Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Kineska Fahui | Moje iskustvo dopisnika Minghui-ja tokom ranih godina progona

(Minghui.org)

Kineski komunistički režim počeo je progoniti Falun Dafa 20. jula 1999. Godinu dana nakon što je progon počeo, kupio sam desktop kompjuter. Onog dana kada sam dobio kompjuter, nekoliko rođaka je pošlo sa mnom da obavi kupovinu. Kako tada nije bilo uobičajeno imati kompjuter, svi su smatrali da je to novina. Monitor je u to vrijeme bio ogroman, pravokutan i težak. Potrošio sam skoro 5.000 yuana (a tada to nije bila mala suma novca) i nekoliko nas je odnijelo glomaznu opremu kući.

Kasnije sam kontaktirao praktikanta koji je imao neke IT vještine. Bio je oduševljen kada je čuo da imam kompjuter i došao je kući. Ostao je 3 dana i dvije noći i satima sjedio ispred kompjutera. Ne znam šta je uradio jer je sve bilo na engleskom i šifre koje nisam razumio. Uzbuđeno mi je rekao: "Možeš izaći na Minghui web stranicu!" Tako sam tada uspostavio vezu sa Minghui.

U to vrijeme nisam znao da ću godinama biti pratilac Minghui. Preuzeo sam ulogu Minghui dopisnika iz Kine, bilježeći izvanredne podvige praktikanata tokom ovog istorijskog perioda i pomažući Učitelju u Fa-ispravljanju. Iako su ovi izvještaji samo fragmenti, kada su bezbrojni izvještaji dokumentirani na Minghui, oni formiraju zadivljujuća poglavlja.

Povodom 20. Kineskog Fahui na Minghui, želio bih da vam ispričam o svojim nezaboravnim iskustvima kao dopisnik Minghui-ja u prvim godinama progona. Zahvalan sam Učitelju na ovoj prilici.

Nakon što sam dobio pristup web stranici Minghui, ne samo da sam mogao čitati Učiteljeve članke čim bi bili objavljeni, već sam ih mogao prosljeđivati drugim praktikantima. Čitao sam članke koje su podijelili praktikanti iz različitih dijelova zemlje i izvještaje o progonu. Tada sam se bojao čitati izvještaje koji su detaljno opisivali progon praktikanata, jer su razmjeri okrutnosti bili izvan moje mašte.

U to vrijeme, Minghui je objavio nekoliko otvorenih pisama praktikanata upućenih visokim državnim zvaničnicima, u kojima su im govorili istinu o Falun Dafa i koliko je progon bio nerazuman. Nekoliko praktikanata u mom kraju kopiralo je ova pisma i pisalo o tome kako su počeli da se kultiviraju, o dobrobitima koje su iskusili, o progonu kroz koji su prošli i objašnjavanju istine prijateljima, rođacima, komšijama, nadzornicima i saradnicima. Pročitao sam nekoliko takvih članaka, bili su pisani rukom i duboko dirljivi.

Jedan od njih je bio praktikant kojeg sam poznavao. Bio je učitelj i čovjek škrt na riječima. Na površini nije djelovao posebno ili izvanredno, ali njegova priča je bila nezaboravna.

Bio je bolešljiv i imao mnogo bolesti od djetinjstva. Otac mu je preminuo dok je on bio još mlad, a majka i starija sestra su bile bolesne dugi niz godina. Ubrzo nakon što je završio fakultet, njegova druga sestra se ubila zbog nasilja u porodici. Svuda je tražio obeštećenje, ali bezuspješno. Nekoliko godina kasnije, njegova majka i sestra su se razbolile i preminule. Bio je usamljen i izgubio je nadu u život. Patio je od mnogih bolesti. Onda se sreo s Falun Dafa i ubrzo nakon što je počeo prakticirati, povratio je zdravlje. Shvatio je svrhu života, zašto ljudi trpe teškoće i kako gledati na patnju. Postao je optimističan i veseo i kazao: „Falun Dafa mi je dao novu priliku za život.”

Ovaj praktikant je bio dobar radnik i radio je sve zadatke koje mu je davao njegov pretpostavljeni. Više puta je nagrađivan za najboljeg nastavnika i razrednog starešinu i osvojio je nagradu za odličnog učitelja. Svoje učenike je tretirao kao porodicu. Iako nije bio imućan, trudio se svim silama da pomogne siromašnim učenicima. Kada su mu roditelji davali poklone, on ih je ljubazno vraćao, također je vraćao novac ili ga donirao učenicima. Tako sjajan učitelj bio je primoran da napusti posao nakon što je progon počeo. Njegovi učenici su napisali zajedničko pismo školi tražeći od direktora da ga zadrži. Posljednji put kada je ušao u učionicu da se pozdravi sa svojim učenicima, oni su na školskoj tabli napisali: „Učitelju, volimo te“.

