Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

U 2020. godini zbog njihove vjere progonjeno 15.235 Falun Gong praktikanata

(Minghui.org)

Premda je Kinu 2020. godine teško pogodila pandemija koronavirusa, njena vladajuća partija, Komunistička Partija Kine (KPK), je nastavila s progonom Falun Gonga, duhovne discipline poznate i kao Falun Dafa, koja se temelji na principi Istinitosti, Suosjećanja i Tolerancije.

Pandemija nije zaustavila KPK da progoni Falun Gong

Prema informacijama koje je prikupio Minghui.org, 2020. godine je bilo uhapšeno 6.659 praktikanata, a maltretirano je 8.576 osoba. Iako je broj hapšenja ostao sličan broju od 6.109 iz prethodne godine, 2020. godine je broj slučajeva maltretiranja porastao 2,4 puta u odnosu na 3.582 u 2019. godine.

Među ukupno 15.235 praktikanata koji su se našli na meti progona 2020. godine, kod njih 3.588 je izvršen pretres domova, a 537 je odvedeno u centre za ispiranje mozga.

Bilo je i 622 praktikanta osuđenih na zatvorske kazne zbog svoje vjere (od kojih su neki bili dio grupe od 6.659 uhapšenih 2020. godine), a još su 83 praktikanta bila progonjena do smrti u 2020. godini, a ovo je detaljno obrađena u odvojenim izvještajima.

Zbog blokade kretanja koja je uvedena širom zemlje nakon izbijanja pandemije koronavirusa, januar mjesec 2020. godine je bio mjesec sa najmanje prijavljenih slučajeva progona. Međutim, tokom narednih nekoliko mjeseci, slučajevi progona su se neprestano povećavali, a imali su manji vrhunac u aprilu i jedan veći u julu mjesecu.

Godinama su ovi vrhunci u aprilu i julu bili trend, jer su vlasti često pojačavale represivne aktivnosti oko dva osjetljiva datuma - 25. aprila i 20. jula. Oko 10.000 Falun Gong praktikanata je na miran način izrazilo svoj apel sjedeći mirno ispred Nacionalnog ureda za žalbe u Pekingu 25. aprila 1999. godine, a KPK je i formalno započela progon Falun Gonga manje od tri mjeseca kasnije, 20. jula.

Tokom blokade kretanja u prvoj polovini 2020. godine, mnogi su praktikanti bili na meti progona jer su pojačali svoje napore u namjeri da razotkriju, kako je KPK koristila slične taktike zataškavanja progona za rješavanje epidemije koronavirusa.

Jedna je žena iz provincije Hunan bila prisiljena živjeti daleko od svoga doma nakon što su vlasti saznale da je postavljala plakate s QR kodovima koji se mogu povezati na inozemne web stranice s necenzuriranim informacijama o pandemiji. Ljekar iz provincije Ningxia je dva puta bi uhapšen, prvo u martu, a zatim u junu mjesecu, zbog dijeljenja informativnih materijala. Čak ni jedna devetogodišnja djevojčica iz provincije Hubei nije bila pošteđena maltretiranja, nakon što ju je policija uhvatila kako postavlja informacije u svom susjedstvu.

Masovna kampanja maltretiranja "nula-praktikanata"

Ulaskom u drugu polovinu godine, broj slučajeva maltretiranja je počelo premašivati broj uhapšenih, zbog kampanje "Nula-praktikanata" koja se vrši na teritoriji cijele države. Slično kampanji maltretiranja "Kucanje na vrata" iz 2017. godine i takozvanoj kampanji "Slamanja bandi" iz 2018. godine, koje su ciljale na praktikante samo zbog njihove vjere, vlasti su posjetile svakog praktikanata sa vladine crne liste i pokušale ih prisiliti da se odreknu Falun Gonga u novoj kampanji "Nula-praktikanata".

Najraniji slučajevi maltretiranja tokom kampanje "Nula-praktikanata" koja je zahvatila cijelu zemlju su zabilježeni u martu mjesecu 2020. godine u provinciji Guizhou. Izvješteno je da je Odbor za politička i pravna pitanja (PLAC) u Guizhouu izdao naredbu da se, u periodu između 2020. i 2023. godine, u potpunosti "transformišu" svi praktikanti. Njihova se naredba temeljila na dokumentu (br. 101) koji je objavio centralni PLAC u Pekingu, pod nazivom "O pitanju smanjenja broja praktikanata Falun Gonga".

U progonu Falun Gonga, PLAC - vansudska agencija koja nadgleda državnu sigurnost, tužilaštva i sudski sistem - je odigrao centralnu ulogu u vođenju politike progona.

Lokalni Biro 610 i PLAC, koji oba imaju zadatak nadgledanja progona, su naredili funkcionerima lokalne zajednice i policiji da vrše pritisak na praktikante. Kada su bile prozvane, vlasti su počele smještati praktikante u centre za ispiranje mozga i prijetiti članovima njihovih porodica gubitkom posla, ako ne uspiju nagovoriti praktikante da odustanu od svoje prakse. U provincijama Guangdong i Hainan vlasti su objavile nagrade od 100.000 yuana osobama koje prijave Falun Gong praktikanta.

Neki su policajci maltretirali članove porodice praktikanata i prijetili da će njihovoj djeci uskratiti fakultetsko obrazovanje u namjeri da ih okrenu protiv praktikanata.

Maltretiranje se posebno pojačalo u posljednja dva mjeseca 2020. godine. Iako je u prosjeku bilo zabilježeno 706 incidenata mjesečno između marta i oktobra, ovaj se broj gotovo udvostručilo u novembru i decembru mjesecu, na 1.285 odnosno na 1.358. To je rezultiralo i time da je više praktikanata odvedeno u centre za ispiranje mozga u novembru i decembru, a mjesečni je prosjek, u posljednja dva mjeseca ove godine, skočio sa 40 u martu i oktobru na 110.

Broj zabilježenih slučajeva maltretiranja u novembru i decembru 2020. godine je zabilježio rast od 5 i 6,7 puta u odnosu na 2019. godinu.

Sveobuhvatni progon

Slučajevi progona su se u 2020. godini dogodili u 304 grada u 29 provincija i opština po kontrolom centralnih vlasti. Na vrhu liste sa najviše progonjenih praktikanata je provincija Hebei sa 2.373, a slijede Heilongjiang, Shandong, Jilin, Sichuan i Liaoning. Sedma pokrajina Hubei, centar pandemije, je zabilježila ukupno 589 slučajeva. U osamnaest drugih provincija je također registrovan trocifreni broj slučaj progona (od 105 do 480). Preostale četiri provincije su prijavile između 4 i 87 progonjenih praktikanata.

