Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Evropska Fahui | Moj put kultivacije i moja odgovornost kao asistenta

(Minghui.org)

Želela bih da vam ispričam svoja iskustva kao asistent i koordinator. Najnovija saopštenja uredništva Minghuija pomogla su mi da dobijem uvid u ovo.

Moje pogrešno shvatanje asistencije

Umem da slušam i tu sam za druge. To je nešto što sam uvek bila ponosan da kažem o sebi. Nedavno sam posumnjala da li je ovo zaista toliko važno s Fa tačke gledišta. Nedavno sam shvatila da je ovo ljudski način razmišljanja.

Pre šest godina sastali su se asistenti iz Nemačke i nemačkog govornog područja Švajcarske i razgovarali o tome šta „pomagati“ znači: Koji su naši zadaci prema Fa i kako možemo ohrabriti praktikante da dobro obavljaju svoje zadatke?

Shvatila sam da je moja ključna prednost zapravo u slušanju i prisustvu. Nemačka reč „betreuen” (pomaganje) znači brinuti se o nekome i osigurati da ima ono što mu je potrebno.

Upravo to radim u projektima u kojima imam vodeću ulogu. Ponekad čujem: „Kada ovde delimo iskustva možemo biti mnogo otvoreniji nego u drugim grupama“ ili „Ovde se ne ukazuje na naše slabosti“ i „U ovoj grupi možemo otvoreno da izrazimo svoje misli“. Ove reči me uvek obraduju! Ali da li je ovo ugodno okruženje ono što Učitelj želi za nas?

Kada sam razmišljala o ovome, pao mi je na pamet odlomak iz Fa:

„Učitelj vam je poverio toliko učenika Dafe, i očekuje od vas da ih dobro vodite. Znači da je to nešto što morate raditi, što je vaša odgovornost. Ako ne radite dobro, to je u direktnoj vezi s vašom kultivacijom.” („Fa predavanje na Fa konferenciji šireg područja Njujorka 2013.“, Sabrana Fa učenja XII)

Da li dobro vodim svoje kolege praktikante, kao što Učitelj očekuje? Odgovor mi se zario srce: „Ne, nikako. Samo ih slušaš i pružaš im ljudsko utočište da iskažu svoje misli."

Smatram da je veoma važno i bitno da asistent dobro sluša i bude tu. Ali to nije dovoljno. Moramo ih dobro voditi. Kada praktikanti govore o svojim brigama ili strahovima, asistent treba da sluša sa saosećajnim načinom razmišljanja i da bude tu za njih. Ponekad je, međutim, neophodno koristiti i jače reči kako bismo mogli proći uskim putem koji nam je odredio Fa. Shvatila sam da ja to nisam radila.

Neki praktikanti se mesecima ne pojavljuju da pomognu u projektima. Ne mogu im reći da bi možda trebalo da pomognu u nekom drugom projektu. Zašto to ne mogu reći? Kada zapazim da se neko previše žali, zašto ga ne mogu zaustaviti? Mi razgovaramo o svom razumevanju i delimo svoja iskustva, ali ja ih ne vodim, već im odobravam ili ćutim. Ne protivim se kada treba.

Razlog? Želim da sačuvam obraz. Ako dobro slušam i dam praktikantima prostor da otvoreno govore, voleće me. Ako nisam tako stroga, oni me vole. O me takođe čini manje metom tokom sukoba.

Ovo je očigledno vezanost, konkretno - hvalisavost.

Čak i ako razumem da je moja uloga koordinatora da budem tu za druge, to je samo moj ego koji želi da bude polaskan. A to nije kultivacija.

Učitelj je rekao:

„Kad ne bi bilo nikakvih neslaganja, ili prilika da se unapredi šinšing, ne biste mogli napredovati. Kad bi svi bili dobri jedni prema drugima, kako biste se kultivisali?" (Predavanje 9, Džuan Falun)

Kada sam to shvatila, bilo me je sramota, ali ništa nisam uradila da promenim situaciju. Tada sam shvatila koliko duboko ta vezanost zapravo leži u meni. Gledajući unazad, mislim da su mnoge stvari koje sam uradila urađene sa mentalitetom razmetanja. Na površini je izgledalo kao da se marljivo kultivišem. Shvatila sam da je zbog moje vezanosti projekat sprečen da postigne dobre rezultate i propustio sam priliku da se uzdignem.

Učitelj je rekao:

„Sva materija u univerzumu, što uključuje sve supstance koje prožimaju univerzum, jesu živa bića, svi su misleći, i svi predstavljaju oblik zakona univerzuma na različitim nivoima. Oni ti ne daju da se uzdigneš. Mada želiš da se uzdigneš – ne možeš. Oni ti jednostavno ne daju da se uzdigneš. A zašto ti ne daju? Jer se tvoj šinšing nije popravio.” (Predavanje 1, Džuan Falun)

Nakon što bih podelila svoja razmišljanja tokom sastanaka, pitala bih svog muža, praktikanta, je li ono što sam rekla u redu. Uvek sam pazila da ne pogrešim, ili da ne kažem previše. Uvek sam se previše plašila da ne napravim grešku. Previše sam marila za utisak koji ostavljam, umesto da da gledam ono što je važno: koliko sam poboljšala svoj šinšing i, što je još važnije, koliko su drugi napredovali.