Kada sam ovo pročitao, nisam mogao prestati plakati. Kao da sam tek upoznao ovog praktikanta. Otkrio sam da ne znam mnogo o praktikantima oko sebe i patnjama kroz koje su prošli prije nego što su počeli prakticirati, kakvi su veliki ljudi postali nakon što su počeli prakticirati, ili o progu koji su pretrpjeli. Ovaj učitelj je kasnije osuđen na zatvor i poslan na čas ispiranja mozga jer je odbio da se odrekne svoje vjere.

Krećem na svoje putovanje Minghui dopisnika

Pomislio sam, da praktikanti nisu pisali pisma o tome kroz šta su prošli i predstavili ih ljudima preko Minghui web stranice, ko bi znao da je KPK mučila grupu dobrih ljudi tako dobrog srca? Istinske priče o kultivaciji praktikanata su svjedoci uzdizanja njihovih moralnih vrijednosti kroz prakticiranje Falun Dafa, probijanja kroz laži koje je širilo zlo i dopuštanje ljudima da vide pravu Falun Dafa i praktikante.

Poslali smo ove članke Minghui. U to je vrijeme slanje članaka na ovu web stranicu bilo jednostavnije. Jednostavno smo zalijepili datoteke u okvir za dijalog i pritisnuli dugme za slanje. Mogli smo slati samo jedan po jedan članak.

Jasno sam se sjećao da je, dok sam slao ove članke, nekoliko praktikanata posmatralo ekran, nestrpljivo čekajući mali, zlatni lotosov cvijet koji bi se pojavio kada je članak uspješno poslat. Svi bi odahnuli kada bi se pojavila poruka „uspješna dostava“ i mali cvjetić. Ako slanje ne bi uspjelo, nismo imali vremena da budemo depresivni. Umjesto toga, vratili smo se na originalnu stranicu i ponovo poslali članak dok ne bi prošao. Sjedio sam ispred kompjutera držeći miša. Uprkos teškom progonu, web stranica Minghui nas je sve okupljala. Ovi članci bi bili ubrzo objavljeni nakon što bi ih dobili urednici Minghui-ja.

Ohrabreni i uz pomoć ovih praktikanata, drugi praktikanti u mom području su shvatili da treba da ljudima kažu svoja iskustva u kultivaciji, razotkriju progon i otvoreno objasne istinu. Pomogao sam tako što sam prepisivao njihove članke i slao ih. Ako su članci već bili napisani, otkucao bih ih i poslao, ovo je bio lakši dio. Složeniji zadatak je bilo pisanje vijesti o progonu.

U to vrijeme informacije su se prenosile usmenim putem i uglavnom se radilo o tome da je određeni praktikant bio nezakonito uhapšen. Postojalo je samo ime praktikanta. Ponekad čak nije bilo ni imena ili detalji hapšenja nisu bili tačni kao i gdje je praktikant boravio pa je bio samo region. Najveća poteškoća je bila kada su mnogi praktikanti bili zajedno uhapšeni, a mi smo imali malo detalja. Nisam znao da su mnogi praktikanti uključeni, što je dodatno otežalo dobijanje tačnih, potpunih informacija. Na kraju bi smo uspjeli prikupiti potpune, osnovne činjenice kroz ispitivanje nekoliko praktikanata.

Neki su praktikanti znali informacije, ali kada bi ih ispričali, često su bile fragmentarne. Morao sam snimiti stvari dok su razgovarali i zamolio praktikanta da potvrdi ključne stvari. Uprkos raznim poteškoćama, nastojao sam stvari objasniti što jasnije, objektivno i tačnije izraziti kako urednici Minghui-ja ne bi morali trošiti puno vremena na njihovo uređivanje.

Uz Učiteljev blagoslov, moje sposobnosti razumijevanja i pisanja su se stalno poboljšavale. Ponekad bi nekoliko praktikanata prenosilo neku informaciju prije nego što bi došla do mene. Kada bi praktikant ispričao informacije, one nisu bile povezane i bilo bi uključeno mnogo beskorisnih informacija. Uspijevao sam izvući glavne informacije. Polako sam naučio da brzo izvlačim korisne informacije. Također sam naučio da postavljam prava pitanja kako bih napisao kompletan, tačan izvještaj.

