Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Susreti za vreme slanja ispravnih misli

(Minghui.org)

Počeo sam da učim kako da praktikujem Falun Dafu od svog oca ranije ove godine.

13. maja ustao sam rano da bih vežbao prve četiri vežbe, pre nego što sam seo sa ocem da šaljem ispravne misli na sat i po. Tokom prvih pola sata počele su da me bole noge, a desna ruka je počela da drhti.

Otac je zapazio moje stanje i rekao mi: „Ovo je uzrokovano mešanjem zlih aveti i trulih duhova iz drugih dimenzija. Rasturi ih jakim ispravnim mislima!“ Moj otac je nastavio da me hrabri: „Danas je Svetski dan Falun Dafe, a takođe i Učiteljev rođendan. Kultivacija u skladu sa svojim mogućnostima je najbolji rođendanski poklon koji možemo dati Učitelju.” Reči mog oca ojačale su moju odlučnost da istrajem.

Kada je prošlo sat vremena, noge su me jako boljele, a ruke, koje su bile u položaju lotosa, jako su se tresle. Otac je primetio kako drhtim i savetovao mi je: „U slučajevima veoma snažnog mešanja zlih duhova, možeš zamoliti Učitelja za pomoć da ih razgradi.“

Začudo, ruke su prestale da drhte ubrzo nakon što sam poslao tihu molbu Učitelju za pomoć. Međutim, zli duhovi su odbili da priznaju poraz i povećali su nivo ometanja. U roku od pola minuta, ruke su mi počele toliko da drhte da sam imao poteškoća da držim dlanove i prste zajedno.

Uz ohrabrenje mog oca, nastavio sam da tražim od Učitelja pomoć, dok sam slao ispravne misli. Usred toga, video sam veliki broj ljudi koji sede u položaju lotosa i ozbiljno me posmatraju. Čuo sam i preklinjući glas, koji doziva moje ime i moli me da više ne šaljem ispravne misli.

Uspeo sam da izdržim dok nije prošao čitav sat i po. U tom trenutku, moja ruka je odjednom prestala da drhti, bol u mojim nogama se povukao i Učitelj se iznenada ukazao pred mojim očima, radosno dozivajući moje ime pre nego što će uzviknuti: „To je bilo predivno!“

Učitelj je nastavio tako što je otvorio moje nebesko uho i nebesko oko, dozvoljavajući mi da vidim i čujem prizore u drugim dimenzijama. Učitelj je takođe ojačao moju moć da eliminišem zla bića i očistio moje telo. Od tada sam počeo da se susrećem sa šinšing testovima dok radim sedeću meditaciju.

Jednom, dok sam bio u sedećoj meditaciji, uzdignut sam na veoma visok nivo, gde sam ugledao zaslepljujući prizor Učitelja kako se smeši dok sedi na lotosovom cvetu. Baš dok sam oduševljeno posmatrao prizor, iznenada sam povučen na dole da stanem pred visokim i moćnim bogom. Taj bog mi je rekao: „Dođi i uči od mene. Toliko sam velik i moćan da je sigurno da sledim pravi put.” Odmah sam osetio da nešto nije u redu i prisetio se Učiteljevih reči:

„Jednog dana možda ćeš odjednom ugledati krupnog, visokog besmrtnika. On će te pohvaliti i nešto početi da te uči. Ako to prihvatiš, poremetićeš svoj gong.” (Džuan Falun)

Imajući to na umu, rekao sam zlom biću: „Neću učiti od tebe. Ja ću kultivisati samo Falun Dafu. Nemoj misliti da me možeš zastrašiti svojom veličinom. Jednom kada se moje natprirodne moći ispolje, ja ću definitivno biti veći od tebe."

Čim su ove reči izašle iz mojih usta, odjednom sam postao velik kao svemir. To zlo biće bilo je manje čak i od ćelije! U ovom trenutku, Učitelj se pojavio ispred mene, veselo se smeškajući.

Drugi put dok sam sedeo u meditaciji, tri prelepe devojke su se materijalizirale pred mojim očima i počele da plešu. Odmah sam se setio Učiteljevih reči:

„Ja nisam običan čovek. Ja sam praktikant. Ne treba ovako da se ponašate prema meni, jer ja sam praktikant Falun Dafe.” (Džuan Falun)

U trenutku su se tri prelepe žene pretvorile u strašne demone i preteći krenule ka meni. Ostao sam nepomičan, sa čvrstom pomisli: „Ja sam Dafa praktikant. Ne plašim vas se.” U ovom trenutku, jedan od demona je pokušao da me udari u glavu svojim štapom, ali je njegov napad zaustavila nevidljiva sila. Znao sam da je ovo znak da me Učitelj štiti. Pošto su demoni bili nemilosrdni u svojim pokušajima da nanesu štetu, poslao sam ispravne misli da ih eliminišem. Kao odgovor, u zemlji se iznenada otvorila praznina ispunjena vatrom. Tri demona su pala u ognjenu jamu i odmah su pretvorena u pepeo! Videvši ovo, briznuo sam u plač.

Nakon što mi se otvorilo nebesko oko, nailazio sam na nevolje svaki put kada bih ušao u sedeću meditaciju. Čvrst ispravan um mi je pomogao da prevaziđem svaku nevolju na koju sam naišao. Na sreću, dobio sam priliku da postanem Dafa praktikant. Zahvalan sam Učitelju što je pročistio moje telo, ojačao moje ispravne misli i što mi je organizovao gladak put kultivacije!