Na meti progona u 2020. godini je bilo i više starijih praktikanata. Tako je bilo 1.188 (7,8%) praktikanata starijih od 65 godina uhapšenih ili maltretiranih u 2020. godini, što je dvostruko više u odnosu na njih 583 u 2019. godine. U starosnoj grupi između 70 do 80 godina, 2020. godine je uhapšeno 419 praktikanata. Sedamnaest ih je bilo starije od 90 godina, a najstariji je imao 94 godine.

U 2020. godini su mnogi uhapšeni praktikanti bili brutalno mučeni i od toga je najmanje šest umrlo. Jedna je žena umrla u policijskom pritvoru četiri dana nakon hapšenja 13. maja. Druga je žena umrla nekoliko sati nakon što je, 18. juna, bila uhapšena. Još su dvije praktikantice pretučene na smrt nekoliko dana nakon što su, krajem juna mjeseca, bile uhapšene.

Jedan čovjek koji je već proveo 11 godina u zatvoru, umro je mjesec i 15 dana nakon hapšenja u avgustu mjesecu. Još je jedan muškarac, praktikant, umro u oktobru mjesecu od mučenja u pritvoru, dva mjeseca nakon što je lišen slobode u jednom grupnom hapšenju.

Ovih 15.235 ciljanih praktikanata dolazi iz svih sfera života, uključujući 320 stručnjaka, kao što su fakultetski profesori, srednjoškolski profesori, pravnici, ljekari, inženjeri, umjetnici, novinari, tumači, pisci i plesači.

Dvadeset i petogodišnji fotograf koji je nedavno počeo prakticirati Falun Gong je uhapšen zbog distribucije Falun Gonga letaka. Jedna je sedamdeset i sedmogodišnja žena bila uhapšena nakon što je snimljena u autobusu kako s ljudima razgovora o Falun Gongu. Drugi su uhapšeni zbog grupnog učenja Falun Gonga.

Tokom godine osim maltretiranja, prijavljeno je na desetine grupnih hapšenja, uključujući i hapšenje 18 praktikanata u gradu Jieyangu u provinciji Guangdong, uhapšenih 14. juna; više od 10 praktikanata u gradu Xi’anu u provinciji Shaanxi, uhapšenih 26. jula; 21 praktikanta iz grada Changsha u provinciji Hunan, uhapšenih 27. oktobra; i više od 80 praktikanata iz grada Heganga u provinciji Heilongjiang, uhapšenih između 11. i 13. decembra.

Značajno je da su tri praktikanata koja su uhapšena u Xi’anu 26. jula bili u osamdesetim, četvorica u kasnim sedamdesetim, a jedan u oko šezdesetim godinama života.

Jedna je velika porodica iz grada Kunminga u provinciji Yunnan bila uhapšena dva puta u sedam dana, tokom Festivala sredine jeseni 1. oktobra, koji je tradicionalni kineski praznik za okupljanje porodica.

Pored hapšenja i mučenja u pritvoru, mnogim je praktikantima poremećen svakodnevni život, kao i ugrožena lična sigurnost, posao i zdravlje.

Jedan je inženjer bio otpušten s posla zbog svoje vjere, uskraćena mu je mogućnost najma stana pa je bio prisiljen da živi u izbjeglištvu ubrzo nakon što je pušten sa služenja dvogodišnje kazne. Penzionisana ljekarka se i dalje nalazi u pritvoru iako joj je dijagnosticiran rak pluća.

U nekim slučajevima nisu samo sami praktikanti bili na meti progona zbog svoje vjere, već i članovi njihovih porodica, koji su također bili maltretirani, hapšeni i ispitivani. Četverogodišnjem unuku jedne praktikantice je odbijen prijem u vrtić, jer se ona odbila odreći Falun Gonga.

Sin jedne žene je držan kao taoc u policijskoj stanici nakon što je ona izbjegla hapšenje, a klinika sina druge praktikantice je bila nasilno zatvorena nakon što je ona odbila da potpiše izjavu o odricanju od Falun Gonga.

Budući je odrastajući bio svjedok progona svojih roditelja, jedan je mladić bio shrvan od tuge kad je zbog progona izgubio oca, koji je bio uhapšen zajedno sa njegovom majkom. Sada mladić traži pravdu za svoju majku, koja se od tada nalazi u pritvoru i kojoj prijeti zatvor.

Neki su praktikanti patili i po nekoliko decenija zatvora i mučenja, prije nego što su se ponovo našli na meti progona zbog njihove vjere. Žena iz grada Yinchuana u provinciji Ningxia, je ponovo bila uhapšena nakon što je u pritvoru provela 13 godina. Još jedan muškarac iz grada Heganga u provinciji Heilongjiang, koji je već proveo 15 godina u pritvoru, je uhapšen u policijskoj raciji sredinom decembra mjeseca.

Finansijski progon

Tokom hapšenja u 2020. godini je, od 401 praktikanata, ukupno iznuđeno ili oduzeto 7.284.097,56 yuana ili u prosjeku 18.165 yuana po osobi. Još je kod 161 praktikanta izvršena suspenzija isplate penzije u 2020. godini. Većina njih je bila prisiljena vratiti penzije koje su primili dok su bili zatvoreni zbog svoje vjere, iako ni Zakon o radu ni Kineski zakon o socijalnom osiguranju ne predviđaju da penzije treba obustaviti za vrijeme izdržavanja kazne.

Kada se ranjena gospođa Zhang Wenqing, stanovnica grada Fushuna u provincije Liaoning, vratila kući u junu mjesecu, nakon što je odslužila četverogodišnju kaznu zatvora na koju je osuđena zbog vjere u Falun Gong, bila je shrvana od tuge saznavši da joj je otac preminuo godinu dana ranije. Njoj je bio zadan još jedan težak udarac kada je otkrila da joj je poslodavac izbrisao 27 godina radnog staža, što je za posljedicu imalo da joj nije isplaćena penzija. Sada se ova pedesetdvogodišnja bivša nastavnica muzike, koja živi sa majkom od 80 godina suočava s ogromnim financijskim teškoćama sastavljajući kraj s krajem.

Gospodinu Ren Haifeiu iz grada Daliana u provinciji Liaoning, je tokom hapšenja 26. juna oduzeto 500.000 yuana gotovine i potrebština za računar u vrijednosti većoj od 200.000 yuana. Nakon zlostavljanja u pritvoru imao je zatajenje srca i bubrega.

