Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Doživeo kako „jedna misao određuje ishod, dobar ili loš“

(Minghui.org)

Želeo bih da podelim nekoliko priča koje su mi pomogle da bolje razumem ono što je Učitelj rekao:

"Jedna misao određuje ishod, dobar ili loš." (Predavanje 4, Džuan Falun)

Ovaj princip, kada se pravilno primeni, ubrzaće proces prevazilaženja teškoća i probijanja kroz smetnje tokom našeg objašnjavanja istine.

Dok sam pre nekoliko dana delio brošure za objašnjavanje istine, iskrivio sam skočni zglob na neravnini na putu. Osetio sam oštar bol. Prvo što mi je palo na pamet nije bila smetnja starih sila, ili bilo kakva ljudska predstava, već da „jedna misao određuje ishod, dobar ili loš“. U sebi sam ponavljao: „Moj zglob je u redu. Dobro je." Posle minut, moj zglob je bio savršeno u redu. To je bilo najbrže što sam se ikada oporavio od bilo koje fizičke neprijatnosti.

Takođe sam doživeo lažne simptome alergije, uključujući kijanje i curenje iz nosa. Tada sam počeo da radim drugu vežbu, iako sam se osećao iscrpljeno i nisam mogao da stojim stabilno. Ljudske predstave su mi pale na pamet i sumnjao sam da li ću moći da završim vežbe. Ali setio sam se kako mi se skočni zglob nekoliko dana ranije brzo oporavio. Rekao sam sebi: "Dobro sam."

Dok sam ponavljao „dobro sam“, ipak nisam mogao da potisnem svoje ljudske predstave. Simptomi alergije su se javljali prilično često u poslednje vreme, tako da nisam očekivao da će odmah nestati, budući da se nisu pojavili naglo. Moje uobičajeno razmišljanje i predstava da „videti znači verovati“ blokirali su me od bilo kakvog očekivanja trenutnog rezultata.

Razmišljajući o razlici u mojim mislima u ova dva slučaja, otkrio sam da je moja procena da simptomi alergije neće odmah nestati bila tipična ljudska predstava. Božanska bića ne bi razmišljala na ovaj način. Koristim ekstrapolaciju Dafa principa da rešim mnoge probleme - zašto sam se onda prema ove dve lažne pojave odnosio tako različito?

Bio sam prilično siguran da se princip da „jedna misao određuje ishod, dobar ili loš“ može primeniti na svaki test u našoj kultivaciji. Moj um je postao bistar kad me je ovo uverilo. Shvatio sam da se mi možda ne usuđujemo da razmišljamo na određeni način jer nas blokiraju naše tvrdoglave postnatalne predstave. Dafa je zapravo tako duboka i svemoćna, ali njene manifestacije neće biti prikazane sve dok ne priznamo bezgraničnu moć Fa.

Učitelj nam je rekao:

„Možete dostići bilo koju duhovnu visinu, dok god imate smelosti!“ („Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku 2019.“)

Toliko predstava i neverice stoji između ljudskih i božanskih misli. Odlučio sam da čvrsto stojim u meditaciji, sa ispravnim mislima, i da ne sledim osećaj nelagode. (Kada sam po navici sledio osećaj nelagode, nisam mogao da stojim uspravno.) U trenutku kada sam čvrsto poverovao da sam dobro, dogodilo se nešto neverovatno. Stojeći stav je postajao sve lakši kako je vreme prolazilo. Svi strašni simptomi alergije su potpuno nestali. Vratio sam se u najbolje moguće stanje.

Kada sam ranije čitao odlomak o tome kako „jedna misao određuje ishod, dobar ili loš“, stekao sam ograničeno razumevanje primene ovog principa, smatrajući ga primenjivim na stvari poput saobraćajnih nesreća ili drugih iznenadnih opasnosti. U stvari, ovaj princip je tako jezgrovit. Može se primeniti na bilo koju situaciju. Da bi dobre misli isplivale na površinu, moramo se osloboditi svih ljudskih predstava koje nas sprečavaju da imamo snažno uverenje. Većina ovih predstava je povezana sa „videti znači verovati“ ili drugim stečenim percepcijama.

Na osnovu mog razumevanja, naše verovanje da smo dobro zapravo jača naše ispravne misli, što je natprirodno. Ljudi imaju bolesti i moraju da prođu kroz tok bolesti i da trpe simptome. Međutim, Učitelj nas je naučio velikom zakonu i rekao nam da prevaziđemo ono što je ljudsko i krenemo ka božanskom. Kada se u sebi prebacimo sa svojih ljudskih misli na božanske misli, zar nismo već natprirodni u svom umu?

Učitelj je rekao:

"...um i materija su jedno isto." (Predavanje 1, Džuan Falun)

U trenutku kada pomislimo da smo dobro, misao stvara materiju u drugoj dimenziji, koja čini da budemo dobro. Dok nastavljamo da jačamo ovu materiju, zar ne pojačavamo energiju materije stvorene ispravnim mislima? Tada će Dafa prirodno manifestovati svoju natprirodnu moć, jer je naše stanje uma u skladu sa kriterijumima Fa na tom nivou. Svi znamo da misli bogova mogu stvoriti univerzum, ali ne uspevamo da iskoračimo iz naših ljudskih predstava jer smo tako dugo bili sputani. Naše tvrdoglave predstave prouzrokuju teškoće u našoj kultivaciji. Mi se borimo sa lažnim pojavama. Neki praktikanti su čak izgubili život. Zaista je opasno ako ne unapredimo svoje razumevanje.

Neki praktikanti mogli bi reći da ovo nisu mogli postići jer se nisu kultivisali do tog nivoa. To nije tačno. Naša kultivacija se razlikuje od bilo kojeg od prethodnih oblika kultivacije. Mi se kultivišemo prema velikom zakonu univerzuma. Sa jegrovitom pozadinom, pratili smo Učitelja dolazeći na ovaj svet. Mi imamo jedinstvenu priliku da nas spasi sam Učitelj. Učitelj nam je dao božansku moć i mudrost. Sve što treba da uradimo je da se oslobodimo ljudskih predstava i vezanosti, i posvetimo se spasavanju živih bića. Kako bi lažna pojava fizičke nelagodnosti mogla okovati buduća prosvetljena bića novog univerzuma? Mnogi članci na Minghui sadrže priče o praktikantima koji su svojim ispravnim mislima preokrenuli stvar.

Odbacivanje ograničavajućih ljudskih predstava i prelazak na božanske misli je ono što treba da postignemo kroz kontinuiranu kultivaciju. Mnogi praktikanti su izgubili dragoceno vreme usled lažnih pojava karme bolesti i ne mogu da daju sve od sebe u spasavanju živih bića. Da bismo se probili kroz ove nevolje, moramo koristiti ključ da „jedna misao određuje ishod, dobar ili loš“. Ne možemo dozvoliti da ljudske predstave blokiraju naš urođeni karakter, ili naš put ka božanskom.

Gore navedeno je moje ograničeno razumevanje. Molimo vas da ukažete na bilo šta neprikladno.