Falun Dafa Minghui.org

Svečane izjave dvoje Dafa praktikanata

(Minghui.org)

Svečana izjava

Zbog nedostatka temeljitog učenja Fa i straha od zlonamjernog vladanja KPK prema Falun Gong praktikantima, završio sam surađujući s policijom.

Jednom su me pitali o Falun Gongu, a ja sam lagao i rekao sam da nemam pojma o tome. Nakon toga su opetovano klevetali Falun Dafa preda mnom, no ja sam to samo ignorirao i nisam ništa opovrgnuo. Nakon toga su me pitali: „Prakticira li netko iz tvoje obitelji?“ Odgovorio sam da ne prakticiraju iako mi je majka također praktikant. Čak sam potpisao izjavu koju sam dao policiji i ostavio svoj otisak prsta.

Zbog toga što se nisam dobro kultivirao, osramotio sam Dafa, ostavio sramotnu mrlju na svoj kultivacijski put i razočarao Učitelja.

Stoga, ovim svečano izjavljujem da sve što sam rekao, učinio i napisao, a što nije u skladu s principima Dafa, nije važeće. Ubuduće ću činiti tri stvari dobro, čvrsto se kultivirati u Dafa, čuvati Dafa i vratiti se kući s Učiteljem.

Bai Ge, 8.4.2014.

Svečana izjava

Uhićen sam zbog toga što nisam dobro prakticirao, što sam imao plitka razumijevanja Dafa i stoga dozvolio zlu da iskoristi moje propuste.
Kad sam bio priveden, moja vjera u Učitelja i u Dafa se kolebala zbog manjka učenja Fa. Zbog toga mi je bio ispran mozak i bio sam naveden na put zlog prosvjetljenja. Napisao sam Tri izjave i surađivao s KPK da bi isprali mozak drugim praktikantima.

Osim toga sam klevetao Učitelja i Dafa i omalovažavao druge praktikante nekoliko puta pod pritiskom stražara. Također sam surađivao s Odjelom unutarnje sigurnosti i potpisao takozvanu „suglasnost“.

Ovim svečano izjavljujem da sve što sam učinio, rekao i napisao, a što nije u skladu s principima Dafa nije važeće. Obnovit ću svoju kultivaciju u Dafa i čvrsto vjerovati u Učitelja i u Dafa. Slijedit ću Učitelja i kultivirati se u Dafa do kraja te nadoknaditi gubitke koje sam uzrokovao Dafa. Želim biti dostojan Dafa učenik vremena Fa-ispravljanja.

Li Yulan, 18.4.2014.