Gospođa Zhao Xiqing (stara 85 godina) iz grada Wuhan u provinciji Hubei je uhapšena u svome domu 14. jula. Policija je pretresla njen dom i oduzela joj ušteđevinu od 250.000 yuana u gotovini. Iako je sutradan puštena, policija joj je odbila vratiti novac.

Na meti su bile i osobe starije životne dobi

Progon praktikanata starije životne dobi je bio posebno žestok u 2020. godini. Uprkos njihovoj poodmakloj životnoj dobi, neki su ipak bili premlaćivani i zlostavljani nakon što su uhapšeni.

Fizičko zlostavljanje i zadržavanje u pritvoru bez prava na komunikaciju

Dok je osamdestogodišnja gospođa Chen Guifen čvrsto držala primjerak Zhuan Falun-a, glavne Falun Gong knjige, na grudima tokom hapšenja 14. avgusta 2020. godine, policija je zgrabila ovu ženu iz grada Pengzhoua u provinciji Sechuan za stopala, i odvukla je do policijskog automobila, a zatim odvezla u policijsku stanicu. Bila je puštena oko 18 časova. Dvije sedmice kasnije, na rukama su joj još uvijek postojali tragovi na mjestu gdje su je policajci stezali.

Nakon što je sedamdesetčetverogodišnji gospodin Lei Zhengxia iz Chongqinga bio uhapšen u kući njegove kćeri u gradu Xi'an u provinciji Shaanxi 4. septembra 2020. godine, policajac ga je gurnuo u ugao sobe za ispitivanje i udario šakom u prsa, zatim ga je rukom udario u vrat i tresnuo mu glavu o zid. Drugi je policajac pokušao koljenom udariti u noge gospodina Leija, ali je supruga gospodina Leija, koja je uhapšena zajedno s njim, spriječila policajca.

Gospođa Zhao Fenglan (stara 82 godine) iz grada Benxija u provinciji Liaoning, je bila uhapšena u svojoj kući 21. juna 2020. godine. Budući je imala problema s hodom i govorom, policija ju je na silu odvukla. U policijskoj stanici policija ju je posjela na stolicu i odnijela na kat u sobu za ispitivanje.

Policija je ispitivala gospođu Zhao od 10 do 16 časova. Tvrdili su da su je pokušali pronaći u njenom domu, ali da je nisu mogli pronaći. Optužili su je za kršenje uslova puštanja uz kauciju iz prethodnog hapšenja pa su je stavili na listu traženih lica. Gospođa Zhao je bila prestravljena ispitivanjem pa je bila vrlo slaba nakon što su je kasnije tog dana odveli kući.

Gospođa Yan Yixue (stara 90 godina) iz grada Shihezi u provinciji Xinjiang, je bila uhapšena prije zasjedanja političke konferencije KPK 22. maja i držana u pritvoru bez mogućnosti komunikacije sve do početka avgusta. Kad je napokon bila puštena bila je jako smršala i imala jake bolove u leđima.

Gospođa Zhou Shanhui, sedamdesettrogodišnja stanovnica grada Pengzhoua u provinciji Sechuan, je također 8. septembra 2020. godine bila lišena slobode i poslana u pritvor nakon njenog 13. hapšenja zbog prakticiranja Falun Gonga.

Obustavljanje penzija

Pored fizičkog zlostavljanja, još jedna užasna taktika korištena u progonu starijih praktikanata je obustavljanje njihovih penzija.

Gospođa You Xiuying, stara 76 godina, iz Šangaja je, krajem novembra 2020. godine, dobila obaviještenje iz Ureda za socijalno osiguranje da im u roku od pet dana dostavi dokumentaciju o svojoj prethodnoj zatvorskoj kazni kojom je kažnjena zbog prakticiranja Falun Gonga. U obavještenju je bila upozorena da će joj penzija biti obustavljena ako na vrijeme ne dođe da potvrdi svoju prethodnu jednogodišnju zatvorsku kaznu iz 2016. godine.

Iako je znala da je rok od pet dana, koji joj je dat, samo izgovor da bi joj vlasti mogle obustaviti isplatu penzije bez obzira da li će se ona pojaviti ili ne, gospođo You je ipak otišli u ured za socijalno osiguranje. Rekla im je: "Suočena sam sa montiranim progonom. Ilegalno ste me uhapsili, nezakonito me osudili, a sada ćete mi ilegalno oduzeti penziju."

Unatoč apelu gospođe You, zaposlenici ureda za socijalno osiguranje inzistirali su na tome da moraju slijediti naredbe svog nadređenog pa su joj obustavili isplatu penzije.

Iako je u mnogim slučajevima praktikantima obustavljena isplata penzija kako bi morali vratiti sredstva koja su dobili dok su bili na izdržavanju kazne, gospođa You je drugi potvrđeni slučaj u posljednjih nekoliko mjeseci u kojem je biro za socijalno osiguranje obustavio isplatu penzije nekoj osobi samo zato što joj je, u prošlosti, bila izrečena zatvorska kazna zbog njene vjere. Još jednom praktikantu, gospodinu Yang Hejiangu (starom 82 godine) iz grada Suining u provinciji Sechuan, je od septembra mjeseca 2020. godine obustavljena isplata penzije.

U slučaju gospođe Wei Xiuying, iako je pobijedila u parnici protiv njenog lokalnog biroa za socijalno osiguranje zbog obustavljanja isplate penzije, biro je i dalje odbijao nastaviti s isplatama. Umjesto toga, nastavili su je maltretirati i vršiti pritisak da vrati preko 100.000 yuana koje je primila za vrijeme bespravne zatvorske kazne na koju je bila osuđena zbog prakticiranja Falun Gonga. Sada se suočava s još većim pritiskom nakon što se lokalni sud priklonio birou i zamrznuo joj bankovni račun kako bi je prisilio da vrati iznos.

Gđa Wei Xiuying

Uticaj progona na porodice

Mnogi se stariji praktikanti i njihovi supružnici svakodnevno oslanjaju jedni na druge. Kada jedno od njih bude uhapšeno ili maltretirano zbog vjere, drugi se članovi njihovih porodica suočavaju s ogromnim poteškoćama.

Gospođa Chen Lanzhi, stara 85 godina, iz grada Jinana u provinciji Shandong, je bila uhapšena 20. februara 2020. godine, nakon što je nekom mladiću poklonila knjižicu o Falun Gongu. Policija joj je pretresla dom i oduzela Falun Gong knjige i druge lične predmete.

Iako je gospođa Chen bila puštena tog istog dana, njen je suprug bio prestravljen policijskom racijom pa se ubrzo razbolio. Nekoliko je mjeseci bio vezan za krevet pa je preminuo oko septembra 2020. godine.

