Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Uzdići se iznad ljudskog razmišljanja

(Minghui.org)

Za učenika Dafe, sada je najvažnije ponuditi spasenje živim bićima. Čini se da je objašnjavanje istine najteži aspekt od tri stvari koje treba da radimo tokom Fa-ispravljanja. Ponekad mislimo da je objašnjavanje istine teško jer većinu vremena radimo stvari sa ljudskim mislima.

Učiteljev Fa nam govori o razlici između čoveka i boga. Za čoveka koji nije praktikant, mentalna namera usmerava četiri uda i čulne organe da rade. Za praktikanta, mentalna namera (ispravna misao) diktira natprirodnim sposobnostima da se rade stvari. Dakle, njegove ili njene natprirodne sposobnosti obavljaju posao. Što se tiče Bogova i Buda, njihova mentalna namera radi stvari direktno u najkraćem vremenu u svim dimenzijama. Dakle, kad se meri vremenom u našem prostoru, stvar se obavlja munjevito. U stvari, kada Dafa učenici imaju jake ispravne misli, možemo da ispoljavamo svoje natprirodne sposobnosti kako želimo. Stvari bi se zaista mogle obaviti čak i bez pomeranja ruku ili nogu. Da li je to zato što je u to vreme vaš karakter na nivou Bogova i Buda i što radite stvari u stanju koje imaju Bogovi i Bude?

Od trenutka kada nam je Učitelj prvi put rekao da ponudimo spasenje živim bićima, Dafa učenici ulažu velike napore u objašnjavanje istine. Oni su se angažovali na bogat i raznolik način i sakupili mnoga iskustva u svom objašnjavanju istine. Ali problem je u tome što svi ovi načini i iskustva nisu mogli da zamene slanje ispravnih misli. Naizgled pojačan progon širom Kine ove godine je na to ukazao. Odnosno, nesvesno smo sve više ignorisali efekte naših natprirodnih sposobnosti i ispravnih misli u procesu obogaćivanja naših načina objašnjavanja istine. Analogno tome, kao da smo postepeno prešli sa korišćenja „šibice za vađenje zuba“ na korišćenje „preciznih instrumenata zapadne medicine za bušenje zuba“. U toku našeg spasavanja živih bića, mi sve više obraćamo pažnju na razne vrste instrumenata zapadne medicine i postepeno stvaramo predstavu da je efekat lečenja uglavnom do superiornosti opreme i nesvesno zanemarujemo nevidljive „žute pare koje se emituju“ od tečnog leka“.

Raditi Dafa stvari u stanju i načinu razmišljanja boga, umesto u ljudskom stanju i načinu razmišljanja, ključ je za okončanje progona i ponudu spasenja živim bićima.

Sećam se da nakon početka progona 20. jula 1999., dok sam učila Fa i bila manje u kontaktu sa kolegama praktikantima, privremeno nisam znala šta da radim. Tada sam odlučila da treba da iskoristim priliku da učim Fa, da korigujem svaku misli i da zadržim najčistiji način razmišljanja da bi moja ispravna misao dobro funkcionisala. Verujem da Dafa može sve i da će me Dafa uputiti kako da radim stvari sve dok održavam čistotu svojih misli.

Nijedan dan nisam gubila vreme, čak ni kada sam radila kućne poslove. Davala sam sve od sebe da učim Fa i radim vežbe. Istovremeno sam proveravala svoj način razmišljanja i ako bih našla nešto što nije dobro, oslobodila bih se toga. Tada se činilo da svakog minuta automatski proveravam svoje misli. Na ovaj način sam se brzo promenila, i moj um se brzo razbistrio. Postala sam postojana, i moje ispravne misli su postajale sve jače i jače. Ako bi mi se neko zlo iz drugog prostora približilo, odmah bih ga osetila. Tada bih se skoncentrisala i to loše bi se u tom trenutku rastvorilo. Svaki dan moja glavna duša je napuštala moje telo i uništavala zlo u drugim dimenzijama. U to vreme Učitelj nam još nije rekao da šaljemo ispravne misli, kako da ispoljimo svoje natprirodne sposobnosti ili kako da eliminišemo zlo. Međutim, zaista sam to radila a da to nisam znala. Svaki put kada bih se vraćala iz drugih dimenzija, bila sam kao kugla energije. Celo moje telo na mikrokosmičkom nivou je ključalo, a ja sam jedva osećala svoje telo. Mogla sam da povratim svoje normalno stanje tek nakon nekog vremena. Stvari oko mog tela takođe su imale energiju, a čak je i moj vid imao energiju. Kada bih pogledala u zid, zid je bio prekriven prozirnim, šarenim talasima. Kad bih pogledala traku svetlosti, traka bi zadrhtala. Kada sam se fokusirala na plafon, ugledala bih masu zlatne svetlosti sa providnim Falunom, ponekad vidljivim, a ponekad nevidljivim.

Bila sam u ovakvom stanju više od šest meseci, a onda sam znala da treba da idem u Peking da apelujem. Pošto sam imala misao da se ne plašim zatvora (što nije bilo u redu) i nisam se opirala tome, bila sam mesec dana u zatvoru. Tokom tog perioda upoznala sam mnogo različitih zatvorenika i pričala im o dobroti Falun Dafe i kako je progonjena. Većina njih, osim nekih narkomana, verovala je u to i ubrzo su shodno tome i nagrađeni. Jednog dana nakon što sam puštena na slobodu, srela sam bivšu zatvorenicu. (Njen odnos prema Dafi je bio najbolji. Osuđena je na nekoliko godina za ubistvo iz nehata i ubrzo je puštena.) Rekla mi je da je jedna zatvorenica dobila smanjenu kaznu, a druga služi kaznu kod kuće, itd. Razmislila sam i shvatila da je skraćenje njihovih kazni direktno proporcionalno njihovom stavu prema Dafi.

Samo želim da kažem da se snaga Dafa praktikanta ne materijalizuje u njegovoj ili njenoj veštini ili metodu obavljanja stvari, koji je samo pomoć. Umesto toga, leži u njegovim ili njenim neuništivim ispravnim mislima, koje dolaze iz Fa, iz vašeg verovanja, iz akumulacije vaše stvarne kultivacije. Što su vaše ispravne misli jače, brže možete da rastvorite zlo, i obrnuto. Ako naše ispravne misli nisu jake, to znači da smo u ljudskom stanju ili na nižem nivou kultivacije.

Sećajući se svojih prethodnih iskustava, shvatila sam da je moć Dafe potvrđena ne zato što duboko razumem Fa ili zato što sam veoma vešta ili sposobna da radim stvari. Umesto toga, to je bilo zato što sam se kultivisala iz svake svoje misli, bila odlučna da se nosim sa živim bićima sa najčistijim umom, i što verujem da je Dafa svemoćna i da može sve. Samo zato što ovako razmišljam, materijalizuje se bezgranična moć Dafe.

Budin zakon je bezgraničan. U mnogim prilikama možda nećemo shvatiti kolika je moć Fa. U stvari, ako to ne možete da osetite, to je uglavnom zbog vaših nedostataka u kultivaciji. Kada praktikanti deluju u ljudskom društvu, oni bi mogli da razviju neke načine rada ili razmišljanja i teško će pomisliti da išta promene. Međutim, moramo se poboljšati u kultivaciji u Fa-ispravljanju i dostići stanje budinstva tj. božanstvenosti (koristeći ispravnu misao i natprirodne sposobnosti da radimo stvari u najkraćem vremenu). Trebalo bi da se uzdignemo iz našeg sadašnjeg stanja i da sa većom efikasnošću ponudimo spasenje živim bićima.