Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Zašto je ugodno okruženje loša stvar

(Minghui.org)

Što je dobro životno okruženje, što je dobro kultivacijsko okruženje i što je dobro kultivacijsko stanje? Otkrio sam da je rješavanje ovih problema vrlo korisno za moju kultivaciju. Želio bih s vama podijeliti moje razumijevanje.

Obični ljudi žele udobnost, ali ne znaju da zbog njihove karme u ljudskom svijetu ne može postojati dobro životno okruženje. Gdje je stvarno dobro životno okruženje? Tamo idemo kad završimo svoju kultivaciju. Ljudski svijet je ispunjen ljudskim vezanostima i predodžbama i sličan je peći. Ove razne ljudske predodžbe, vezanosti i sukobi u ovoj peći nas jačaju i rafiniraju.

Međutim, budući da svi počinjemo kultivaciju kao obični ljudi, često nesvjesno miješamo dobro životno okruženje s dobrim kultivacijskim okruženjem. Kad sam primijetio da praktikanti govore ili se ponašaju neprimjereno, žalio sam se na kultivacijsko okruženje. Čak sam rekao da ću se preseliti u bolje okruženje za prakticiranje. Kad sam razmislio o svojoj reakciji, shvatio sam da gledam prema van umjesto unutar sebe, i da se nisam kultivirao.

Neki praktikanti možda su čuli ovu priču koja se dogodila kada je Falun Dafa prvi put predstavljena u Kini: Praktikanti na mjestu vježbanja imali su sukob oko vremena za jutarnje vježbanje. Jedni su željeli da to bude ranije, a drugi da dođu kasnije. Ovaj sukob bio je izazov osobi za kontakt za vježbalište. Kada bi dogovorio da to bude ranije, to bi uvrijedilo neke ljude, ali ako bi pristao da to bude kasnije, to bi uvrijedilo ostale. Ako bi izabrao srednji put, obje bi strane bile uvrijeđene. Konačno je shvatio da je to prilika da se svi kultiviraju. Ne bi li praktikanti trebali imati obzirnost jedni prema drugima? Pozvao je sve praktikante i oni su iskreno razgovarali. Tada je upitao koje bi vrijeme bilo najbolje. Svi su rekli da je bilo koje vrijeme u redu. Kad se svačiji xinxing poboljšao, sukob je prirodno nestao.

Osoba za kontakt mogla je riješiti sukob na drugi način: Zatvaranjem vježbališta. Ako bi vježbalište nestalo, sukob bi nestao. Ovaj pristup zvuči smiješno, ali nisu li se neki praktikanti rješavali poteškoće na ovaj način?

Na primjer, u Dafa projektu za potvrđivanje istine ili u drugim okruženjima, kada se činilo da je nemoguće slagati se s drugima, mnogi praktikanti su odlučili otići. Neki su rekli: "Ako to ne vidim, sukob mi ne smeta." To su misli mnogih ljudi kada se pojavi sukob. Međutim, čak i ako ga ne vidite, još uvijek ste vezani za to. Zar teškoće s kojima se suočavamo u našoj kultivaciji ne ciljaju na naše vezanosti i predodžbe?

Prema tome, kultivacijska grupa koja ima sukobe zapravo pruža dobro kultivacijsko okruženje za kultivaciju, ali to ne znači nužno da je ta grupa u dobrom kultivacijskom stanju. Da li je to dobro stanje kultivacije, ovisi o tome kako se ljudi u grupi nose s proturječjima i da li svi oni rješavaju proturječnosti gledajući unutra sebe i poboljšavajući svoj xinxing. Tek tada je to dobro kultivacijsko stanje.

Grupa praktikanata u dobrom kultivacijskom stanju može imati sukobe od početka do kraja, jer poteškoće i nevolje ciljaju naše predodžbe i vezanosti. Kada se svi sukobi riješe, završili smo naše kultivacijsko putovanje.

Grupa koja rješava sukobe izbjegavanjem i zataškavanjem također može riješiti neke probleme u procesu kultivacije ali oni možda uistinu ne gledaju unutar sebe i na kraju njihovi napori mogu biti uzaludni.

Stoga nije moguće izmjeriti kultivacijsko stanje grupe po tome postoje li sukobi ili koliko su intenzivni, već da li grupa gleda unutar sebe kako bi ih riješila.

Ovo je moje osobno mišljenje. Molimo vas da istaknete bilo što neprikladno.