Kako su svi napredovali u kultivaciji, postepeno su informacije koje su praktikanti prenosili postajale potpunije i tačnije. Iako su to bile samo male informacije, imale su veliki uticaj nakon što su bile objavljene na Minghui. Jasno smo osjetili strah počinitelja nakon što su njihovi zločini razotkriveni. Osim toga, podrška i napori inostranih praktikanata da spasu uhapšene učinili su da počinioci budu oprezni da nas progone. U drugim dimenzijama, mnogi zli entiteti su uništeni i osjećali smo da se pritisak na nas smanjuje.

Tako mnogo dirljivih priča

Praktikanti su mi ponekad donosili listove papira presavijene u male komadiće. Osjećala se vlaga kao da su ih praktikanti čvrsto držali u rukama iz straha da ih ne izgube. Kad sam rasklopio papire, bili su prekriveni naborima. Mnoge su napisali anonimni praktikanti. Ko zna koliko je praktikanata bilo uključeno u prikupljanje informacija? Većina nas nije bila dobro stojeća, a javni prevoz nije bio široko dostupan. Praktikanti su hodali, vozili bicikle i prolazili kroz mnogo poteškoća da prikupe informacije. Međutim, svi su bili puni entuzijazma.

Zamislite, bez zajedničkih napora tolikog broja praktikanata, kako bismo mogli prenijeti ovu informaciju iz prve ruke Minghui? Ne znamo im čak ni imena, ali nisu li svi ovi praktikanti Minghui dopisnici u Kini?

Jednom sam otvorio komad papira i primijetio da je ispisan olovkom. Shvatio sam da je to napisao učenik osnovne škole. Napisao je kako se njegova majka oporavila od bolesti nakon što je prakticirala Dafa. Nakon što je progon počeo, radno mjesto njegove majke i policijska stanica su joj zabranili j da prakticira i prisilili je da piše izjave u kojima je obećavala da će odustati od prakticiranja ili će biti uhapšena. Komšije su nagovarale njegovu majku: "Pretvaraj se da im se predaješ." Ali je ona odbila da da takva obećanja. Svaki dan kada je išao u školu, najviše se bojao da majka više neće biti tu kad dođe kući. Svaki dan je žurio kući i vikao "Mama!" čim bi ušao u stambenu zgradu. Jednog dana je pozvao majku iz prizemlja, ali ona nije odgovorila. Potrčao je uz stepenice, otvorio je vrata ali nikog nije bilo. Njegova je majka bila uhapšena.

Srce mi se slomilo kada sam ovo pročitao. Tako malo dijete je moralo proći kroz takve teškoće! Brinuo sam se hoće li to izdržati. Praktikantica koja mi je dala komad papira pročitala mi je misli. Ohrabrila me je kazavši: "Ne boj se, mi imamo Učitelja!" Tako je, imamo Učitelja i Dafa. Smirio sam se, otkucali smo informacije koje je dijete dalo o hapšenju njegove majke i dostavili ih na Minghui.

Nakon što je članak objavljen, počinioci su bili šokirani. Majka djeteta se kasnije vratila kući. Dok je bila zatvorena, djetetu su pomagali rođaci i praktikanti i na njega nije uticalo hapšenje njegove majke.

Za pisanje jednostavnog izvještaja nije potrebno mnogo vremena. Međutim, ako sam pisao o progonu koji je doživio praktikant, morao sam dogovoriti vrijeme i intervjuisati ga.

Većina praktikanata su jednostavni ljudi i iskreno odgovaraju na moja pitanja. Pričali bi mi kako su počeli prakticirati Falun Dafa. Svačije iskustvo je bilo izvanredno. Govorili su o tome kako su principe Istinitosti, Dobrodušnosti i Tolerancije primijenili u praksi i postali bolji ljudi. Zdravlje im se poboljšalo, a porodični odnosi postali harmonični. Naporno su radili na svom poslu i osvojili pohvale svih oko sebe. Ove priče su me natjerale da se zadivim koliko je Falun Dafa izvanredan.

Kada su mi praktikanti pričali kako su bili hapšeni, zatvarani, pritvarani, praćeni, premlaćivani ili mučeni itd, s jedne strane, bio sam ljut zbog progona, a s druge strane, bio sam dirnut njihovom otpornošću, miroljubivošću i dobrotom. Često sam zaboravljao ko sam i osjećao se kao da sam dio priče praktikanta.

