijeniti, niti mi to pripada. On jednostavno u ovom životnom vijeku igra ulogu „mojeg supruga“ na mojem putu kultivacije. Naš odnos u principu treba definirati kao odnos praktikanta i obične osobe koju trebam spasiti.

Shvativši sve to, osjećala sam se vrlo posramljeno što nisam dorasla Učiteljevom učenju. Nakon svih tih godina kultivacije je moja kvaliteta prosvjetljenja bila tako slaba i propustila sam mnoge prilike koje je Učitelj za mene aranžirao. Odlučila sam ispraviti svoj odnos sa suprugom i vidjeti ga kao biće koje treba spasiti. Pokušala sam u početku otpustiti mnogo emocija misleći kako sam ovisna o njemu. Stoga ga više nisam kontrolirala i njime manipulirala. Ljubazno i nenametljivo sam izdvojila njegove loše navike. Fokus na vlastiti xinxing i kultivaciju u skladu s Fa je postao moj jedini prioritet.

Nakon nekog vremena sam primijetila promjenu vlastitog mentaliteta. Otpustila sam sentimentalnost između muža i žene. S proširenjem mojeg kapaciteta za toleranciju, postala sam opuštenija. I suprug se veoma promijenio.

Sina i snahu također smatram ljudima koje želim spasiti. Ne držim im prodike niti se miješam u njihov život. Također ne očekujem ništa od njih. Pokušavam im maksimalno pomoći kad zatreba. Ne smetam im ako nešto samostalno mogu obaviti. To naravno ne znači da sam hladna već da komuniciram s njima otvorenog uma i velikodušnog srca, baš kao što obični ljudi to čine.

Spoznati suštinu kroz događanja na površini

Sin i snaha se mnogo svađaju i njihove prepirke su nedavno eskalirale. U početku sam se tako bojala i brinula da nisam mogla jesti ili spavati. Pokušavala sam ih shvatiti i pomoći. Silno sam se ispričavala snahi kriveći sebe zbog lošeg odgoja mojeg sina. Zamolila sam sina da ispravi svoje loše navike. Dala sam im novac. No koliko god se trudila smiriti situaciju nadajući se poboljšanju, to je više smetalo mojoj snahi. Ni mi, niti njezini roditelji nismo živjeli u spokoju. Njezini roditelji su se ponijeli suprotno. Imali su zaštitnički odnos prema kćeri i kritizirali mojeg sina. Situacija je bila neugodna.

Nakon smirivanja sam sagledala problem iz kuta praktikanta. Analizirajući trenutni kaos na temelju Učiteljevog Fa, uvidjela sam da snaha na površini gaji tvrdoglavu narav. Zapravo su upletene strane samo namirivale svoje karmičke dugove. Ono što drugima dugujemo se mora otplatiti. To je pravi uzrok situacije. Pri srcu mi je postalo lakše. Gledajući Učiteljevu sliku, rekla sam: „Učitelju, sada shvaćam. Nadvladat ću to. Molim Vas, vodite me.“

Poslala sam ispravne misli za eliminaciju svih smetnji koje su uzrokovale sin i snaha pitajući se kako riješiti tu situaciju.

Fa mi se pojavio u umu:

Fa-ispravljanje prolazi kroz svijet, veličanstveno ispoljenje Bogova i Buddha veličanstveno izlazi na vidjelo, i sve neispravljene nepravde kaotičnog svijeta bivaju podmirene dobrodušnim rješenjima.“ („Predviđanje Fa Ispravljanja ljudskog svijeta“ iz Bitno za daljnje napredovanje II)

Tako je, podmirenje dobrodušnim rješenjima. Moram cijeniti predodređene veze s ljudima u mojem životu otpuštajući sve sebične misli i sentimentalnosti. Postala sam pažljivija prema snahi kao nikada to tada. Kontaktirala sam njezinu obitelj. U odsustvu zamjeranja ili mržnje, gajila sam jedino suosjećanje i brižnost. Brak mojeg sina se tiče njega i snahe. Svatko ima svoju vlastitu sudbinu. Budući da drugi nisu u stanju ništa kontrolirati, bolje bi bilo samo ih pustiti na miru.

Tijekom tog procesa se kapacitet mojeg srce proširio i postala sam spokojnija. Nadalje, slijedeći Učitelja mi zapravo poričemo aranžmane stare sila. Nedugo potom su se sin i snaha počeli dobro slagati.

Naučila sam gledati unutar u obiteljskim pitanjima

Posljednje dvije godine obraćam posebnu pozornost gledanju unutar prilikom obiteljskih konflikata. Na površini se čine kao male stvari koje nisu vrijedne spomena. Međutim, duboko unutar, povezane su s vezanostima kultivatora koje čekaju na eliminaciju.

Suprug, primjerice, voli bojiti svoju kosu. Savjetovala sam ga da to ne radi jer su kemikalije u tim proizvodima loše za čovjeka. Iznervirano je rekao: „Mogu ih sebi priuštiti.“ Njegov odgovor me nagnao pogledati unutar. Pronašla sam vezanost za novac te ideje običnih ljudi u pogledu zdravlja.

Drugo pitanje se tiče pozivanja obitelji moje djece na zajedničke obroke. Nerado sam to činila jer nisam htjela gubiti vrijeme na stvari običnih ljudi umjesto da radim tri stvari praktikanata. Ipak sam kuhala za njih kako se snaha možda ne bi uvrijedila. Preispitala sam se otkrivši da nisam iskrena, odnosno da sam neusklađena s principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Stoga sam poslala ispravne misli za eliminaciju svega što uzrokuje problem. Od tada nadalje, kad god bi ih pozvala, činila sam to uistinu iz srca.

Prilikom svake pojave nesretnih misli prema djeci ili njihovoj obitelji, pomislila bih da takve misli nisu dio mene, i moraju biti suzbijene te iskorijenjene. Uzrokovane su mojom vlastitom karmom i moraju biti otplaćene. Ne samo da sam prestala kriviti druge, već sam im zahvalila što mi pomažu u kultivaciji. Sažalijevala sam se nad njima vidjevši kako pate uslijed slave, novaca, i sentimentalnosti. Žive tako teškim životom. Istovremeno sam otkrila svoje vezanosti za ljubomoru, strah, i želju da mi se uzvrati za stvari koje sam učinila za druge.

Učitelj kaže:

„Kao što znaš, kada osoba dosegne razinu Arhata, ona nije zabrinuta ni za što. Ona ne mari u svom srcu ni za kakve probleme običnih ljudi i uvijek će se smiješiti i biti dobre volje. Bez obzira na to koliki gubitak ona pretrpjela, još će se uvijek smiješiti i biti dobre volje, bez imalo zabrinutosti. Ako ovo zaista možeš, već si dostigao ulaznu razinu za Status dostignuća arhatstva.“ („9. lekcija“ iz Zhuan Faluna)

Još nisam stigla tamo. No zadnje dvije godine sam otpustila puno toga te sam sposobna stvari shvaćati olako. Um mi je puno spokojniji. Znam da mi je veličanstveni Učitelj pomogao eliminirati mnogo toga.

Hvala, Učitelju! Učiteljevo suosjećanje jedino mogu uzvratiti vlastitom marljivom kultivacijom.