Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Upozorenje

(Minghui.org)

Neki ljudi koji su se u ranim godinama ubacili u redove Falun Dafa praktikanata obmanjivali su javnost i promovirali se u ime Falun Gong praktikanata. Oni čak javno napadaju Učitelja i kleveću web stranicu Minghui. Yu Chao, diplomac Univerziteta Tsinghua koji sada živi u SAD-u, spada u ovu kategoriju negativnih bića.

Dafa praktikanti koji se istinski kultiviraju treba da prestanu da ih čitaju i slušaju, i da prestanu da slušaju špijune i negativne elemente Komunističke partije Kine kojim su njima sve vrijeme manipulisali.

Uredništvo Minghuija
17. avgusta 2023.