Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

[Evropska Fahui ] Otpuštanje žalbe i komfora - Mojih 16 godina u ulozi koordinatora za bezbednost Shen Yun

(Minghui.org)

Čuo sam za Falun Dafu 1997. godine, ali sam počeo da vežbam tek šest meseci kasnije, kada nam je Učitelj objasnio Fa u Frankfurtu. Kada je progon Falun Dafe počeo 1999. godine, kultivisao sam se samo godinu dana i prvi put se pojavilo moje „srce žalbe“. Kada sam video slike progona na TV-u, još uvek nisam imao duboko razumevanje. Pomislio sam: „Zašto se nešto tako čisto i lepo proganja? Zašto praktikanti ne mogu javno da veruju u Dafu i zašto su proganjani? Ovo ne bi trebalo dozvoliti da se desi. Zašto ne može da se nastavi kao pre, da ja mogu da čitam Fa i da radim vežbe?”"

U to vreme nisam imao duboko razumevanje i nisam video svoju vezanost. Godine 2007. Shen Yun Performing Arts je prvi put došao u Nemačku. Živo se sećam da sam čuo za to tokom našeg grupnog učenja Fa. Razgovarali smo o tome kako da radimo za novi projekat. Kada je bilo reči o tome ko će raditi obezbeđenje umetnika i vozila trupe Shen Yun, glavni koordinator me je pogledao i rekao: „Ti si policajac i znaš najbolje o takvim stvarima. Ti to radi." Njegov ton je bio samopouzdan i ponovo se pojavilo moje „srce žalbe“ i „komfora“. Pomislio sam: „Imamo toliko posla sa objašnjavanjem istine, a upravo smo osnovali Tian Guo Marching Band. Toliko smo na putu i sada je ovo dodatni zadatak.” Ali nedugo zatim pomislio sam: „Učitelj se poslužio ustima koordinatora i poverio mi ovaj zadatak, na šta se žališ?“

Još uvek nisam bio prepoznao svoju vezanost za žalbu. Nisam razmišljao o tome da svoje srce opterećujem i time ga ,,činim težim".

Učitelj je rekao:

,,Znate, kad čovek dostigne nivo Arhata, njega više ništa ne dotiče. Njega više ne zanimaju stvari običnih ljudi, on je uvek u dobrom raspoloženju, nasmejan. Koliki god gubitak da pretrpi, on i dalje ostaje nasmejan, dobro raspoložen i bezbrižan. Ako to zaista možeš, znači da si već dostigao početni nivo Istinskog dostignuća i status pod nazivom Arhat." Džuan Falun

Koliko sam bio daleko od prosvetljenja! Nisam mogao čak ni da napustim ovo skriveno „srce žalbe“. Da li je bilo drugih vezanosti koje još nisam identifikovao? Da li je „srce tuge“ bila prava vezanost ili su postojale i dublje vezanosti? Da li bih uopšte mogao da se kultivišem? Po prvi put sam doveo u pitanje svoju sposobnost da se kultivišem.

Ali onda sam se setio šta je Učitelj rekao:

,,Osoba koja se kultiviše u ovako teškim uslovima, smatra se zaista izuzetnom. Kad takva osoba razvije želju za Taom i poželi da se kultiviše, ona je naprosto sjajna. U ovolikim teškoćama, ona ipak nije izgubila svoju prvobitnu prirodu i želi da se vrati svom izvornom biću, kroz kultivaciju." Džuan Falun

Ovo mi je dalo hrabrost da nastavim da se kultivišem, da ne odustanem i da ozbiljno shvatim svoju odgovornost za bezbednost Shen Yuna i pomognem Učitelju da spasava ljude direktno sa Shen Yunom. Međutim, još nisam prepoznao svoju osnovnu vezanost. Koja je bila „osnovna vezanost“ zbog koje sam se žalio?

U godinama koje su usledile, događaji, uvidi i razmene iskustva sa kolegama praktikantima ohrabrili su me da nastavim da se kultivišem. Ipak, pod određenim okolnostima ova „žalba“ se više puta pojavljivala. Postajala je slabija, ali je i dalje bila tu.

Jedne godine, kada je Shen Yun gostovao u Frankfurtu, salon koji je bio namenjen obezbeđenju iznenada je bio potreban za probe orkestra. Pošto su potrebe Shen Yuna za nesmetan tok predstave bile najvažnije, morali smo da se iselimo. Pitanje je bilo gde?

Nije bilo drugih slobodnih prostorija. Najpre smo pomislili da se okupljamo u hodniku i čitamo Fa. Ali to nije bilo moguće jer upravnik nije želeo da nam ovaj prostor besplatno stavi na raspolaganje. I pored svih mojih napora, nisam mogao da nađem rešenje. Mislio sam da nam je potrebna soba u kojoj možemo čitati Fa, razgovarati i jesti.

Pošto se drugo rešenje nije moglo naći, izašli smo napolje. Međutim, bila je zima i prilično hladno. Zbog uslova, deo objekta je bio natkriven, tako da nismo bili direktno izloženi vremenskim prilikama. Neki praktikanti su se „žalili“ na ovo – da stojimo na hladnoći, da to ne ostavlja dobar utisak o Dafi (iako je samo osoblje pozorišta moglo da nas vidi), da im je to neprihvatljivo, i tako dalje.

Tu je opet bilo srce žalbe. Pomislio sam u sebi: „Kako da dobro obavim posao za Shen Yun kada čak nemamo ni odgovarajuću prostoriju? Trebalo bi da dobro radimo svoj posao.“ Zato sam zastao i razmislio. Izvinio sam se ostalim praktikantima, ali sam takođe istakao da su potrebe Shen Yuna na prvom mestu, jer Učitelj direktno spasava ljude pomoću Shen Yuna. Nakon što sam ovo rekao, praktikant se smirio i prestao da prigovara.

