Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

U Washingtonu DC održana konferencija za razmjenu iskustava u Falun Dafa kultivaciji 2023.

(Minghui.org)

Falun Dafa praktikanti iz šire oblasti Washingtona i okolnih područja su, 24. septembra 2023. u Koranskom društvenom centru u Aleksandriji, Virginija, održali Falun Dafa konferenciju 2023. za razmjeni iskustava. Sedamnaest praktikanata je govorilo o svom razumijevanju nakon što su pročitali tri članka nedavno objavljena od strane osnivača prakse, Učitelja Li Hongzhija, kao i kako su se dobro kultivirali u svakodnevnom životu, na poslu i dok su učestvovali u projektima objašnjavanja istine.

Falun Dafa konferencija za razmjenu iskustava 2023. za praktikante iz šire oblasti Washingtona i okolnih područja je održana u Koreanskom komunalnom centru u Aleksandriji, Virginija, 24. septembra 2023. godine.

Ponovo postati marljiv u kultivaciji nakon proučavanja nedavnih Učiteljevih članaka

Jamil Lawrence je advokat iz Virginije koji je Falun Dafa počeo prakticirati 2000. godine. On kaže: „Shvatio sam dragocjenost Falun Dafa i onoga što mi je Učitelj pružio. Sa tom spoznajom, mogu se sjetiti da sam se jednom pogledao u ogledalo i rekao nešto u smislu: 'Sada kada sam blagoslovljen Falun Dafa, svim srcem ću se posvetiti kultivaciji i biti vrijedan bez obzira na nevolje'.”

U ranim godinama svoje kultivacije, Jamil je prošao kroz velike teškoće, uključujući porodične nevolje, periode nezaposlenosti i samoće, dok je čitavu deceniju sam bio uključen u projekat objašnjavanja istine. Međutim, znao je da je Učitelj uvijek na njegovoj strani.

“Gledajući unazad, znam da sam do danas uspio samo zbog nepokolebljive ozbiljnosti u vezi sa obavljanjem tri stvari. Međutim, posljednjih godina sam vidio da je moja volja da budem marljiv u obavljanju tri stvari vremenom oslabila.”

Kako njegova profesija zahtijeva sate pisanja i istraživanja, često radi do kasno u noć i vikendom. Međutim, sa užurbanim porodičnim životom, uključujući vannastavne aktivnosti njegove djece i tako dalje, Jamil je popustio u kultivaciji.

Rekao je: „Učiteljevi nedavni članci su govorili direktno meni i bili su čvrst, ali i dobrodušan poziv za buđenje. Pročitao sam članke i razgovarao o njima sa tri mlada praktikanta u mojoj porodici. Svi smo shvatili da kultivaciju nismo shvaćali tako ozbiljno kao prije, i posvetili smo se pomaganju jedni drugima da ponovo postanemo marljiviji.”

Tretiranje praktikanata ispravnim mislima

Masooma Haq je medijska reporterka koja je Falun Dafa počela prakticirati krajem 2001.

Rekla je da je shvatila da je, nakon što je pročitala Učiteljev nedavni članak „Kako biste se trebali odnositi i ponašati se prema članovima Učiteljeve porodice”, pogrešno postupala s vezanostima drugih praktikanata.

Rekla je: „Nakon što sam više puta proučavala ovaj članak, shvatila sam da, iako kolege praktikanti i ja u ovom životu nismo članovi uže Učiteljeve porodice, najvjerovatnije smo bili u mnogim drugim životima. Bila sam prosvijetljena da je način na koji se često ponašam prema drugim praktikantima, gledajući ih u hijerarhiji, nepošten, pa čak i opasan. Istinski vjerovati u Učitelja i Dafa znači sjećati se svog božanskog porijekla i biti svjestan da među praktikantima nema hijerarhije.”

Govorila je i o nekim lekcijama koje je naučila u vezi s tim. „U jednom prošlom slučaju, vidjela sam ponašanje jedne praktikantice veteranke, članice Falun Dafa asocijacije iz druge oblasti, koje nije bilo u skladu sa Istinitošću-Dobrodušnošću-Tolerancijom. Umjesto da joj dobrodušno ukažem na problem, koristila sam ljudske emocije da je procjenim, stavljajući praktikanticu iznad sebe, misleći da je ona na poziciji i da ima autoritet, te da je nepristojno ukazivati joj na njene nedostatke. Međutim, neukazivanje na problem praktikantu je bilo nepoštovanje prema Fa. Da sam to podijelila, možda bi to pomoglo u sprečavanju smetnji u projektu spašavanja živih bića. Ta je praktikantica kasnije preminula od teške karme bolesti. Tada sam shvatila, ali još više sada koliko je važno staviti Fa iznad svega i gledati na kolege praktikante ispravnim mislima.”

Eliminacija vezanosti za udobnost i ljutnju

Tatiana Denning je ljekar porodične medicine u Virginiji. Prije šest godina upoznala je par iz Kine koji joj je pričao o Falun Dafa. Počela je prakticirati godinu dana kasnije.

Nakon što je pročitala Učiteljeva učenja, Tatjana je shvatila da je težnja za udobnosti opasna vezanost. „Lako nam se može ubaciti misao da uradimo ovo, ili ne uradimo ono, i to se čini kao prirodna misao koja dolazi od nas samih. Djeluje kao topli pokrivač, obavija nas iznutra, čineći nas toliko opuštenim i uljuljkanim u lijenosti da se ne možemo izvući iz vezanosti za stvari kao što su osjećaji, strah, slava i dobit. To nas može spriječiti da budemo odgovorni prema sebi i onima za koje smo obećali da ćemo pomoći u spašavanju—i zato stalno moramo paziti na svoje svakodnevne misli i navike. Po mom mišljenju, vezanost za udobnost je jedna od glavnih stvari koje stare sile koriste da upropaste praktikante.”

Također je ispričala kako je prepoznala i eliminisala ljutnju. „Ljutnja dolazi kada osjećamo da nam je učinjena nepravda ili da su s nama nepravedno postupali. Komunistički egalitarizam kaže da se svi moraju tretirati jednako. Ipak, mi kultivatori znamo da se prema svima ne može postupati isto, i iako se stvari ponekad mogu činiti nepravednim, one zapravo nisu nepravedne.”

„Ova se vezanost lako može pojačati ako nam drugi kažu da nas je neko nepravedno optužio. Možda čak želimo da zadržimo ljutnju jer osjećamo opravdanje da tako radimo. Ipak, mi smo praktikanti. Čak i ako nam je neko učinio nepravdu, i svi oko nas govore da nam je neko učinio nepravdu, na stvari moramo gledati kao na kultivatore. Bilo da dugujem karmički dug, ili se radi o smetnjama starih sila, sve je to zbog vezanosti kojih se moramo osloboditi. Nije li to prilika da povisimo svoj xinxing? Stoga, moram se iskreno zahvaliti toj osobi, jer bez nje koja je stvorila tu situaciju, ne bih mogla da se poboljšam.”

Tatjana je rekla da sada, kad god osjeti ljutnju, lako može da je otkrije i eliminiše.