Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Od nadmenosti do skromnosti i blagosti

(Minghui.org)

Pre dvadeset godina, da bih se izlečila, održavala kondiciju i tragala za smislom života, počela sam da vežbam Falun Dafu. Od tada, ja cenim to što imam priliku da se kultivišem, a praksa je postala moja doživotna težnja. Osnivač i učitelj Falun Dafe, Učitelj Li, pomogao mi je da shvatim kako da budem dobra osoba, kultivator, altruista koji teži višim nivoima.

Iako sam bila hapšena, mučena i otpuštena sa posla, nastavila sam svakodnevno da čitam Džuan Falun. Dosta sam napredovala, iako sam prošla kroz velike teškoće. Želela bih da podelim neka svoja iskustva iz kultivacije.

Samovoljna žena menja se i postaje divna supruga

Kada sam bila dete, o meni su se dobro brinuli moji roditelji i moje sestre. U školi sam bila među najboljima u razredu. Nakon diplomiranja, ponuđen mi je dobar posao. Zbog toga sam se uvek osećala superiorno u odnosu na druge. Takođe sam znala lako da planem. U razgovoru bih prekidala druge kako bih iznela svoje mišljenje. Kada bi se dogodila neka konfliktna situacija, uvek sam mislila da druga osoba ne razume ili da ne mari za moje mišljenje.

Nakon što sam se udala, shvatila sam da moj muž voli da zapoveda; nije mogao da podnese moju lošu narav, pa se često svađao sa mnom. Na poslu sam volela da se razmećem svojim sposobnostima i bila sam stalno nečim zaokupljena. Kod kuće nisam bila dobra u obavljanju kućnih poslova. Život je bio dosadan i neugodan. U mladosti sam dobila ozbiljan atrofični gastritis. Ponekad bih povraćala dok bih hodala putem, ili bila na poslu. Nakon što sam počela da praktikujem Falun Dafu 1997. godine, i bez uzimanja lekova, moj stomačni problem je potpuno izlečen.

Kultivišući se u Dafi, shvatila sam šta znači biti dobra osoba pridržavajući se principa Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti. Konačno sam promenila svoju lošu narav i oslobodila se svog velikog ega koji se formirao tokom vremena, te sam prestala da imam tako visoko mišljenje o sebi. U rešavanju sukoba sa mužem, prestala sam da zahtevam da se on promeni. Umesto toga, razmišljala sam o sopstvenim manama i uspela sam da ispravim svoju lošu naviku da govorim pre nego što razmotrim efekat svojih reči. Takođe sam naučila da kuvam i da obavljam kućne poslove.

Praznicima i vikendom često sam odlazila na selo da vidim rodbinu. Kuvala sam im ukusna jela pri svakoj poseti. Odnos sa mojim mužem postao je lagodniji, pa kada je dolazio u sukobe na poslu, bio je voljan da mi o tome priča. Koristila sam mudrost koju sam stekla sledeći principe Falun Dafe i razgovarala sa njim o tome kako treba biti popustljiv prema drugima, problem sagledati iz perspektive druge osobe i osloboditi se besa i želje za takmičenjem. Prihvatio je ono što sam govorila i osetio je da mu se raspoloženje promenilo na bolje, pa se našalio sa mnom tako što me je nazvao svojom „životnom sekretaricom”.

Posle 20. jula 1999. godine, kada je zla Komunistička partija Kine (KPK) počela da progoni Falun Dafu, izgubila sam posao, a to je negativno uticalo na naše rođake. Međutim, oni su videli da se moja vera u kultivaciju u Dafi nikada nije pokolebala. Takođe su bili svedoci mojih ljubaznih reči i postupaka koji su bili rezultat mog ponašanja u skladu sa Istinitošću-Blagošću-Trpeljivošću. Ipak, pod partijskom vladavinom terora, s vremena na vreme je u mom kultivacionom okruženju postojao pritisak od strane rođaka i drugih ljudi.

Rešavanje spoljnih smetnji usmerenih na mog muža

Moj muž je radio kao državni službenik. Otkako su počeli da me progone, bio je pod velikim pritiskom. Video je da sam, nakon što sam se vratila kući posle 10 meseci provedenih u nezakonitom pritvoru, i dalje učila Fa i radila vežbe. Bio je toliko uznemiren da je bacio stolicu na mene. Pripremio je i sporazum o razvodu koji je želeo da potpišem.

Imala sam ozbiljan razgovor sa njim. „Znaš kakva sam bila ranije, a znaš i kako se sada ophodim prema tebi i tvojoj porodici. Dafa me je promenila na bolje i više nisam puna sebe. Razumem da osećaš pritisak jer ja vežbam Falun Dafu. Ako razvod može da učini da se osećaš bolje, onda ću, naravno, potpisati papir.”