Još nisam shvatio da je to bila moja vezanost, na koju mi je praktikant ukazao. Takođe sam se pitao da li je ovo srce „žalbe“ osnovna vezanost, ili je to samo površinska manifestacija nečeg drugog.

Onda sam se setio sledećeg pasusa u Džuan Falunu,

,,Često se događa da neki ne shvataju ove stvari. Kad je nekome Treće oko otvoreno i on ugleda Budu, taj će otići kući obožavajući Budu, moleći se u sebi: „Što mi ne pomogneš? Molim te, reši mi ovaj problem.” Taj Buda, naravno, ništa neće učiniti za tog čoveka jer problem je upravo taj Buda postavio, da mu pomogne da kroz muke unapredi šinšing." Džuan Falun

Tek tada sam shvatio da je sve u poboljšanju mog šinšinga. Učitelj je pažljivo uredio svaki korak naše kultivacije, a ja sam propustio mnoge prilike da poboljšam svoj šinšing.

Kada smo ponovo ugostili Shen Yun 2022. godine, bilo je još mnogo ograničenja u vezi sa „COVID-om“ da bi publika mogla da uđe u pozorište. U preliminarnim razgovorima sa upravom pozorišta rečeno nam je da ćemo sami morati da uradimo prijemne provere u vezi sa vakcinacionim karticama, antigenskim testovima, a po potrebi i samotestiranjem na licu mesta. Za ovo nisu imali dovoljno osoblja. Ponovo se pojavila moja ,,žalba“.

Mislio sam da će nam sada trebati više praktikanata da izvršimo ove provere. Međutim, video sam svoju vezanost za žalbu i odmah promenio mišljenje. Shvatio sam da je ovo prilika da poboljšam svoj šinšing.

Bili smo u gusto naseljenoj oblasti u Severnoj Vestfaliji i ovde žive ljudi iz mnogih drugih zemalja. Bilo bi od pomoći tokom ulaznih provera da ih obavlja tim koji govori različite jezike. Brzo smo se sastali sa timom za obezbeđenje i razjasnili ko govori koje jezike i ko bi, po potrebi, mogao da uradi antigenske testove pre predstave.

Pošto nijedan drugi praktikant nije imao ovlašćenje za sprovođenje antigenskih testova, a takođe nije imao potrebno iskustvo, ja sam preuzeo ovaj deo. Pored toga, od lokalnog praktikanta je zatražen šator, kako bismo bar imali malo zaštite od vremenskih prilika tokom testova. Sve je to relativno brzo organizovano. Konačno, mogli smo da pokrijemo na ulazima ove jezike: engleski, kineski, vijetnamski, ruski, italijanski i turski. To je značilo da su ulazne provere išle brzo i glatko. Te večeri sam shvatio koliko je dragoceno znanje kolega praktikanata i njihova posvećenost i srce „žalbe“ se više nije pojavilo, barem ne ovog puta.

Ali nešto drugo u mom srcu se pojavilo, pojavila se pozitivna sila. Srce „zahvalnosti“ za sve kolege praktikante.

Pošto uvek mogu nastati poteškoće u izvršavanju naših zadataka za Shen Yun, važno je da dobro sarađujemo i brzo nalazimo rešenja. Po mom iskustvu, poteškoće koje se javljaju uglavnom se odnose na to da li neko poboljšava šinšing. Ove godine je Shen Yun prvi put došao u naš grad. Lokalni praktikanti su želeli da Shen Yun dođe ovde, ali svaki put je bilo prepreka. Ili pozorište nije bilo dostupno u određenom terminu, ili je odobren veći grad, itd.

Pošto je bio prvi put da Shen Yun tamo nastupa, sve je bilo novo. U preliminarnim razgovorima sa tehničkim direktorom, istaknuto je da moramo da pokrijemo 15 „svetlećih znakova za izlaz u slučaju nužde“ tokom mračnih scena. Iz bezbednosnih razloga, vatrogasci su insistirali da se svetleći znaci ne mogu trajno zatamniti. Tako da su praktikanti morali da dobro sarađuju jedni sa drugima kako bi istovremeno pokrili ove „svetleće znakove“ tokom scena.

Pošto je Shen Yun imao samo 12 osvetljenih znakova za pokrivanje, morali smo da napravimo još tri ili da ih nabavimo odnekud. Praktikant je tada pitao tehničko odeljenje pozorišta da li se mogu nabaviti crni znakovi (bez proširenja). Kako su neki od znakova za izlaz u slučaju nužde bili na zidu, a ne iznad vrata, mogli smo da koristimo ove dodatne znakove da ih pokrijemo. Tehnički direktor je slao signal na zajedničku čet listu kada se „znakovi za izlaz u slučaju nužde“ moraju pokriti. Razgovarali smo o tome i dobro je funkcionisalo tokom nastupa.

Shen Yun nam nudi mnoge mogućnosti da poboljšamo svoj šinšing. Osim toga, možemo naučiti od Shen Yun umetnika i celog osoblja kako naš Učitelj vodi Shen Yun i kako možemo biti bolji. Zaista cenim što sam u mogućnosti da učestvujem uprkos mnogim prilikama koje sam propustio da poboljšam svoj šinšing. Radujem se predstojećoj sezoni 2024.

Ako sam rekao nešto neprikladno, ispravite me. Hajde da dobro idemo poslednjim delom puta i da poštujemo jedni druge.

(Predstavljeno na Evropskoj Fa konferenciji 2023.)