Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Obratite pažnju na svaku misao

(Minghui.org)

Ne postoje male stvari u kultivaciji. Kao praktikanti Falun Dafe, moramo obratiti pažnju na svaku svoju misao. U suprotnom, možemo imati poteškoća u kultivaciji.

Neobraćanje pažnje

Veoma kasno jedne večeri, vozila sam se biciklom kući sa nekoliko praktikanata. Ja sam se zaustavila na na semaforu, ali oni su ignorisali crveno svetlo i nastavili da voze kroz raskrsnicu. Setila sam se stiha iz jedne od Učiteljevih pesama:

„... on je pun velikih stremljenja, dok vodi računa o sitnim detaljima.”

(„Mudrac“, Bitno za dalje napredovanje)

Nakon što sam ih sustigla, rekao sam da, kao kultivatori, treba da sledimo Učiteljevo učenje koje nam govori da vodimo računa o detaljima. Ne treba da prolazimo na crveno, iako je kasno uveče i malo je saobraćaja. Samo su se nasmejali, ali ništa nisu rekli. Osećala sam da ignorišu ono što sam rekla.

Drugi put me je praktikantkinja vozila na električnom biciklu. Kada smo stigli na raskrsnicu, na moje iznenađenje, prošla je na crveno usred bela dana. Pitala sam je: "Zašto si prošla na crveno?" Nasmejala se i odgovorila: „U redu je. Navikla sam tako. Ne želim da čekam svetlo jer je to gubljenje vremena." Na povratku je prošla kroz još jedno crveno. Rekla sam joj: "Nisam očekivala da ćeš proći na još jedno crveno svetlo." Samo se nasmešila i nije ozbiljno shvatila moje reči.

Osećala sam se bespomoćno i pomislila sam da je to bila samo prolazna misao. Međutim, moja nehotična pomisao bila je jednaka odobravanju da je u redu proći na crveno. Kasnija sam i sama prošla na nekoliko crvenih svetla kada nije bilo nikoga u blizini. Međutim, znala sam da sam pogrešila i da me bogovi na nebu gledaju. Ali našla sam izgovor u pomisli „to je bila samo prolazna pomisao“. Ponekad prođem kroz crveno svetlo uopšte ne razmišljajući o tome.

Kada sam se smirila i razmotrila promene u mom ponašanju, prisetila sam se ideje da je „to bila samo prolazna misao“. U ovoj situaciji, nehotice sam se složila sa jednom idejom koja je munjevito prošla. Drugi oblici života, u drugoj dimenziji, iza ove vrste misli mogu kontrolisati one koji se slažu sa idejom.

U našem svakodnevnom životu, takve brze misli i nenamerno slaganje sa nečim što nije u redu, stvore mnoge neispravne stvari u drugim dimenzijama, i one ometaju i izazivaju poteškoće u našoj kultivaciji. Postepeno postanemo nemarni u kultivaciji, nesposobni da budemo strogi prema sebi, nesvesno se prepuštamo toku do tačke bez povratka, i konačno, uništimo sami sebe. Mnogo je takvih primera u kultivaciji kada su nevolje počinjale ignorisanjem sopstvenih misli i odsustvu strogosti prema sebi. Celo društvo je naša sredina za kultivaciju. Neprestano se kultivišemo. U njemu živimo, i vežbamo u njemu.

Jedna slučajna primedba me je skoro koštala života. Incident me je naterao da još više shvatim ozbiljnost kultivacije. Tokom večere, rekla sam svom mužu: „Zapravo, smrt nije strašna. To bi za mene bilo svojevrsno olakšanje.” Nakon što sam ovo rekla, i pre nego što sam završila obrok, nisam mogla da držim štapiće za jelo i glava mi je bila veoma teška. Ležala sam na sofi i jedva ostala svesna. Nisam mogla da se pomerim, ni da pričam.

Incident se dogodio tako iznenada. Nisam osećala nikakav pritisak na svoje telo, nisam se brinula i osećala sam se lagano i ugodno. U svojoj zamućenoj svesti, mislila sam da je ovo smrt. Ali znala sam da ne smem da umrem i time nanesem gubitak Dafi. U mislima sam doviknula učitelju Liju: „Učitelju, pomozi mi. Ne mogu da umrem. Moram da ispravim svoje greške.” Čvrsto sam mislila da ću nakon što uđem u svoju spavaću sobu biti dobro kada se probudim u 7 ujutru.

Nisam ni znao kako sam dospela u spavaću sobu. Samo sam zaspala na krevetu i probudila se tačno u 7 ujutru, kao da se ništa loše nije dogodilo. Zahvalila sam Učitelju u svom srcu: „Hvala ti, Učitelju, što si me spasio. Moj muž je rekao da je bio prestravljen onim što mi se dogodilo. Problem je došao tako iznenada da on nije mogao da shvati šta se dešava. Posle sam pogledala unutra i pomislila da su stare sile iskoristile moju usputnu primedbu da mi oduzmu život.

Učitelj je rekao:

"... način na koji se razmišlja direktno diktira ono što se govori." (Predavanje 8, Džuan Falun)

Kakve misli su me navele da dam takvu usputnu primedbu? Kada sam potražila u sebi da dublje razmotrim to pitanje, otkrila sam da u svojoj kultivaciji nisam napustila život i smrt. Moj usputni komentar je bio želja da pobegnem od životnih poteškoća. Međutim, nisam otpustila život i nenamerno sam tražila smrt.

Stoga, praktikanti moraju biti stalno prisutni i istinski kultivisati svoje srce. Kultivacija nije dečja igra. Možda će usputna pomisao dozvoliti starim silama da pronađu izgovor da progone praktikanta i izazovu poteškoće u njegovoj kultivaciji. Moramo imati na umu ozbiljnost kultivacije.

Proces deljenja ovog iskustva takođe kultiviše moj um i uzdiže me. Moja zabuna je rešena i prosvetlila sam se u principe Fa koje sam mogla da pojmim na mom trenutnom nivou. Fa nastavlja da mi se pokazuje i otkriva sve više. Osećam se tako iznenađeno i divno. Naravno, sve što radimo ne može se uraditi bez Učiteljeve brige i zaštite.

Učitelj je rekao:

„Kultivacija zavisi od sopstvenog napora, dok transformaciju gonga vrši Učitelj. (Predavanje 8, Džuan Falun)

Takođe se nadam da će kolege praktikanti koji nikada nisu pisali o svojim iskustvima iz kultivacije pokušati da to čine. Ovo nije samo proces beleženja naših iskustava. Učitelj nas prosvetljuje dajući nam mudrost, a mi racionalno unapređujemo sebe na osnovu Fa. Hajde da marljivo radimo zajedno i nadajmo se da ćemo se odužiti na Učiteljevom saosećanju.