Pošto sam ga potpisala, rekao je da će ga podneti sutradan. Međutim, kada je sledećeg dana došao kući, kao da se ništa nije dogodilo. Videvši to, potakla sam ga da preda zahtev za razvod. Na moje iznenađenje, pocepao je zahtev preda mnom i rekao: „Neću ti ja govoriti šta da radiš. Ti brineš o svojoj bezbednosti.” Znala sam da je Učitelj video da se moj šinšing popravio, pa mi je razrešio ovu nevolju.

Jednog dana, 2009. godine, moj muž je došao kući i rekao da bi mogao biti unapređen, te da je u toku procena za tu novu poziciju. Ali neko je rekao iza njegovih leđa: „Njegova žena vežba Falun Dafu.” Kada je to čuo, zabrinuo se da bi njegov posao mogao biti ugrožen zbog mene.

Tada sam s njim podelila ono što je Učitelj rekao: „Nisam li rekao da kad jedna osoba vežba, koristi će imati cela porodica?” (Predavanje Fa na Fa-konferenciji u Australiji)

Pokušala sam da ga ubedim da ne brine. Pomislila sam da Učitelj ne bi napravio takav aranžman da njegov posao bude ugrožen zbog mog vežbanja. Odlučila sam da ne priznam mogućnost da je ovo istina. Ako bi to uticalo na njegovo unapređenje, on i njegova familija bi imali negativne misli o Dafi. Osim toga, ako bi mu njegov šef uskratio unapređenje, počinio bi greh. Nakon što sam razmislila, odlučila sam da odem i porazgovaram sa njegovim šefom kako bih mu razjasnila činjenice i pomogla mu da pokaže svoju dobru stranu.

Njegov šef je bio bivši komšija koji me je poznavao. Mužu ništa nisam rekla i otišla sam pravo u kancelariju njegovog šefa. Pričala sam mu o poteškoćama na koje sam naišla nakon što sam izgubila posao i o porodičnim sukobima koji su iz toga proizašli. Razjasnila sam mu istinu o progonu Falun Dafe, a takođe sam pokušala i da ga nagovorim da napusti Partiju.

Rekla sam: „Ako moj muž ne bude unapređen zbog negativne procene, niko nije kriv. Ali ako on bude dobro ocenjen, a ne bude unapređen jer ja vežbam Falun Gong, onda će biti teško predvideti da li se naš brak može spasiti. Izgubila sam posao, i ne bih podnela da mi se porodica raspadne. Nadam se da ćete mi pomoći da sačuvam svoju porodicu. Nemojte učiniti da ja budem faktor od kog zavisi unapređenje mog muža.”

On je već znao da su praktikanti veoma ljubazni, a sada je saznao i kako su pristalice Falun Dafe proganjane. Iskazao je svoj stav rekavši da me neće pominjati tokom procene mog muža i da ne treba da brinem.

Moj muž je dobio dobre rezultate tokom procene. Na sastanku gde su rukovodioci diskutovali o njegovim podobnostima za unapređenje, moj muž je unapređen. Nakon toga, nikada više nije rekao da je na njega negativno uticalo moje vežbanje Falun Dafe.

Prestanak uznemiravanja kucanjem na vrata, očuvanje mog kultivacionog okruženja kod kuće

Tokom 2019. godine, kad god bi lideri KPK održali sastanak ili nametnuli zatvaranje zbog pandemije COVID-a, policija je dolazila i kucala na naša vrata samo radi nadziranja i uznemiravanja. To je ometalo moj porodični život i ostavilo loš utisak na moje komšije. Svaki put kada bi policija došla, pričala sam o progonu Dafe. A oni su govorili da samo rade svoj posao.

Svaki praktikant koji je svesno postao dobra osoba držeći se principa Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti može doneti samo dobro drugim ljudima i društvu. Zašto sam ja još uvek bila pod prismotrom zajednice i policije? Ovo je bila diskriminacija jedne građanke zbog njenih uverenja, koju vrši vlast pod kontrolom Partije, a meni lično je to bilo ponižavajuće. Biti tolerantan ne znači biti kukavica. Stoga, nisam mogla sedeti skrštenih ruku u vezi sa ovim nerazumnim uznemiravanjem.

Otišla sam do rukovodioca odbora moje lokalne zajednice i rekla mu: „Pošto vežbam Falun Dafu kako bih bila u formi i bila dobra osoba, izgubila sam posao. Nisam se žalila vlastima zbog otkaza. Ostajem kod kuće, pa ipak policija dolazi kod mene kad god im se prohte. Oni pričaju glasno u hodniku i lupaju mi na vrata, a to uznemirava ostale stanare. Zar to nije uznemiravanje?”

