Falun Dafa Minghui.org

Šta Učitelj snosi za nas

(Minghui.org)

Kao Učenici Dafe, mi znamo da Učitelj, da bi nam pomogao da spasimo živa bića, snosi za nas ogromnu količinu karme i muči se umesto nas. Treba da cenimo Učiteljevu žrtvu i vredno se kultivišemo.

Međutim, neki praktikanti nisu shvatili koliko je velika naša odgovornost. Oni i dalje streme ugodnom životu i troše vreme koje nam je Učitelj obezbedio, koji za to mora da je puno toga podneo. Ovo uključuje i mene. Zbog mojih vezanosti za lenjost i udobnost, ja sam često gubio puno vremena.

Učitelj je rekao:

"Znate da kad je Isus sišao među obične ljude da ih spasava, on je za njih morao da trpi muke, da bi na kraju bio prikovan na krst. Vi ne znate šta ovo znači. Vi samo znate da je judaizam učinio nešto grozno. Zapravo, nije tako jednostavno. I drugi faktori su bili uključeni. Ako ćemo slediti logiku koju ste upravo iskazali, razmislite: Ako je Isus imao tako velike moći, a otac mu je bio Gospod bog belih ljudi, nije li mogao da učini šta je hteo? Zašto je toliko truda uložio na Zemlji, ubeđujući ljude da čine dobro, prenoseći ljudima principe istine, i toliko propatio za ljudska bića? U to doba takođe je morao da trpi pritiske i sabotažu od strane drugih religija. Zašto se onda truditi i činiti stvari onako kako ih je on činio? Znači da i pored toga što je imao velike moći, da bi spasio čoveka, on mu je morao očistiti srce. Ako neko od vas, koji ovde sedite, ne može da odgaji svoj šinšing do tačke Ispunjenja, onda ni ja tu ništa ne mogu da učinim. Mogu vas naučiti principima Fa, mogu vam pomoći da razvijete gong, mogu za vas ukloniti deo karme, mogu vas zaštititi, i mogu za vas da učinim velik broj stvari za koje ne znate, a koje će biti neophodne kad se Ispunite, i kasnije. Ali ako se vaše srce ne promeni i um se ne uzdigne, onda je sve ovo uzalud. To je ono što mislim kad kažem da ako se čoveku srce ne promeni, ni buda mu ne može pomoći.." (Fa-predavanje na konferenciji u Evropi)

Verujem da je Učitelj, pokazujući nam šta on snosi za nas, hteo da nas ohrabri da se marljivo kultivišemo. Ali neki praktikanti nisu shvatili milost Učitelja. Videvši kako se Učitelj muči, oni su posumnjali u njega, umesto da budu zahvalni za ono što je učinio za nas. Ovo daje starim silama dalja opravdanja da uznemiravaju Učitelja i Fa-ispravljanje.

Još jedno pitanje koje sam zapazio je da mnogi praktikanti kao da ne shvataju da je naša dužnost da štitimo Dafu. Dok šaljemo ispravne misli, uključeno je vreme u kom čistimo smetnje koje utiču na nas same. Međutim, jesmo li stali i razmislili o smetnjama za Učitelja? Neki od nas su uzeli zdravo za gotovo da Učitelj lako snosi našu karmu.

Učitelj je rekao:

"Svi vidite da je mnogo ljudi došlo da uči ovaj Fa. U budućnosti će ih biti još više. Znate, da biste se mogli kultivisati, te stvari mora da obavi učitelj. Ali ja se razlikujem od njih, jer da li Isus ili Šakjamuni, oni su, na kraju krajeva, prosvetljena bića niskog stepena. Ja nisam unutar kosmosa, pa mogu da razrešim probleme života na različitim nivoima i u različitim kosmičkim telima kosmosa. Rekao sam da spasavanje ljudskih bića nije moj pravi cilj, već da su oni jedan nivo bića koji je uključen – oni su jedan nivo života koji bih želeo da spasim. Zapravo, ja sam nemam nikakvih poteškoća, ja se ne kultivišem. Nevolje sa kojima se susrećem retko se manifestuju ovde na strani običnih ljudi, ali ima i tih koje se manifestuju ovde, i većina njih vama nije poznata. Razlog zašto ja mogu da se oslobodim od ovog problema je to što ja nisam unutar njega. Ja neću biti kao oni, u nemogućnosti da se ispetljam. Ja mogu da se ispetljam, ali teškoća je izuzetno velika, nešto što niko od vas, bića, ne može da zamisli. Ja mogu da se odreknem u najvećoj mogućoj meri svega svog, i zato ja mogu da razrešim sve to. (Aplauz) Usput, dopustite da dalje naglasim nešto u vezi sa pitanjem koje je upravo postavljeno. Često ima nekih učenika koji me prate, koji su kraj mene, a u svakoj oblasti ima ljudi sa zaduženjima – koordinatora centara, ili drugih odgovornih. Nešto treba da razumete: sve na šta nailazite vezano je za prevazilaženje poteškoća. Ipak, vi ne možete da predstavljate Učitelja. Kad se radi o bilo kojoj stvari za koju znate da sam u njoj učestvovao, treba da razmotrite stvar iz moje perspektive. To je nešto što ste ranije zapostavljali. Nevolje meni nametnute su šteta usmerena direktno na ovaj Fa. Znači da je to potpuno drugačije od vašeg prolaženja kroz vaše teškoće. Definitivno nije slučaj da se vaš Učitelj kultiviše, ili da vaš Učitelj prolazi testove. To zaista jeste šteta usmerena na Fa i kosmos, pa se ne mogu poistovećivati. Budite načisto s tim. Kad ja rešavam probleme, ja ih tretiram kao prave demone, ali vi tako ne možete! Sve s čim se susrećete je u direktnoj vezi sa vašom kultivacijom. Zato vi to uvek treba da tretirate kao kultivaciju, pronalazeći razloge u sebi. To su potpuno različite stvari. " (Predavanje Fa na konferenciji u Švajcarskoj)