Gospodin Cheng Defu, sedamdesettrogodišnjak iz Chongqinga, je bio u više navrata šamaran po licu tako da su mu izbijena dva zuba, a ruka ozlijeđena nakon hapšenja 7. marta 2020. godine. Policija je njegov slučaj predala tužioca, koji je protiv njega podigao tužbu. Dva dana prije sastanka sa sudijom 3. decembra, policija je uhapsila i njegovu suprugu i zaprijetila joj da ga napusti. Bojeći se da i sama ne bude optužena, ona se vratila tamo gdje je živjela prije nego što se udala, ostavljajući gospodina Chenga da se sam brine o sebi.

Gospođa Cao Yueling (stara 40 godina) i njena majka, Chen Yan (stara 71 godinu), su bile osuđene na zatvor zbog njihove vjere u Falun Gong u razmaku od dvije godine, 2016. odnosno 2018. godine. Gospođa Chen je bila puštena 10. maja 2020. godine, 18 mjeseci nakon što se gospođa Cao vratila kući. Samo tri mjeseca kasnije, gospođa Cao je bila ponovo uhapšena dok je putovala u posjetu svojim sinovima. Zbog toga što je tražila da se njena kćer pusti, gospođa Chen je ponovo uhapšena 21. septembra. Sada je njen sedamdesetosmogodišnji suprug sam, i sam se bori za svoje preživljavanje.

Još porodičnih tragedija i utjecaj progona na djecu

Kada je KPK, 1999. godine, naredila progon Falun Gonga nije na meti progona bilo samo 100 miliona procijenjenih praktikanata, već i članovi njihovih porodica. U protekle 22 godine, dok su mnogi praktikanti sami bili uhapšeni, mučeni i zatvoreni, i njihove su porodice također trpjele neizrecivu agoniju i bol. Neki od njih su kasnije odlučili napustiti praktikante, neki su vidjeli da im se zdravlje pogoršava zbog pritiska, ali neki su se ipak založili za pravdu i podržali svoje najmilije u očuvanju njihove vjere.

Nakon što je gospođa Jin Min iz grada Jilina u provinciji Jilin, bila uhapšena 11. septembra zbog toga što je sa taksistom razgovarala o Falun Gongu, njen je otac, koji je u devetoj deceniji života, išao po gradu raspitujući se za nju, ali su ga svi samo zavlačili i na kraju mu odbili dozvolu da je posjeti.

Otac gospođe Bu Rumei, koji je živio s gospođom Bu, je bio toliko zastrašen kad je policija 16. aprila 2020. došla da im pretrese stan, da se njegova smrtonosna bolest pogoršala pa je umro mjesec dana kasnije. Iako je gospođa Bu rodom iz grada Changzhou u provinciji Jiangsu sutradan bila puštena, vlasti su je nastavile maltretirati. Njezina dvanaestogodišnja mlađa kćer jednom je rekla tužitelju koji im je došao postavljati pitanja: "Moja mama nije učinila ništa loše, niti je nekome naškodila. Ne bih mogla podnijeti ako osudiš moju mamu."

Policija je upala u kuću gospođe Yu Aili oko 6 sati ujutro 15. jula 2020. godine i uhapsila je. Hapšenje gospođe Yu i njen kasniji pritvor su izazvali ogromne poteškoće njenom suprugu, koji je bio vezan za krevet nakon što je prije nekoliko godina imao moždani udar.

Gospođa Yu nije jedina iz svoje porodice koja je bila meta progona zbog svoje vjere. I njena majka, gospođa Liang Deqin, i njezina sestra, gospođa Yu Aiji, su bile progonjene. Nakon što je stara gospođa Liang bila puštena nakon hapšenja 2015. godine, bila je toliko uplašena da bi kolabirala svaki put kad bi čula korake u hodniku ili kucanje na vratima.

Gospođa Yu Aiji je, 21. januara 2016. godine, bila osuđena na tri godine. Njezin je otac pretrpio moždani udar nakon što je saznao da joj je izrečena kazna i preminuo. Samo nedelju dana kasnije, njen se suprug od nje razveo da ne bi i sam bio umiješan u progon i u potpunosti uzeo svu njihovu imovinu. Gospođi Yu je bio zadan novi udarac kada ju je, nedugo nakon razvoda, poslodavac obavijestio da je otpuštena. Počela je patiti od depresije i ostala je veoma povučena od puštanja na slobodu. Ona sada nije u mogućnosti komunicirati s ljudima ili raditi.

Dok odrasli imaju problema sa snalaženjem, njihova djeca ne ostaju neozlijeđena.

Nakon što su u novembru 2020. godine tri stanovnika grada Shihezi, autonomne regije Xinjiang Uyghur, uhapšena i odvedena u centar za ispiranje mozga, i njihove porodice i njihova djeca su se našle u teškoj situaciji.

Policija je maltretirala kćer gospođe Zhan Ying, gospođu Zou Xiaoyu, koja je u prošlosti također bila uhapšena i pritvorena zbog njihove vjere. Mlada je žena pretučena i prisiljena na dugotrajno stajanje tokom zatočeništva u centru za ispiranje mozga. Ne mogavši podnijeti pritisak, nekoliko puta je pribjegla samoranjavanju. Nije se više mogla kretati i neko je vrijeme bila nijema. Iako se, nakon puštanja, postepeno oporavljala i dalje bi znala zanijemiti i nekontrolisano se tresti osjećajući slabost u nogama kad bi se našla u nevolji.

Nakon hapšenja gospođe Wang Xiaoying i njenog supruga gospodina Bao Fenga, njihovo dijete je u 21 čas otišlo u policijsku stanicu da traži oca, ali je naišlo na zid šutanja. Dijete je briznulo u plač i ostalo u policijskoj stanici do 2 sata ujutro. Policija je dijete morala odvesti kući da bi spakovalo odjeću za ovaj bračni par. Dijete je nakon hapšenja često imalo noćne more i budilo se plačući.

Gospođa Yu Minghui, modna dizajnerica koja trenutno živi u Velikoj Britaniji, je odrasla svjedočeći progonu svojih roditelja. Njezin otac, gospodin Yu Zonghai, po profesiji bibliotekar je, 2001. godine, bio osuđen na 15 godina zbog vješanja transparenta na kojem je pisalo "Falun Dafa je dobar". Njena majka, gospođa Wang Meihong, viša inženjerka Instituta za geološka istraživanja u Heilongjiangu, je bila osuđena na 11 godina zatvora 2003. godine i nemilosrdno mučena prije nego što je ponovno uhapšena 23. novembra.

