Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Ispravne misli naspram ljudskih emocija

(Minghui.org)

Osoba pomenuta u jednom od prethodnih uvodnika govorila je stvari protiv Dafe i Shen Yuna, javno je išla protiv Učitelja i prikupljala takozvane „dokaze“ od praktikanata u ime „medija“. Video klipove koje je ova osoba proizvela koristili su tajni agenti s ciljem da transformišu praktikante (okrećući ih protiv Dafe) i naprave probleme.

Učitelj nas je naučio:

„U ovom kritičnom trenutku, svako ko se slaže sa ovim pojedincima je neko ko je izabran s namerom da bude uništen. Ovo je pravi razlog zašto su stare sile iskoristile, iza kulisa, one pojedince koji ovih dana prave nevolje.” („Vežbanje Dafe je ozbiljna stvar“)

U kritičnom trenutku pre nego što dođe do eliminacije (iz razloga koji nisu ograničeni na ovaj slučaj), samo oni koji se istinski kultivišu mogu sagledati problem na osnovu Fa i učvrstiti svoje ispravne misli, dok arogantni, nadmeni ljudi sa jakim ljudskim predstavama i emocijama nastavljaju da budu u magli. Ti ljudi su upravo oni koje stare sile izdvajaju.

U sukobima, neki ljudi stalno misle da će „Učitelj biti obmanut“, „da Učitelj ne zna za nešto“ ili „Učitelju ovo nije bolje poznato nego meni“. Takvi ljudi stalno odbacuju i poriču članke koje objavljuje uredništvo Minghui. Iako te članke zaista pišu praktikanti, ovo nisu individualna iskustva iz kultivacije, već pre odraz Učiteljevog saosećanja prema njegovim učenicima. Šta je to što vam zamagljuje um? Nije li takvo ponašanje uzrokovano vašim gledanjem na stvari sa snažnim ljudskim emocijama i predstavama? Ako ovo potraje, kako možete nastaviti da budete učenik Dafe? Kada stare sile preduzmu opasne akcije protiv vas, da li će vam vaši argumenti i izgovori pomoći?

Odavno postoje ljudi koji deluju i donose sud na osnovu ljudskih emocija, bez prosuđivanja naspram Fa. Oni se čak ne poistovećuju sa Učiteljem ili s Fa kom nas Učitelj uči, i stavljaju svoje ljudske emocije i predstave na više mesto. Sav haos i negativne stvari su posledica takvih ljudskih emocija. Učitelj je rekao u Džuan Falunu: „Džen-Šan-Ren je jedini kriterijum za razlikovanje dobrih i loših ljudi.“ U kritičnim trenucima, uz Fa kome nas je Učitelj učio, samo ako smo u stanju da sagledamo stvari i ocenimo sebe na osnovu Fa - to se onda smatra ispravnim mislima učenika Dafe.

Ljudske emocije su supstance iz Tri Domena. Učitelj nam je rekao: „...ljudi su zaronjeni u emocije i teško im je da se otmu. Jedna osoba ne može da se kultiviše i napreduje bez da se oslobodi od emocija..” (Predavanje na prvoj konferenciji u Severnoj Americi) Osim ako ne možemo bezuslovno da gledamo unutra, biće veoma teško osloboditi se kontrole od strane ljudskih emocija.

Kada drugi prave probleme, moramo zadržati mirno srce, da ne bismo dali publiku haosu. Samo kada zaista imamo čvrstu veru u Dafu i nismo vezani za sebe, možemo zaista postići ono što je Učitelj rekao u junu 1999. na kraju Predavanja Fa na Konferenciji srednjeg zapada SAD: „Samo ako ostanete netaknuti, moći ćete da se nosite sa svim situacijama .”

Ako ne prepoznajete suštinu stvari koju nam je Učitelj razotkrio, koje ste onda ljudske predstave, emocije i vezanosti otklonili kultivacijom u času kad ste se susreli sa problemima? Brzo se probudite! Tek kada prevaziđete ljudske emocije, vaše ispravne misli će se zaista moći pojaviti, i tek kad izbegnete opasnost koju su vam stare sile pripremile i vratite se Dafi – samo tada ćete istinski ceniti sebe i ceniti Dafu.

Uredništvo Minghui

  1. septembra 2023. godine