Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Eksperiment sa slanjem sms poruke otkriva prijevaru komunističkog režima

(Minghui.org)

Saznao sam da mi je prijatelj iz škole doživio moždani udar pa sam ga odlučio posjetiti u bolnici.

Pričali smo o njegovom zdravlju i razgovor se nekako prirodno prebacio na temu Falun Gonga.

Njemu je bilo teško shvatiti zašto su praktikanti „napali“ Zhongnanhai kompleks i zbog čega se dogodilo samo-zapaljenje na trgu Tiananmen. Rekao sam mu da je to prijevara komunističkog režima, tj. laži koje su smislili da bi omanuli javnost.

Detaljno sam mu objasnio što se zapravo dogodilo u oba slučaja, ali je i dalje bio zbunjen. Pitao je zbog čega je KPK odlučila progoniti Falun Gong.
Moj odgovor je bio sljedeći: „Falun Gong podučava istinitost, dobrodušnost i toleranciju, a partija promovira prijevaru, zlo i borbu. Partija nije mogla podnijeti činjenicu da je bilo više ljudi koji prakticiraju Falun Gong nego članova partije. Jiang Zemin je lansirao progon jer se nije mogao suočiti sa strahom da gubi kontrolu.“

Budući da je 60 godina bio pod utjecajem partijske kulture, moj dragi prijatelj je bio uzrujan i emotivno je reagirao. Zatražio je da mu to dokažem.
Govoreći mu o tome kako partija promovira nasilje i ateizam te da se od početka oslanja na totalitarizam da bi se održala na vlasti, njega to nije pretjerano uvjerilo. Rekao mi je: „To su stare vijesti, sve sam to iskusio na svojoj koži. Nova stvar je da partija promovira ekonomske reforme posljednjih godina i da stvari idu na bolje.“

Zaustavio sam ga i rekao mu: „Ne, zapravo se partija ne mijenja i ne ide na bolje. Zapravo je sve gora i gora, jer se njena temeljna priroda nije niti malo promijenila.“

Pitao me kako mogu biti toliko siguran po pitanju partije i rekao mi je da on sam naravno smatra da su principi Falun Gonga ispravni i dobri.
Dalje sam ga pitao: „Zašto se onda partija toliko jako trudi da promovira prijevaru, zlo i borbu, a potlači istinitost, dobrodušnost i toleranciju?“
Nije mi mogao odgovoriti pa me to inspiriralo da napravim mali eksperiment.
Prvo sam mu pokušao poslati dvije sms poruke sa sljedećim tekstom: „Istinitost – Dobrodušnost – Tolerancija“ i „Istinitost – Dobrodušnost – Tolerancija su veličanstveni.“ Svaki put mi se na mobitelu pojavila oznaka da su poruke uspješno poslane, ali on ipak nije primio nikakvu poruku.

Zašto nije primio poruku? Zato što partija kontrolira sve telekomunikacijske kompanije i ne dopušta ljudima da vjeruju u niti da šire poruku Istinitosti – Dobrodušnosti – Tolerancije. Stoga, telekomunikacijske kompanije blokiraju isporuku bilo kakvih poruka koje sadrže te ključe riječi.

Tada sam napisao „prijevara, zlo, borba“ i poslao treću poruku. Njegov mobitel je odmah zazvonio i pojavio se znak da je stigao sms. Nije bilo problema sa slanjem tog teksta.

Moj prijatelj je ostao bez riječi, svjedočeći mom malom eksperimentu. Kasnije je sam nekoliko puta pokušao istu stvar, sa istim rezultatom i shvatio je o čemu sam mu govorio.