Falun Dafa Minghui.org

Pažnja praktikantima koji su se posljednjih godina odselili iz Kine

(Minghui.org)

Sve više i više se Falun Dafa praktikanata, posljednjih godina, iseljava iz Kine i oni su čak i brojčano nadmašili postojeće praktikante u drugim zemljama. Razlozi za novi talas imigracije praktikanata su različiti, uključujući traženje utočišta (od progona), čežnju za boljim životnim okruženjem, učešće u projektima objašnjenja istine ili da djeca tih praktikanata pohađaju škole van Kine ili polaganje audicije da se pridruže Shen Yunu. Uopšteno govoreći, većina ovih praktikanata je napustila Kinu iz ličnih razloga, a vrlo malo njih pripada profesionalcima koje traži Shen Yun.

Ovi praktikanti su izazvali neke probleme unutar i izvan Kine. Jedan od glavnih problema je to što oni svojim kolegama koji su još u Kini prenose poruke ili im pričaju priče iz druge ruke, ili ih upućujući ili podstičući da rade neke stvari [koje često nisu u skladu sa Fa]. Takav fenomen se nikada ranije nije dogodio, što je uzrokovalo probleme cjelokupnoj situaciji sa Dafa praktikantima.

Među novodoseljenim praktikantima se nalaze i oni koji nikada nisu zaista kultivirali Dafa, niti su istupili da potvrde Fa dok su bili u Kini. Ima i onih koji su možda jednom bili uhapšeni u Kini i koji su se, dok su bili u pritvoru, odrekli svoje vjere; neki su čak pomagali zlu u progonu drugih praktikanata. Nakon što su se preselili u druge zemlje, neki od njih su napisali svečane izjave kako bi poništili loše stvari koje su rekli o Dafa i obećali da će nastaviti kultivaciju i nadoknaditi štetu koju su nanijeli Dafa. Međutim, nije lak zadatak zaista nastaviti kultivaciju i nadoknaditi gubitke u okruženju bez progona izvan Kine, jer ovi praktikanti još uvijek gaje brojna ljudska shvatanja i elemente partijske kulture. Samo ako se nastave marljivo kultivirati i ako sustignu propušteno mogu imati nadu.

Čini se da ovi praktikanti uvijek znaju šta se dešava sa svime. Iako tvrde da se žele kultivirati i sudjelovati u raznim projektima, dozvoljavaju svojim ljudskim pojmovima da bujaju. Razmetanje, činjenje stvari u svrhu činjenja stvari, igranje umnih igrica, arogancija, ne pokazivanje srama zbog svojih nedjela, neuspjeh u pravljenju razlike između dobrog i lošeg – nisu li sve ove manifestacije huliganizma opake Komunističke partije i partijska kultura? Zašto oni ne mogu prepoznati i odbaciti takve ljudske pojmove?

Nedavno je u nekim dijelovima Kine kružio članak pod naslovom „Moja iskustva u razgovoru sa kolegama praktikantima koji rade za Ganjing World”. Prema izjavi rukovodstva Ganjing World, autor članka nikada nije bio njihov zaposlenik kao što je tvrdio da jest, a kompanija nikada nije rekla ništa spomenuto u članku. Međutim, autor je zvučao kao da su njegovi razgovori bili stvarni, na taj način zavaravajući neke praktikante u Kini. Prije toga, neki su praktikanti u Kini prenosili takozvane insajderske informacije sa planine i predavanje koje je Učiteljevo održao samo Shen Yunu. Bilo je i ljudi koji su pozivali praktikante u Kini da doniraju novac za projekte u inostranstvu, da se pretplate na platforme koje vode praktikanti ili da čine druge stvari.

Umjesto da požure da se, nakon odlaska iz Kine, kultiviraju i spašavaju ljude, ovi samopravedni praktikanti se miješaju u okruženje kultivacije unutar i izvan Kine. Jesu li ikada razmišljali o teškim posljedicama? Mogu li podnijeti karmu i nastale gubitke? Vjeruju li u sebe ili u božansko? Vrijeme je da se direktno suočimo s ovim problemima.

Ne postoji prečica u kultivaciji. Moramo se solidno kultivirati i svakog trenutka mjeriti svaku svoju misao i djelovanje u skladu sa Fa. Mi ovim izričito podsjećamo ove novodoseljene praktikante da se dobro ponašaju. Također se nadamo da neće gajiti loše misli i da se neće isključiti [iz praktikantskog jednog tijela] kad vide naše kritike upućene njima. Dafa učenici su jedno tijelo u očima božanskog u univerzumu. Čuvanje Dafa i koračanje ispravnim putem u ljudskom svijetu nisu odgovornosti za samo jednog praktikanta kao pojedinca.

Uredništvo Minghui.org