Gđa Yu Minghui i njezina majka Wang Meihong prije početka progona 1999.

Dok se gospodin Huang Zhufeng, bivši inženjer iz grada Maominga u provinciji Guangdong, i dalje nalazi u pritvoru i zbog svoje vjere se suočava sa krivičnim gonjenjem, vlasti su prisilile njegovog stanodavca da raskine porodični najam stana i naredile njegovoj supruzi, gđi Xie Yuezhen, i njihovim petnaestogodisnjem sina da se isele u roku od nekoliko dana. Sada njihov sin, učenik devetog razreda, odbija ići u školu.

U drugom incidentu, policija je ugurala desetogodišnjeg unuka gospodina Konga Lingpa u svoje policijsko vozilo i naredila mu da im kaže kako da dođu do kuće njegovog ujaka (mlađeg sina gospodina Konga). Dječak je bio veoma traumatizovan ovim iskustvom.


U nastavku slijedi kratak pregled još nekih hapšenja i slučajeva maltretiranja.

Slučajevi maltretiranja u kampanji "Nula praktikanata"

Ukidanje struje i vode praktikantima kao kazna

Četiri su službenika u gradu Jiansanjiang u provinciji Heilongjiang, upala u kuću gospođe Liu Shiyin 30. avgusta 2020. godine, dok je jedan sve to snimao. Naredili su joj da potpiše izjave o odricanju od Falun Gonga. Otišli su nakon što je ona odbila da ih posluša, ali su se vratili dva dana kasnije kako bi ponovo na nju vršili pritisak. Odbila im je otvoriti vrata. Da bi je kaznili, isključili su joj vodu i struju.

Dvojica policajaca su se vratila 3. septembra, a onda ponovo 4. Prijetili su da će njena kćerka dobiti otkaz, ako im gospođa Liu ne potpiše izjavu. Također su joj prijetili da će joj obustaviti isplatu penzije. Od tog vremena neko sjedi u automobilu parkiranom u njenoj ulici i cijelo je vrijeme nadzire.

Okretanje porodica protiv praktikanata

Lokalne vlasti su mnogo puta maltretirale gospođu Ma Guizhen iz grada Lingwu u autonomnoj regiji Ningxia Hui. Ona je odbila potpisati garantnu izjavu (o odricanju od Falun Gonga) bez obzira koliko puta da su to pokušavali. Zaprijetili su joj da će joj oduzeti poljoprivredno zemljište i stan koji iznajmljuje, a unuka ispisati iz škole. Ona je to i dalje odbijala. Vlasti su potom išle članovima njene porodice i upućivali im iste prijetnje.

Njena je egzistencija bila ugrožena, sin gospođe Ma i njen mlađi brat su otišli na njeno radno mjesto 25. oktobra 2020. godine i pokušali je prisiliti da potpiše izjavu. Kad je odbila, oni su je grdili i pretukli. Pograbili su je za ruku, savili su joj prste unazad i stavili otisak njenog prsta na pripremljenu izjavu, gotovo joj slomivši taj prst.

Muževi podnose zahtjeve za razvod da bi izbjegli da budu upleteni

Počevši od novembra 2020. godine lokalni je partijski sekretar često zvao gospođu Zhang Xuanwen, tražeći od nje da potpiše izjavu o odricanju od Falun Gonga. Song Yuliang, zamjenik sekretara mjesta Hepan u gradu Baiyin u provinciji Gansu, je zaprijetio gospođi Zhang njenim nastavničkim poslom. Song je također prijetio da će suspendovati isplatu plaće njenom suprugu i da će njihovoj djeci oduzeti posao.

Kada je gospođa Zhang rekla Songu da je prakticiranje Falun Gonga njeno ustavno pravo i da ne bi trebao klevetati njeno vjerovanje, Song je nazvao supruga gospođe Zhang. Naredio je njenom suprugu da je na bilo koji način prisili da se odrekne vjere ili da u protivnom reskira da izgubi platu.

Song je onda nazvao kćer gospođe Zhang i zatražio informacije o njenom poslodavcu. Također je razgovarao sa sinom gospođe Zhang i terorizirao ga. U sljedećih je nekoliko dana cijela porodica izvršila pritisak na gospođu Zhang i pokušala je nagovoriti da prestane prakticirati.

U strahu da i on ne bude umiješan, suprug gospođe Zhang se od nje razveo.

Svakodnevno maltretiranje

Službenici i policija su maltretirali praktikante u gradu Cangzhou u provinciji Hebei, svakodnevnim pojavljivanjem na vratima njihovih domova i zadržavajući se ondje do kasno navečer u septembru mjesecu 2020. godine. Ponekad su ostajali i do iza ponoći. Lokalni načelnik i sekretar su naredili svojim podređenima da "idu u domove praktikanata kao da svaki dan idu na posao, dok im praktikanti ne potpišu garanciju da više neće prakticirati."

Bai Hongjian, sekretar u selu Shijia, je sa još četvoricom ljudi otišao u kuću gospođe Zhang Zhaoying 22. septembra 2020. Bai je gospođi Zhang (staroj 78 godina) rekao da su izjave spremne i da samo treba staviti otiske prstiju na njih. Odbila je i nije im dopustila da u njenom domu vrše video snimanje. Vlasti su zatim pozvale njenog sina i naredile mu da nagovori majku da potpiše. Nije popustila ovom pritisku.

Nakon 20 časova, jedan je policajac zgrabio gospođu Zhang za ruku, pritisnuo prst na kutijicu s mastilom za pečate i stavio njen otisak na papire. Zatim su otišli.

Jedna je osamdesetogodišnja žena bila podvrgnuta ispiranju mozga i premlaćivanjima

Gospođa Li Guilan (stara 80 godina) iz grada Lanzhou u provinciji Gansu, je penzionerka Istraživačkog instituta za kontrolu leta aeronautike i svemirske uprave Lanzhou. Počevši od avgusta 2020. godine, lokalne vlasti su je neprestano maltretirale u njenom domu ili su naređivale ostalim zvaničnicima lokalne zajednice da kucaju na njena vrata. Svakodnevno su odlazili u njen dom od 9 do 17 časova. Također su ispitivali i fotografisali sve njene goste.

Vlasti su provalile bravu na vratima gospođe Li i pretresli njen dom. Čak su išli u Šangaj da prijete njenim unucima pokušavajući ih natjerati da s bakom razgovaraju da prestane prakticirati.

