Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Šta ako bi se Fa-ispravljanje sada završilo?

(Minghui.org)

Nedavno sam tokom slanja ispravnih misli video neke prizore, što me je navelo da shvatim sledeće: Ako se proces Fa-ispravljanja sada završi, brojni bogovi će izgubiti šansu da budu spaseni; zato Učitelj još čeka. Pozivam sve da daju sve od sebe da spasu više ljudi.

Šta sam video prvi put

U prvom prizoru, Učitelj je sedeo sa nogama u lotos poziciji, s visoko podignutim rukama, držeći ogromnu težinu karme koju je trebalo da snose živa bića. Karma se manifestovala u obliku požara, poplava, epidemija i drugih katastrofa.

Ogromna stena se sručila na Učiteljeve ruke, zbog čega su mu se ruke snažno tresle.

Svi pravedni bogovi koji su čekali pored Učiteljevih kočija kleknuli su i zamolili Učitelja da uđe i ode.

Rekli su: „Učitelju, svi oni koji su mogli, već su spaseni, a oni za koje nema nade da će biti spaseni i dalje odbijaju da budu spaseni. Svi smo iscrpljeni i molimo vas da prekinete ovu stvar sada."

Učitelj je odgovorio, a glas mu je bio ispunjen brigom: „Ne mislim isto. Ako završim ovu stvar sada, da li znaš koliko će bogova izgubiti priliku da se vrati u svoja prvobitna carstva?“

Drugi prizor

Drugi put, tokom slanja ispravnih misli, ponovo sam video Učitelja kako pati za živa bića.

Ogromna količina karme zatamnila je Učiteljevo čelo i prožimala je celo Učiteljevo telo. Ogromni talasi su skakali po Učiteljevom licu iznova i iznova, a Učitelj je bez prestanka drhtao.

Pravedni bogovi su plakali i molili Učitelja da ode.

Učitelj je odgovorio: „Na koliko god visokom nivou bio svaki od vas, vi nemate predstavu o poreklu živih bića. Ipak ja znam sve. Čak znam i odakle je došao jedan sićušni mrav. Osim ako je apsolutno neophodno, neću odustati ni od jednog živog bića.”

Video sam kako se zli crveni zmaj pretvorio u malog, gadnog crvenog crva i potom pao u ponor. Za njim su pali oni koji nisu napustili Komunističku partiju Kine i njene pridružene organizacije.

Ovo je samo ono što sam video na svom sadašnjem nivou kultivacije. Želim da apelujem na kolege praktikante da daju sve od sebe da spasu što je moguće više živih bića.