Falun Dafa Minghui.org

Promeniti svoj način razmišljanja

(Minghui.org)

Učitelj je rekao:

“Kultivacija u skladu s Džuan Falunom će vas dovesti do uspeha“ "Podučavanje Fa na Fa konferenciji u glavom gradu SAD-a,” Predavanje na konferenciji VII

Nakon što je počeo progon Falun Dafe, pitala sam se kako se možemo kultivisati na osnovu Džuan Faluna, budući da se u knjizi nigde ne pominju stare sile.

Nedavno sam pročitala ovu rečenicu:

„Jer on ne može da primi osobine univerzuma Džen-Šan-Ren, budući da je čineći rđave stvari nakupio crnu supstancu.” Predavanje 9, Džuan Falun

Odjednom sam se prosvetlila u novi nivo razumevanja: Džuan Falun ne pominje stare sile jer nas Učitelj uči da sledimo najviše osobine kosmosa: Istinitost, Blagost, Trpeljivost. Nema potrebe da se brinemo za stare sile jer one ne predstavljaju standard za novi kosmos, niti kontrolišu naš put kultivacije.

Ako sledimo aranžmane starih sila ili obraćamo previše pažnje na njih, mogli bismo upasti u zamku njihovog način razmišljanja i skrenuti s prirode kosmosa.

Učitelj je rekao:

„Ako je osoba potpuno u Fa, niko je ne može dotaći.“ Predavanje Fa u San Francisku, 2005

Učitelj nam je takođe rekao:

„...ako osoba ne sledi zahteve Učitelja, onda mora da sledi aranžmane starih sila.“ „Budite bistre glave,” Bitno za marljiv napredak

Za praktikante Dafe, saobražavanje sa principima novog kosmosa je način da se vrate svom pravom domu. Ali pošto i dalje imamo puno vezanosti, uključujući ljudske žudnje, borbenost, aroganciju, faktore KPK kulture itd, ponekad smo blokirani našim predstavama i karmom i možda nismo sasvim povezani s Fa na sopstvenom nivou. Stara sile bi tada mogle iskoristiti to kao opravdanje za klevetanje i progon, kako bi „testirale“ učenike Dafe.

Novi kosmos je potpuno nesebičan i altruistički. Stare sile nisu u novom kosmosu i zato ono što su one priredile ne zadovoljava standarde novog kosmosa. U novom kosmosu, kultivatori ne moraju biti testirani u progonu. Učitelj za nas nije priredio zatvore, centre za ispiranje mozga ili druge oblike progona.

Tako, ako naša kultivacija zadovoljava zahteve za Istinitost-Blagost-Trpeljivost na našem nivou, stare sile nas neće ometati.

Eliminisati negativne misli iz starog kosmosa

Suočeni s oštrim progonom, mnogi od nas su postepeno postali naviknuti na način razmišljanja starih sila i njihovu logiku, i to je oformilo mnoge jake negativne misli u vezi s „biti progonjen“.

Mada sam pokušavala da eliminišem misli u vezi brige o „biti progonjen“, i dalje sam s vremena na vreme razmišljala o tome kako da odbacim i izbegnem progon. Ponekad mi se činilo da sam eliminisala te negativne misli, ali one su kasnije ponovo iskakale.

Učitelj nas uči u “Fa predavanje na sastanku Epoch Timesa” Predavanje na konferenciji X

„Ponekad možda osjećate da zlo ne biva potpuno pročišćeno i pitate se kako to da ponovo dolazi na površinu. Pa, kada bi mogli postići Ispunjenje nakon samo jednodnevnog kultiviranjai da postanete Buddha istog trena, onda to ne bi bilo kultiviranje. Zaista je teško pročistiti te predodžbe i loše stvari koje ste formirali kroz svakodnevni život i vi trebate promijeniti te navike koje ste stvorili. Već ste oformili takav način razmišljanja tako da vi trebate gledati unutar vašeg načina razmišljanja i tamo ispraviti stvari ako želite izbjeći još više problema. Možda se pitate, "Ali, zar nisam već pročistio te stvari?" Uistinu, kada šaljete ispravne misli to polje postane svijetlo i čisto. Međutim, čim ustanete, u vašoj glavi se zapravo nalazi ljudsko razmišljanje i kada mislite o nečemu ili kada radite nešto, brzo se spotaknete i vratite se tamo odakle ste počeli, i ta stvar (koju ste pročistili) je ponovo tamo. Nadalje, ako vam um i misli čak nisu smirene kada šaljete ispravne misli, vi ćete čistiti i iskorijenjivati loše stvari ovdje i u isto vrijeme ih stvarati tamo. U kultiviranju se radi o reformiranju sebe i te stvari su zaista ovakve kako sam ih opisao.”

Shvatila sam da sam nedrila predstavu iz starog kosmosa: da zaštitim sebe. Ovo me je navelo da se fokusiram na to kako da izbegnem progon. Svaki put kad bi se desila teškoća, najpre bih se upitala da li će stare sile pokušati da me progone.

Bila sam progonjena, što uključuje boravak u zatvoru, radnom logoru, kao i mučenje. Ovo je dalje ojačalo moj impuls da treba da se zaštitim.

Kad sam rentirala ili kupovala stan, koristila sam lažno ime, ili ime rođake, kako ne bih razotkrila svoj identitet. Kad je policija došla da proveri, ja sam im dala tuđe ime. Kad sam odvedena u pritvor, pitala sam se hoću li biti osuđena na zatvor, ili na radni logor.