Ljudi u izvještajima o progonu objavljenim na Minghui, koje sam ranije izbjegavao čitati, sada su stajali preda mnom. Više se nisam bojao ovih članaka. Mogao sam mirno zabilježiti detalje progona koji su trpjeli praktikanti.

Jedan praktikant, čovjek u svojim 60-im, je bio radnik sa malo obrazovanja. Nekoliko članova njegove porodice su zavisili od njegovih primanja. Rekao mi je da su ga prije nego što je počeo prakticirati, ljudi nazivali polumrtvim čovjekom jer je od glave do pete patio od raznih bolesti. Oporavio se od ovih bolesti kroz prakticiranje Dafa i više mu nisu bili potrebni lijekovi.

Nakon što je progon počeo, njegovo radno mjesto i policijska stanica su više puta vršili pritisak na njega da prestane prakticirati. Rekao im je da nije učinio ništa loše. Na njegovom radnom mjestu su mu prijetili ukidanjem penzije ako nastavi prakticirati. Nije bio dirnut. Poslali su ga u policijsku stanicu i pritvorili pod lažnom prijavom. On je štrajkovao glađu 5 dana u znak protesta zbog nepravednog postupanja. Kasnije je pušten jer su se bojali da bi mogao umrijeti u pritvoru. Ovaj praktikant je kasnije bio poslan u logor za prinudni rad gdje je prošao kroz mnoge teškoće.

Bio je miran kada mi je ispričao svoju priču. Nakon što je bio pušten, policijska stanica ga je prisilila da napiše izjavu u kojoj obećava da neće prakticirati Falun Dafa kada ode da prijavi prebivalište.

Odlučno je rekao: „Mogu se odreći svog doma, ali neću odustati od Falun Dafa!” Duboko sam se divio njegovom uvjerenju i optimizmu. Samo naš veličanstveni Učitelj i Dafa mogu iskovati tako izvanredno biće. Ne samo da je ovaj praktikant u više navrata razotkrivao progon, već se kasnije, uz pomoć drugih praktikanata, odupirao progonu pravnim putem, što je šokiralo njegove zlostavljače. Problem njegovog boravka je kasnije također bio riješen.

Uvijek su me dirnule priče praktikanata. Osjećao sam se počašćenim što sam mogao zabilježiti detalje njihovih priča i iskustava, i potvrditi koliko su Učitelj i Dafa veliki.

Prilike za kultivaciju

Moje vještine pisanja su se, uz Učiteljev blagoslov, naglo poboljšale. Mnogo puta, kada sam ponovo pročitao ono što sam napisao, bio sam zapanjen: „Jesam li to ja napisao?“ Moja brzina kucanja se također povećala. Znao sam da sve dolazi od Učitelja i Dafa. Imam samo malu želju, da zapišem stvari koje su se dešavale praktikantima. Učitelj mi je dao bezgraničnu mudrost kao i inspiraciju. Dolazili su mi mnogi praktikanti koje nisam poznavao. Postepeno sam promijenio svoj stav o pisanja članaka kao usluzi praktikantima do zahvalnosti Učitelju na ovoj prilici i zahvalnosti praktikantima što su mi ukazali povjerenje i bili voljni da podijele sa mnom svoja iskustva kako bih ih mogao napisati i podijeliti sa više ljudi.

Najteži dio tih godina je bio ono oko čega se većina praktikanata brinula - da li ćemo imati hrabrosti istupiti da razotkrijemo progon na web stranici Minghui i svijetu, pod pritiskom progona. Praktikanti su se plašili da će tako izazvati osvetu i biti podvrgnuti još intenzivnijem progonu ako razotkriju zlo.

Morali smo da prevaziđemo svoj strah i anksioznost kroz stalno učenje Fa i razgovor o našim iskustvima. Praktikanti oko mene su pomogli drugima da zatome svoj strah, podsjetili ih da moraju imati vjeru u Učitelja i Dafa i da gledaju stvari sa ispravnim mislima. Praktikanti su se oslobodili svojih briga i sve više ih je bilo spremno istupiti da razotkriju progon.