Jednom su vlasti odvele gospođu Li u praznu sobu i prisilile je da gleda video zapise koji kleveću Falun Gong od 7:30 do 15:00 časova. Pojačali su glasnoću toliko glasno koliko su mogli držeći joj oči prisiljavajući je da gleda. Budući se opirala, naizmjence su je štipali i udarali. Udarili su je šakom u glavu pa je pala na zemlju. Jedna ju je medicinsku sestra pregledala i utvrdila da ima hipertenziju i probleme sa srcem. Ne pruživši joj medicinsku njegu, odveli su je u hram kako bi joj isprali mozak.

*Tri godine nakon muževe smrti, žena u Tianjinu se i dalje suočava sa maltretiranjem *

Od novembra 2020. godine vlasti u Tianjinu su maltretirali gospođu Meng Xianzhen. Stalno su joj kucali na vrata ili je zvali telefonom, prijeteći da će je vratiti u pritvor ako se ne odbije odreći Falun Gonga.

Pored kampanje "Nula-praktikanata", vlasti su također ciljale na gospođu Meng u pokušaju da je spriječe da objelodani mučenje svoga muža, gospodina Yang Yuyonga, koji je također prakticirao Falun Gong.

I gospodin Yang i gospođa Meng su bili uhapšeni 7. decembra 2016. godine i odvedeni u pritvorski centar u okrugu Wuqing. Gospodin Yang je štrajkovao glađu pa je stavljen na spravu za mučenje dok je sve vrijeme imao lisice na rukama i bio okovan u teške nožne okove. Stražari su ga tukli palicama od bambusa dok mu zadnjica nije prokrvarila. Također su naredili zatvorenicima da ga tuku i seksualno zlostavljaju, uključujući štipanje za genitalije i ugrize za bradavice. Nepunih osam mjeseci nakon hapšenja, gospodin Yang je umro u pritvoru 11. jula 2017. godine. Tijelo mu je bilo crno-plavo, a ispod noktiju na nogama su bili tragovi uboda bambusovim štapićima.

Mučenje stručnjaka*

Hirurg ortoped koji je jednom već bio mučen i otpušten s posla je ponovo uhapšen

Nakon što je izdržao šest i po godina zatvora i mučenja, bivši hirurg ortoped je ponovo bio uhapšen 8. aprila 2020. godine zbog širenja informacija o Falun Gongu.

G. Li Lizhuang

Doktor Li Lizhuang iz grada Harbina u provinciji Heilongjiang, se našao na meti grupnog hapšenja 11 praktikanata od strane policajaca u Daqingu, gradu oko 100 kilometara od Harbina, izvedenom od 7. do 8. aprila.

Doktor Li, star 47 godina, je diplomirao na medicinskom univerzitetu Harbin 1995. godine i iste godine počeo prakticirati Falun Gong. Zbog svojih izvrsnih stručnih vještina ubrzo je postao hirurg ortoped u prvoj pridruženoj bolnici Medicinskog univerziteta u Harbin. Bio je poznat po tome što je uvijek išao koliko je daleko trebalo da bi pomogao svojim pacijentima. Jedan od njegovih pacijenata nije imao novca, ali mu je očajnički bila potrebna operacija. Doktor Li mu je platio test krvi prije operacije i operaciju, ili ukupno oko 1.000 yuana, u vrijeme kad je njegova tadašnja mjesečna zarada bila 300 yuana.

Nakon što je komunistički režim započeo progon Falun Gonga 1999. godine, dr. Li je više puta bio uhapšen, a njegov dom pretražen zbog toga što se držao svoje vjere. Služio je kaznu u dva logora za prinudni rad i jednu kaznu zatvora, ukupno šest i po godina. U pritvoru je pretrpio užasno mučenje i seksualno zlostavljanje.

Nakon puštanja, dr. Li je bio shrvan kad je saznao da ga je bolnica otpustila. Kako nije mogao naći posao u drugoj bolnici, počeo je na ulici prodavati odjeću.

U godinama dok je dr. Li bio u zatvoru, njegovi su roditelji bili pod ogromnim stresom. Svakog mjeseca putovali u logor za prinudni rad ili u zatvor da bi ga posjetili. Zabrinut zbog mučenja njihovog sina, otac je pao u depresiju, a majka je izgubila oko 25 kilograma za samo nekoliko mjeseci. Često je morala uzimati tablete za spavanje da bi zaspala. Kosa joj je brzo posijedila a dobila je i visoki krvni pritisak. Mnogo puta je padala u nesvijest.

Udovica umjetnika iz Pekinga je uhapšena uoči godišnjice progona

Izgubivši supruga zbog progona Falun Gonga, umjetnica u Pekingu, koja je prethodno dva puta bila zatvarana, je ponovo bila uhapšena 19. jula 2020. godine zbog svoje vjere u Falun Gong.

Hapšenje gospođe Xu Na je uslijedilo samo dan prije obilježavanja 21. godišnjice progona Falun Gonga od strane kineskog komunističkog režima. Policija joj je, 20. jula 2020. godine, pretresla kuću i zaplijenila sve digitalne uređaje i kamere. Njezin stari otac sada je sam u kući i nije mu rečeno gdje je gospođa Xu zatvorena.

Gđa Xu Na

Rođena 1968. godine, u porodici umjetnika, gospođa Xu je bila i sama nagrađivana umjetnica. Njezin suprug, gospodin Yu Zhou, bivši student prestižnog univerziteta u Pekingu, je bio muzičar i govorio nekoliko jezika.

Nakon što je komunistički režim naredio progon Falun Gonga, gospođa Xu je bio uhapšena u julu mjesecu 2001. godine, jer je pružila utočište praktikantima izvan grada koji su u Peking došli apelirati za svoju vjeru. Bila je osuđena na pet godina u novembru 2001. godine i odslužila je kaznu u zatvoru za žene u Pekingu, gdje je bila zatvarana u samicu, lišavana sna, nije se smjela tuširati i bile su joj uskraćene posjete.

Gospođa Xu i gospodin Yu su bili uhapšeni 26. januara 2008. godine, dok su se vraćali kući nakon predstave. Gospodin Yu umro je u pritvoru 11. dana kasnije, 6. februara, u 42. godini. Gospođa Xu je bila osuđena na tri godine 25. novembra 2008. godine.

Bivšeg inženjera za projektovanje radara, policija držala i nakon puštanja iz zatvora

Gospodin Ma Zhenyu je i dalje ostao pod nadzorom nakon što je odslužio tri godine zbog slanja pisama sa informacijama o Falun Dafa liderima KPK. Gospodin Ma, bivši inženjer u Kineskom Ministarstvu informacijske industrije, je bio pušten iz zatvora Suzhou u provinciji Jiangsu 19. septembra 2020. godine pa se vratio u svoj rodni grad u Nanjing u istoj provinciji. Sada živi u stanu koji je odredila policija i koji se nalazi pod intenzivnim nadzorom.