Rukovodilac zajednice je rekao da nije prikladno da policija radi takve stvari. Zamolio me je da ništa više ne govorim, a on će razgovarati sa ljudima u policijskoj stanici sa kojima je u kontaktu i zamoliti ih da me ne uznemiravaju, nego da šalju ljude iz kancelarije zajednice. Rekla sam mu: „Nije dobro ni da me uznemirava osoblje kancelarije zajednice, zar ne? Bolje je da nas uopšte ne uznemiravate. Molim vas, bavite se svojim poslom i držite svoje sastanke.”

Razgovarala sam i sa šefom kancelarije. Zamolila sam ga da razgovara sa šefom policije i da mu jasno stavi do znanja da ne prihvatam njihovo uznemiravanje. Zamolila sam ga da im kaže da se nada da će prestati to da rade. Takođe sam ih upozorila da, ako me ponovo budu preterano maltretirali, imam pravo da pravnim putem zaštitim svoja prava.

Dok sam se vraćala autobusom kući, naletela sam na oca policajca koji mi je kucao na vrata. Poznavala sam oca, pa sam mu ispričala kako su se nepravedno poneli prema meni. Takođe sam rekla da bi njegov sin, učešćem u progonu Falun Dafa praktikanata, koji su dobri ljudi, naneo štetu i sebi i svojoj porodici. Iskreno sam zamolila njegovog oca da mi pomogne i kaže svom sinu da ne dolazi kod mene kući da me maltretira, jer takvo ponašanje zaista nije dobro za njega.

Bilo je teško stupiti u kontakt sa ljudima iz policijske stanice i kancelarije zajednice koji su me maltretirali. Zamolila sam druge praktikante da ih pozovu telefonom i objasne istinu o Falun Dafi i progonu. Posle toga su prestali da mi kucaju na vrata. Ovaj incident me je još više uverio da praktikanti, suočeni sa nepravednim ophođenjem, ne treba da odustanu niti da se plaše. Trebalo bi da govorimo otvoreno i pokušamo da sprečimo obične ljude da počine zločine prema Dafi, da budemo odgovorni prema ljudima.

Sada članovi moje porodice i rođaci znaju istinu o Falun Dafi i poštuju moju kultivaciju.

Uzimati Fa kao Učitelja, gledati unutar sebe kako bi se dobro kultivisali

Neko vreme sam bila nesrećna kada bih naletela na ljude koji ne žele da saslušaju istinu o Falun Dafi i progonu ili govore loše stvari o meni. Čak sam i zamerala onima koji me ne poštuju. Često sam se svađala sa svojom porodicom. Osećala sam da se ne ponašam kao praktikant, jer nisam uspela da se asimiliram sa Dafom. Pored toga, izgledalo je da moja koža pokazuje znake starenja.

U drugoj polovini prošle godine, otpustila sam zabrinutost u vezi spašavanja ljudi. Smirila sam se i više vremena provodila u učenju napamet, a zatim i recitovanju Džuan Faluna. Temeljno sam proučavala Učiteljeva nova predavanja. Tako sam saznala da ako ne gledam unutar sebe, ne kultivišem se valjano. Gledanje unutar sebe je Učiteljev osnovni zahtev za njegove učenike. Ali ja dugo nisam znala kako da pogledam unutar sebe da bih pronašla vezanosti koje prouzrokuju probleme. Držeći se starih navika kada stvari ne idu po mom, tražila bih nedostatke u drugima, što je rezultovalo time da nisam u dubini dobila Fa iako sam vežbala mnogo godina.

Učiti Fa svim srcem i razmišljati o tome gde sam podbacila u nekom sukobu, postalo je moja druga priroda. Nakon toga, moje noge više nisu klizile kada bih sela u poziciju lotosa da meditiram. Takođe sam prestala da osećam pospanost tokom učenja Fa i slanja ispravnih misli. U svakodnevnom životu, kada bih upala u intenzivan sukob, ostala bih mirna.

Jednom sam pošla sa mužem na gastroskopiju (gornju endoskopiju); imao je pregled gornjeg dela digestivnog trakta. Pošto nisam stala u red za njega ujutru, morao je da sačeka malo duže na pregled. U holu me je grdio govoreći mi da sam beskorisna. Nisam mogla da objasnim šta se desilo, niti sam to htela. Samo sam mirno stajala dok me je on dugo psovao. Drugi, koji su čekali na gastroskopiju, bili su iznenađeni i pitali su me: „Zašto je tako besan?” „On je moj muž, ljut je na mene”, rekla sam.

I ja sam bila iznenađena njegovim tolikim nepoštovanjem. Ali, odmah sam shvatila: to se dešava kako bih ja odbacila sujetu. Takođe, dok smo čekali u redu, bila sam zabrinuta da bi se drugi ljudi mogli ubaciti ispred nas, što se svodilo na strah od gubitka.