Čineći to — brinući da li ću biti pronađena i progonjena – ja sam priznavala progon i tretirala sebe kao begunca. Zaboravila sam da sam učenik Dafe i da me Učitelj štiti.

Ako nam je um sasvim na Fa, zlo će biti eliminisano i neće biti progona. Čak i suočeni s progonom, treba da se fokusiramo na kultivaciju svog uma, ispravljanje nečistoća, i eliminisanje naših ljudskih predstava. Naš šinšing treba da se bazira na Fa, a ne na starim silama, ili progonu.

Svaki put kad bih u prošlosti naišla na smetnju, slala sam ispravne misli da odbacim progon starih sila. Sada se fokusiram na Fa. Sve će biti razrešeno samo ako popravljam svoj šinšing.

Na primer, jedan dan sam imala jak bol u nozi. Pogledala sam unutar i otkrila da imam vezanost za nošenje kratkih suknji, jer one ističu moju figuru. Kad sam odlučila da uklonim tu vezanost, bol je nestao. Drugom prilikom, nekoliko zuba mi se klimalo i toliko bolelo da nisam mogla spavati. Pronašla sam vezanost za hranu i eliminisala je. Bol zuba je prestao, i više se nisu klimali.

Kad sam čula da bi praktikanti Dafe mogli izgubiti posao, rekla sam sebi: „ovo je test za moj šinšing. Učitelj se brine o svemu.“ Nisam se brinula, niti sam imala negativne misli. Kao rezultat, nisam izgubila posao, već sam zapravo dobila povišicu.

Ispraviti način razmišljanja i bazirati ga na Fa

Moj firma je počela da ocenjuje tehničku osposobljenost. Ja sam imala Nivo 2. Kolege su mi rekle da treba da napišem rad da bih bila promovisana na Nivo 1 i sugerisali su mi da ga kupim novcem, kao što su mnogi od njih učinili i dobili su unapređenje. Znala sam da to ne mogu. Takođe sam odbila ponudu rođake da mi pomogne preko njenih veza.

Jednog dana me je direktor pozvao u kancelariju. Pomislila sam da je to prilika da kažem onima u mojoj kancelariji istinu o Dafi i spasim ih. Računovođa mi je saopštio da sam unapređena u Napredni nivo – iznad Nivoa 1. Moje kolege su bile zapanjene. Mnogi su svašta pokušavali da bi došli do tog nivoa, ali nisu uspeli. Ja ništa nisam učinila, ali sam unapređena. Kad su mi čestitali, ja sam im pomogla da shvate da je KPK zla i da treba da istupe z Partije.

Kad je koronavirus krenuo u Kini, moj stambeni blok je bio u karantinu. Da bi prošli kroz kapiju, svi su morali pokazati ličnu kartu i dozvolu.

Znala sam da negde nisam bila dobra, inače restrikcije ne bi bile toliko stroge. Rekla sam sebi: „Moram biti dobra, Moram izaći napolje i pomoći ljudima, to je ono što Fa zahteva. Moram otvoreno izlaziti napolje.“ Onda se desilo čudo! Izašla sam napolje bez provere. Na dalje su prestali da mi proveravaju dokumente u mom bloku, mada ne i u drugim blokovima.

Biti prosvetljeno biće iz novog kosmosa

Svaki put kad bih se u prošlosti susrela sa smetnjom, moja prva misao je bila da odbacim stare sile. Ponekad bih se fokusirala samo na odbacivanje starih sila, zaboravljajući da popravljam sebe.

Pomažući drugim praktikantima koji su bili suočeni sa smetnjom, mi smo se takođe fokusirali na stare sile. Mislili smo da čak i ako praktikant ima nedostatke, starim silama ipak nije dozvoljeno da ga progone.

Čineći to, mi smo na neki način priznavali stare sile. Takođe, misli u pozadini ovoga su možda bile usmerene na nas same.

Prosvetljena bića novog kosmosa su u potpunosti fokusirana na druge. Kad mi dostignemo taj nivo, stare sile i njihov progon nas neće moći dotaći. Ali da bismo stigli dotle, moramo se kultivisati isključivo na osnovu Fa i saobraziti se s novim kosmosom.

Sad kad naiđem na problem, moja prva misao je da se setim šta je Učitelj rekao o tome. Tada ću slediti upute Učitelja.

Kad izađem napolje da ljudima pričam o Falun Dafi, ja se setim da je to ono što Učitelj želi od mene da radim, i moram imati najmilostivije srce da bih to uradila. Više ne mislim o tome da li će me neko prijaviti policiji ili uhapsiti.

Kad šaljem ispravne misli, više to ne radim da bih sprečila da budem lično progonjena, već da bih pomogla živim bićima da budu spašena. Takođe dodam misao da uklonim sva ljudska osećanja, predstave i faktore koji ne zadovoljavaju standarde Dafe.

Učitelj je rekao:

"...prave Bude su zaštitnici kosmosa i odgovorne su za sve ispravne elemente u kosmosu.” ”Predavanje Fa na Fa-konferenciji u zapadnim SAD, Vodič za putovanje

Moje razumevanje je da samo kad dobro postupamo i zadovoljavamo zahteve Fa na svom nivou, tek tada možemo istinski pomoći Učitelju da spasi ljude, kao i bića na visokim nivoima u starom kosmosu.