G. Ma Zhenyu

Policija je zastrašivala porodicu gospodina Ma, uključujući njegovu majku koja ima 80 godina, govoreći im da ne kontaktiraju njegovu suprugu. Također su zastrašivali lokalne Falun Dafa praktikante i naredili im da ne kontaktiraju i ne posjećuju gospodina Ma, prijeteći im hapšenjem ako to učine.

Supruga gospodina Ma, gospođa Zhang Yuhua, bivša šefica katedre na ruskom Univerzitetu Nanjingu, sada živi u SAD. U julu mjesecu 2019. godine ona se sastala s predsjednikom Trumpom u Bijeloj kući i ispričala mu kako je KPK progonila njenog supruga. S obzirom na njene aktivne napore da podigne svijest o progonu gospodina Ma, vlasti u Kini su pokušale da je spriječe da ga kontaktira.

Gđa Zhang Yuhua se sastala s predsjednikom Trumpom 17. jula 2019. godine

Bivši inženjer odbio je stanovanje i bio prisiljen na izbjeglištvo

Nakon što je gospodin Xu Yongqing, inženjer elektrotehnike u Šangaju, oslobođen nakon izdržavanja dvogodišnje kazne 28. novembra 2019. godine, bio je otpušten je s posla. Budući da nije sebi mogao priuštiti najam stana, jer su se stanarine od januara mjeseca povećala tri puta, on se preselio krajem mjeseca aprila.

G. Xu Yongqing

Nije trebalo dugo da policija koja ga je maltretirala pronađe njegovu novu adresu. Gospodin Xu je 31. jula, primijetio bijeli automobil ispred svog novo iznajmljenog doma, dok su dva stanara zurila u njega. Pet dana kasnije, 4. avgusta, stanodavac ga je zamolio da se iseli u roku od nedelju dana, tvrdeći da seoski odbor ima novi plan razvoja njegove kuće. Njegov stanodavac neprestano je vršio pritisak na gospodina Xua da se preseli i čak je obećao da će mu nadoknaditi troškove najma.

Ne želeći da policija sazna za njegove planove, gospodin Xu je zamolio jednog od svojih prijatelja da mu pomogne da nađe novo mjesto za život. Nedugo nakon što je svom stanodavcu, za kojeg se ispostavilo da je penzionisani policajac, otkrio svoju novu adresu policija je počela maltretirati njegovog prijatelja i zaprijetila mu da ne pomaže gospodinu Xu u traženju mjesta za stanovanje. Drugi su policajci, nekoliko sedmica kasnije, maltretirali samog gospodina Xua.

Kada se gospodin Xu vratio u svoj rodni grad u provinciji Zhejiang da posjeti majku tokom Festivala sredine jeseni 1. oktobra, njegov je stanodavac preselio sve njegove stvari u seosko skladište, iako je oktobarsku stanarinu bio u potpunosti platio.

Policajac otpušten zbog svoje vjere dvije godine prije penzije

Gospodin Zha Zhuolin, pedesetsedmogodišnji policajac iz grada Yuzhoua u provinciji Henan, je otpušten sa posla 19. avgusta 2020. godine zbog prakticiranja Falun Gonga. Do penzije mu je trebalo samo dvije godine.

Gospodin Zha se pridružio vojsci kad mu je bilo 19 godina. Sljedećih je 17 godina služio vojsku i osvojio mnoga priznanja prije nego što je postao policajac 1999. godine. Radio je vrlo naporno i riješio mnoge teške slučajeve koji uključivali trgovinu drogom, ubistva i pljačku.

Zbog godina napornog rada, obolio je od mnogih bolesti, uključujući visoki krvni pritisak, migrene, smrznuto rame i disk herniju. Kada bi mu se pogoršao rinitis, nije mogao spavati. Često je bio iscrpljen od stajanja dok je ispitivao osumnjičene. Istražio je mnogo oblika liječenja, ali ni od jednog nije imao puno koristi.

Bez nade na vidiku, odlučio je isprobati Falun Gong 2013. godine. Na njegovo iznenađenje, svi simptomi njegovih bolesti su ubrzo nestali i dobro zdravlje mu se vratilo.

Gospodin Zha se trudio živjeti u skladu sa principima Falun Gonga Istinitosti, Dobrodušnosti i Tolerancije. Prestao je primati mito i stavljati se iznad drugih. Dok je istraživao jednu tuču u kojoj je učestvovao jedan pijanac, ova ga je osoba verbalno zlostavljala i gotovo ga udarila. Neke kolege gospodina Zha su počele gubiti strpljenje i namjeravale da ovu osobu stave u zatvor. Ali gospodin Zha je ostao smiren i mirno je riješio problem. Oni koji su svjedočili incidentu su bili veoma impresionirani njegovim ponašanjem, jer je poznato da su mnogi policajci u Kini nasilni i korumpirani.

Dvije godine nakon što je gospodin Zha počeo prakticirati Falun Gong on je, 2015. godine, podnio krivičnu prijavu protiv Jiang Zemina, bivšeg šefa kineskog komunističkog režima koji je, 1999. godine, naredio početak progona Falun Gonga.

Zbog podnošenja ove žalbe on je dobio opomenu i nikada više nije dobio bonus, koji bi, da ga je primao, do 2020. godine iznosio preko 100 000 yuana. Naređeno mu je i da napiše izjavu da se odriče Falun Gonga, ali je on odbio da se tome povinuje.

Njegov je pretpostavljeni često razgovarao s njim i prijetio gospodinu Zha gubitkom posla kako njegovog tako i njegove supruge kako bi ga pokušao nagovoriti da odustane od prakticiranja Falun Gonga. Pretpostavljeni mu je jednom rekao: "Ti si policajac. Ti si različit [od običnog svijeta]. Prvo je pravilo za policajca biti lojalan Partiji."

Budući da je gospodin Zha insistirao da se neće odreći Falun Gonga, otpušten je sa posla.

Proizvoljna hapšenja i policijsko nasilje

Internistica iz Heilongjianga na smrt pretučena (sa umjetničkim prikazom u povezanom članku)

Gospođa Wang Shukun, šezdesetđestogodišnja ljekarka iz grada Haininga u provinciji Heilongjiang, je preminula 2. jula 2020. godine, nekoliko dana nakon što ju je policija satima tukla u bolnici u kojoj je radila.

