Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Delovati s ispravnim mislima (sa Učiteljevim komentarom)

(Minghui.org)
  1. septembar, 2023

Učiteljeva objava „Kako treba da gledate i ponašate se prema članovima Učiteljeve porodice“ ukazuje na jednu vrstu hroničnog ponašanja među praktikantima, koje ozbiljno odstupa od Fa.

Laskanje članovima Učiteljeve porodice i ophođenje prema njima kao prema Učitelju direktno ometa kultivaciju članova Učiteljeve porodice, a takvo ometanje može čak stići do Učitelja. Molimo učenike Dafe da podsećaju jedni druge i ispravljaju svoje postupke blagovremeno.

U isto vreme, takođe treba izbegavati odlazak u drugu krajnost. Učenici Dafe treba da poštuju članove Učiteljeve porodice. Ovo nije samo osnovna ljudska učtivost, već i manifestacija praktikantovog poštovanja prema Učitelju. Usled ljudskih vezanosti, neki ljudi su imali sukobe sa članovima Učiteljeve porodice po određenim pitanjima, pa su novi Učiteljev članak shvatili kao priliku da iskažu svoje nezadovoljstvo. U stvari, članovi Učiteljeve porodice su u teškom položaju, i Učitelj nikada nije dao svojim članovima porodice poseban tretman u kultivaciji; cilj Učitelja je da oni napreduju ka ispunjenju. Dakle, ne treba ići u drugu krajnost i stvarati nepotrebne poteškoće Učitelju. Učiteljev članak treba da vodi kultivaciju svih, i ne treba da pristupamo ovom pitanju s ljudskim vezanostima.

Uredništvo Minghui

15. septembra 2023. godine

Da, neki ljudi treba da obrate pažnju! Odbacite te ljudske vezanosti!

Učitelj Li Hongdži

15. septembra 2023. godine

(prevod engleski Minghui)