Kasnije sam se preselio na drugo mjesto i ponio kompjuter sa sobom. Možda je to bilo zato što je moje novo mjesto stanovanja bilo u malom gradu, malo praktikanata je imalo kompjutere ili su mogli izaći na web stranicu Minghui. Mnogo mojih članaka je objavljeno na Minghui i to je uplašilo zlo. Počeli su da traže lokalne praktikante koji su bili u mogućnosti da izađu na internet i tako su našli mene. Učitelj me zaštitio pa sam izbjegao hapšenje. Moj kompjuter je također bio zaštićen od strane Učitelja.

Nakon ovoga incidenta sam se uplašio. Osjećao sam se kao da me svaki dan posmatraju, i da će me odvesti istog trenutka kad se prijavim na internet. Kao rezultat toga, dugo sam se plašio da uđem u Minghui. Uprkos tome, uz pomoć Učitelja, praktikanti u mom području nisu prestajali da razotkrivaju progon.

Ispostavilo se da je praktikant koga sam poznavao prije početka progona imao dobro skrivenu radionicu za proizvodnju materijala. Neočekivano smo se povezali. Tako sam mogao pomoći da se otkucaju ili napišu neki članci da ih odnesem praktikantu da ih pošalje Minghui. Što je još važnije, drugi praktikant je u to vrijeme preuzeo moju ulogu u ključnom trenutku, pišući izvještaje praktikanata koji su željeli razotkriti progon. Ovaj praktikant me je stalno ohrabrivao i pomagao mi da prođem kroz ta teška vremena.

Najveći problem na koji sam tada naišao je bio da li da razotkrijem uznemiravanje i progon koji su mi se desili (iako zlo nije uspjelo). Borio sam se sa strahom da će, ako razotkrijem zlo, počinioci uzvratiti i da ću biti proganjan. Kad bih razotkrio zlo, zar ne bi znali da imam kompjuter i da mogu da izađem na internet? Učeći Učiteljeva učenja, na kraju sam skupio hrabrost i iznio informacije.

Ovo iskustvo me je navelo da shvatim da, mada sam odlučio da zabilježim ovaj trenutak u istoriji, ne bilježim samo tuđe priče van scene, već mogu neočekivano biti gurnut u prvi plan. Kako da se suočim sa stvarima o kojima sam pisao? Kako da odaberem? Kada je moja sigurnost ugrožena, kada u onome što radim imam zastoj, kada je ono što radim pomažući Učitelju u Fa-ispravljanju, ali u stvarnosti, izgleda kao da je to dovelo do mog progona, da li ću i dalje imati vjeru u Učitelja i Dafa, moći poreći aranžman starih snaga i nastaviti?

Na kraju sam bio čvrst u jednoj stvari: ja sam učenik Dafa, kultivator, tako da samo kroz marljivo i solidno prakticiranje kultivacije mogu biti dobar Minghui dopisnik u Kini. Tek tada ću moći da se nosim sa svime s ispravnim mislima.

Moje okruženje je postepeno postalo opuštenije nakon što sam razotkrio zlo. Ponovo sam počeo da pišem članke za Minghui i učestvovao na Kineskim Fa konferencijama kojim je Minghui domaćin svake godine. Kada sam se prisjetio tih iskustava kao dopisnik Minghui u ranim godinama progona, prisjetio sam se mnogih prizora. Iako je tih godina bilo teško, izdržao sam. Pod Učiteljevim promišljenim aranžmanom, mnoge stvari koje su se činile nemogućim bile su učinjene na čudesan način.

Nakon više od dvije decenije, teško mi je zadržati početno stanje kultivacije koje sam nekada imao. Nedavno sam postao očajan i nisam imao energije da dostavim članak za Fa konferenciju. Učitelj mi je u snu dao nagovještaje: Učitelj je bio na podiju u učionici, a mi smo sjedili ispod. Učitelj je zamolio sve da održe govor. Pomislio sam: „Zaista ne znam šta da kažem. Samo ću saslušati ostale.” Međutim, Učitelj me pozvao da govorim. Ustao sam posramljen....

Koristim priliku ove online Fa konferencije da se prisjetim svog iskustva kao dopisnika za Minghui. Također se nadam da ću povratiti stanje koje sam imao kada sam prvi put započeo kultivaciju. Ne znam kako da izrazim svoju zahvalnost Učitelju za sve što je učinio za mene. Mogu samo raditi bolje, prakticirati kultivaciju do kraja i biti marljiv kako bih se odužio Učitelju.

Hvala, Učitelju!

Hvala vam, praktikanti koji ste me pratili na mom putu kultivacije!