Prosvetlio sam se da stare sile ne samo da pokušavaju da ometu Dafa praktikante i njihove projekte za potvrđivanje Fa, već takođe remete Učiteljevo Fa-ispravljanje, poput ometanja Shen Yuna (koji vodi Učitelj). Dok šaljemo ispravne misli, mi praktikanti, moramo pomoći da se eliminišu te smetnje.

Učitelj je rekao:

"Da bi se umanjio progon Dafe i učenika Dafe, ja sam zatražio od učenika da šalju ispravne misli da počiste štetu koju ta bića smišljeno nanose Fa-ispravljanju, time umanjujući ono što učenici Dafe ne bi trebalo da podnesu tokom progona i, istovremeno da bi spasili živa bića i ispunili rajeve učenika Dafe." ("Dejstvo ispravnih misli," Bitno za dalje napredovanje II)

Minghui je 2001 godine objavio niz editorijala koji jasno specificiraju ovo: „uništiti svo zlo unutar Tri domena koje šteti Dafi“.

("Od urednika: Slanje ispravnih misli")
("Od urednika: Ponovo šaljite ispravne misli")
("Od urednika: Slati ispravne misli u određenim terminima")
("Od urednika: Vezano za slanje ispravnih misli")

Zapazio sam da mnogi praktikanti ne obraćaju pažnju na svo zlo koje šteti Dafi. Otkrio sam da mi je samom bilo vrlo teško da se skoncentrišem na misao o „uništavanju svog zla unutar tri domena, koje šteti Dafi“ dok šaljem ispravne misli.

Pročitao sam iskustvo kolege praktikanta, koje uključivalo sledeće:

"Jednog dana me je fašen Učitelja odveo do drevne kapije s kulom. Na vrhu kule je stajao gospodin. Bezbrojni ljudi su stajali podno kule. Svi su držali lukove i ispaljivali strele prema čoveku gore, čije je telo već bilo načičkano strelama. Nisam mogao podneti ovo i pritrčao sam čoveku: ’Vi ste tako sposoban čovek, zašto se ne sakrijete od strela?’ Čovek se okrenuo prema meni. Ugledao sam Učitelja!“

’Ne mogu se sakriti’, rekao je Učitelj. ’Plaćam dugove svih vas.’

"Zaplakao sam. Shvatio sam; Učitelj snosi posledice svih naših zločina!“

Kad sam pročitao ovaj članak, prva misao mi je bila: Ne! Ne smemo im dopustiti da gađaju Učitelja strelama! Da sam ja tamo, smesta bih stao pred Učitelja i zaštitio ga svojim telom!

Nakon što sam dobio ovu misao, noge su me toliko jako zabolele tokom meditacije da sam jedva izdržao bol. Ali sam bio vrlo čvrst: Neću spustiti noge!

Osetio sam da je puno moje karme eliminisano. Znao sam da me Učitelj ojačava.

Kasnije sam shvatio da takođe treba da šaljem ispravne misli i pomognem da se eliminišu „mračni pomoćnici“ koji ispaljuju strele u Učitelja. Svaki život u ovom univerzumu stvorio je Učitelj. Kako se neko može usuditi da ispaljuje strele u njega!

Prema mom shvatanju, kad vidimo da Učitelj nosi našu karmu, mi to ne treba da uzmemo zdravo za gotovo. Treba da uzvratimo na njegovu neizmernu milost gledanjem unutar, pronalaženjem sopstvenih nedostataka i marljivijom kultivacijom. Istovremeno, treba da šaljemo ispravne misli da eliminišemo sve faktore zla koji štete Učitelju i Dafi.

Ovo je moje sopstveno razumevanje. Molim vas da ukažete ako bilo šta nije ispravno.