Pre nekoliko meseci počela sam manje da obraćam pažnju na ove stvari i da delim uvide direktnije. Iskreno izražavam zabrinutost i ukazujem na probleme. Ovo mi je nekada bilo jako teško. Uvek sam se uzdržavala da ne bih pogrešila. Zaboravila sam šta nam je Učitelj rekao:

“Ranije sam rekao da je u redu za Dafa učenika da pravi greške. Samo otvoreno i iskreno priznajte svoje greške i pokažite da se vraćate na pravi put i da želite da dobro postupate, i svi će vam se diviti zbog toga..” („Fa predavanje na Fa konferenciji Zapadne obale 2015.“, Sabrana Fa predavanja XIII)

Plašila sam se greške jer je to značilo gubitak obraza. Kasnije sam shvatila da imam premalo vere u svoje kolege praktikante. Kada vide moje brojne greške, reagovaće u skladu sa Fa, jer su i oni učenici istog Učitelja. Zašto sam se plašila?

Učitelj nas ohrabruje da idemo svojim putem, a moje razumevanje Fa mi pokazuje kako da dobro vodim svoje kolege praktikante: kultivisanjem otvoreno i iskreno, kako nas uči naš poštovani Učitelj.

Koliko ja razumem, fokus asistencije treba da bude na tome da se asistent pridruži praktikantima na njihovim putevima. Razmišljam o tome kao o turističkom vodiču koji istovremeno osigurava sigurnost putnika, brine da ne zalutaju i ne izgube se u stranoj zemlji, ili u džungli. Vodič, odnosno asistent, ne naređuje, jer on nije general – on samo drži šareni kišobran da svi ostanu zajedno. Uvek gleda oko sebe da vidi da li su svi tu i vraća izgubljene putnike.

Učitelj nas je pitao:

„Kakav koordinator bi želeo da budeš? Jesi li razmišljao o tome? Da li se nadaš da će pred tobom svi biti poslušni kao stado ovaca? To je ono što ti želiš, a ne ono što ja želim. Budući da su stvari do te mere složene, [treba da shvatiš] šta znači biti dobar koordinator učenika Dafe.” („Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku 2015.“, Sabrana Fa predavanja XIII)

Moje trenutno shvatanje je da dobro voditi znači da asistent obezbeđuje sigurnost i koheziju među kolegama praktikantima.

Preterano uključeni u projekte

Pored toga kako da vodim praktikante i osobu koja je zadužena, smatram da je važna sledeća rečenica u uvodniku Minghuija pod nazivom„Budite odgovorni“: „Takođe je uobičajeno da koordinatori Dafa udruženja budu zauzeti projektima za koje su zaduženi i samim tim zanemarr odgovornosti koordinatora Dafa udruženja.”

Od početka svoje kultivacije 2001. godine, stalno sam bila bacana u dubinu i morala sam da krčim staze—bilo da se radi o razgovoru sa političarima ili osnivanju Dafa veb-sajtova. Praktično od trenutka kada sam počela da vežbam, bila sam duboko uključena u ove aktivnosti, i moja kultivacija je bila blisko povezana sa projektima koji objašnjavaju istinu. Pošto sam uključena u te projekte, zanemarujem učešće u diskusijama u mojoj lokalnoj grupi i grupama u Nemačkoj.

Zajedno sa ostalim članovima nemačkog Falun Dafa udruženja, odgovorna sam za pripremu našeg velikog deljenja iskustava ponedeljkom na internetu. Tada se svi praktikanti koji govore nemački u Nemačkoj i Švajcarskoj okupljaju da razgovaraju o našim najnovijim iskustvima. Deljenje treba da bude ažurno, povezano sa kultivacijom, lako za razumevanje i, štaviše, relevantno za Fa-ispravljanje. Često ima više od 200 praktikanta. To nije lak zadatak.

Primetila sam da ponekad ne znam šta se dešava u grupama. U Nemačkoj ima dosta manjih grupa i zato smo u bliskom kontaktu sa asistentima. Pošto sam zauzeta svojim projektima, teško je održavati kontakt.

I već postoji mala reč „zauzeta“. To znači usredsrediti pažnju na jednu stvar ili osobu. U mom slučaju, koncentrišem se skoro isključivo na projekte u koje sam uključena. Međutim, urednici Minghuija su me učinili svesnom da to ne ispunjava moju odgovornost za lokalne praktikante i u Nemačkoj.

Učitelj je jasno rekao:

„Hteo bih da vam kažem da, pošto ste koordinatori, treba da okupite lokalne praktikante i spojite ih u ime Učitelja kako bi mogli napredovati u kultivaciji, i treba da pomognete Učitelju dobro ih vodeći. To je vaša odgovornost, kao koordinatora u vašem kraju.” („Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku 2015.“, Sabrana Fa predavanja XIII)

Kada sam postala svesna ovog Fa principa, osetila sam da mi je srce postalo lakše. Mesecima sam razmišljala o tome i brinula zašto neki projekti u kojima sam učestvovala nisu dali željeni efekat. Odgovor sam dobila iz saveta u uvodnicima Minghuija: Zato što zanemarujem svoj pravi zadatak, koji nam je Učitelj dao, da dobro vodim naše kolege praktikante.

Hajde da bolje obavljamo svoje zadatke kako bi naš Učitelj mogao čuti dobre vesti od nas.

(Predstavljeno na Evropskoj Fa konferenciji 2023.)