Osvestila sam da je uzrok njegove ljutnje u tome što se nisam ponašala kao praktikant. U mislima sam se, iz dubine duše, obratila Učitelju: „Tvoja učenica je pogrešila.” I baš u tom trenutku, ime mog muža se pojavilo na ekranu, što je značilo da je on na redu. Oštro me je pogledao, a onda brzo ušao u ordinaciju. Ja sam otišla po invalidska kolica, kako bih ga nakon prijavljivanja odvela na odeljenje.

Kada smo stigli na odeljenje, nije pominjao ovo što se dogodilo. Osmehivala sam mu se, kao da se ništa nije desilo. Kada sam nazvala moju sestru, nisam joj se žalila na njegovo ponašanje. Mi praktikanti cenimo vrlinu. Ako bih rekla loše stvari o njemu, izgubila bih vrlinu, što nisam želela da se desi. On mi je zapravo pomagao da poboljšam svoj šinšing – kako bih se mogla žaliti na njega? Stvarno bih mu se trebala zahvaliti. U prošlosti, iako sam trpela njegove grdnje, kasnije bih se žalila na njega mojim rođacima.

Slušam Učitelja, svim srcem spašavam ljude

Usled zakona formiranja, stagnacije, degeneracije, destrukcije kosmosa, ljudski moral je opao ispod standarda i dešavaju se razne prirodne katastrofe. Dužnost praktikanata je da spašavaju ljude usred nevolja. Davanje šanse ljudima je takođe ogromno saosećanje koje naš divni Učitelj daruje živim bićima.

U mom svakodnevnom životu razgovaram sa ljudima o Falun Dafi. Bez obzira gde sam, neprestano mi je u srcu spašavanje ljudi. Kad god naiđem na osobu sa predodređenom vezom, sa kojom mogu da razgovaram, pomognem joj da napusti KPK i pričam o progonu Dafe. Često zamolim osobu da ima na umu frazu „Falun Dafa je dobra, Istinitost-Blagost-Trpeljivost su dobri”.

Ove godine sam naletela na dvoje ljudi koji su na moj predlog napustili KPK. Suočavajući se sa teškim bolestima u terminalnoj fazi, bili su podvrgnuti medicinskom lečenju. Ali niko od njih se nije setio šta sam rekla o recitovanju dve fraze, tako da su ih bolesti i dalje mučile. Kada sam pogledala unutar sebe, shvatila sam da se to dešava zato što sam žurila da im ispričam o progonu, što mi je uskratilo priliku da im detaljno iznesem prednosti Dafe. Sada razumem da ne treba samo da pomažem ljudima da napuste Partiju, moram dati sve od sebe da oni zaista razumeju činjenice kako bi bili spašeni.

Oslobodila sam se straha od progona. Onima koji su odlučili da napuste KPK i bili voljni da prihvate informativni materijal za objašnjavanje istine, uvek sam davala brošure i zamolila ih da ih pogledaju. Onima koji su znali da koriste kompjuter, davala bih USB sa informacijama o Falun Dafi. Za rodbinu i prijatelje, bez obzira koliko su daleko živeli, odlazila sam u njihove domove da im dostavim informacije, kako bi detaljnije saznali o prednostima Dafe.

Kada bi mi pošlo za rukom da ljudima temeljno objasnim činjenice, mogla sam videti da su blagosloveni. Želela bih da navedem jedan primer.

Zamolila sam prijatelja kome je dijagnostikovan rak da recituje povoljne fraze. Takođe sam mu odštampala primere u kojima su se ljudi oporavili od zdravstvenih problema nakon recitovanja fraza. Iako je u prošlosti pristao da napusti Partiju, u javnosti je i dalje o njoj govorio dobre stvari, pa sam mu dala primerak Devet komentara o Komunističkoj partiji. Otprilike tri nedelje kasnije, ponovo sam otišla da ga posetim. On mi je raspoloženo rekao: „Recitujem fraze svaki dan. Sada mi se čulo ukusa vratilo, a šećer u krvi i krvni pritisak su se snizili.” Kada smo se dotakli teme Partije, rekao je: „Nije vredno pričati o tome.” Takođe je zatražio od mene primerak Džuan Faluna. Cela njegova porodica, i braća i sestre, pristali su da napuste KPK i njene pridružene organizacije.

Kultivacija Dafe je moje najveće zadovoljstvo u životu; Dafa je moja najdragocenija vrednost. Da bih stigla dovde, Učiteljeva saosećajna podrška i beskompromisno prosvetljavanje u stvari bili su neophodni. Zauvek ću biti zahvalna Učitelju za njegovu milost.

Hvala vam, kolege praktikanti, na vašoj nesebičnoj pomoći.