Gospođa Wang je bila pozvana da se javi u bolnicu nakon višemjesečnog boravka u kući zbog koronavirusa. Mislila je da je zovu da se javi na posao, ali ju je zapravo tražila policija. Policija ju je pokušala prisiliti da napiše izjave u kojima se odriče Falun Gonga te da prizna da i njen suprug također prakticira Falun Gong, koji ga zapravo nikada nije prakticirao. Kada je gospođa Wang odbila potpisati izjave, policajci su je satima tukli dok ih nije zamolila da prestanu i puste je kući.

Gospođa Wang je trpjela jake bolove u nozi i morala je puzati uz stepenice da bi se vratila u svoj stan. Suprug je primijetio da je imala modrice po cijelom tijelu, bile su joj polomljene čašice na koljenima i sva je bila natopljena znojem.

Gospođa Wang je imala moždani udar popodne 1. jula. Imala je jaku vrtoglavicu i nagon za povraćanjem. Preminula je 2. jula oko 4:25 časa. Njeno tijelo je kremirano 4. jula.

Jedna je žena iz Jiamusia bila uhapšena nakon što joj je policija provalila u dom

Kad se gospođa Wu Yuying, 21. novembra 2020. godine, vratila kući nakon što je nekoliko sati bila vani vidjela je da njen ključ ne otvara vrata. Dok se ova stanovnica grada Jiamusi u provinciji Heilongjiang, trudila pokušavajući otključati vrata, nekoliko joj je policajaca prišlo iza leđa i otvorilo vrata. Onda je vidjela da su prethodno već otvorili vrata i provalili u kuću dok nikoga nije bilo.

Jedan je policajac bacio papir ispred gospođe Wu tvrdeći da je to nalog za pretres. Prije nego što ga je gospođa Wu imala priliku pročitati, policajac ga je vratio i ponovo pretražio njezin dom. Oduzete su joj Falun Gong knjige, fotografije osnivača Falun Gonga, računar, štampač, četiri mobitela, nekoliko memorijskih kartica i media playera. Ova je šezdesetdevetogodišnja žena bila toliko traumatizovana da joj je srce počelo lupati, a ruke tresti.

Nakon njenog najnovijeg hapšenja, gospođu Wu su prvo odveli u policijsku stanicu Songlin, zatim u bolnicu na fizički pregled i natrag u policijsku stanicu. Policija ju je pokušala prevariti da potpiše svoje ime na praznom papiru, ali je ona shvatila šta namjeravaju pa ga je poderala.

Policija je kasnije toga dana nazvala njenu porodicu da dođe u policijsku stanicu i rekla im da će biti zadržana u pritvoru deset dana. Pozvali su i njenu kćer, koja je radila van grada, s njenog mobilnog telefona i požalili joj se na njeno podnošenje žalbi zbog progona.

Nakon što je policija dobila izvještaj o fizičkom pregledu gospođe Wu, odvela ju je u lokalni pritvorski centar, koji je odbio da je prihvatiti jer nije prošla fizički pregled.

Gospođu Wu su vratili u policijsku stanicu i kasnije je pustili. Policija joj je dala nove ključeve njenoga doma prije nego što je otišla. Rekli su da su morali zamijeniti bravu jer su je oštetili kada su provaljivali vrata.

Policija je mučila i ozlijedila dvije starije žene nakon što se odbile odreći svoje vjere

Dvije žene iz grada Baodinga u provinciji Hebei, su bile uhapšene 3. decembra 2020. godine zbog dijeljenja informacija o Falun Gongu. Policija je saslušala gospođu Yin Shufen (staru 61 godinu) i gospođu Tian Yanhong (staru 56 godina), bez prisustva pravnog zastupnika. Kad su praktikantice odbile odgovarati na pitanja, policajac Li je povikao: "Bacite ih u kaveze!"

Žene su prvo u jednoj bolnici testirane na Covid-19, prije nego što su odvedene u drugu bolnicu na testiranje krvi i srca. Budući da su odbile sarađivati tokom testova, Li je naredio policajcima da budu strogi prema njima. Slijedom njegovih uputa, policija je zadržala žene, a zatim ih položila na nosila da bi ih odgurali u različite prostorije radi testiranja.

Policajac Li im je rekao, "Nemojmo ih tući da im ne nanesete vanjske ozljede. Samo ih bacite na kolica to neće uzrokovati vidljive ozljede." Kad je ljekar zamolio policajce da idu malo sporije dok su gurala kolica preko praga vrata, oni su odgovorili: "Što je vožnja nemirnija, to bolje! One [misleći na dvije praktikantice] se ne boje nemirne vožnje!"

Li je također rekao da pozovu medicinskog tehničara da gospođi Yin izvadi uzorke krvi. On i njegovi policajci su je držali za ruke dok su joj lice pokrivali košuljom. Doktoru su rekli da joj izvadi više krvi, a da ne pomaže u zaustavljanju krvarenja.

Doktor je gospođu Tian ubo u ruku tri puta da bi joj izvadio krv. Ruka joj je i nekoliko dana kasnije bila u modricama. Kad ju je policajac ponovno bacio na nosila, zavrtjelo joj se u glavi i umalo se onesvijestila.

Vrativši se iz bolnice, policajci su žene izvukli iz automobila, odvukli u podrum i posjeli na metalne stolice. Zatim su okovima bile vezane za stolice i mučeni. Kao rezultat mučenja, gospođa Yin je počela osjećati mučninu koju nije mogla kontrolisati, a gospođa Tian nije mogla zaustaviti grčeve u rukama. Optužujući ih da glume, jedan je policajac zgrabio gospođu Tian i vukući je za košulju bacio u ulaz u podrum. Kako joj je košulja bila povučena skroz preko glave, ostala je u toplesu, ležeći na hladnom podu, sve dok se nije pojavio seoski zvaničnik i pomogao joj da ustane.

Kada su praktikantice kasnije zatražili da koriste toalet, policajci su ih odvukli u dvorište i prisilili ih da se olakšaju pred šest muških policajaca.

Nakon tri dana pritvora, 6. decembra, gospođu Tian je dobila grčeve i povraćala krv. Gospođa Yin je također povraćala krv. Tog je popodneva policija obavjestila porodice praktikantica da dođu po njih u pritvorski centar.

Jedna je žena bila udarena u lice koje joj je skenirano nakon hapšenja

Gospođu Li Yuqiong iz grada Suininga u provinciji Sechuan je jedan policajac u civilu, 20. avgusta 2020. godine, primijetio kako dijeli Falun Gong literaturu. Nakon toga su je uhapsili službenici policijske stanice Zhenjiangsi.

Ispitivali su je u policijskoj stanici i oduzeli joj i literaturu i novac. Budući da je gospođa Li odbila odgovarati na pitanja, policajci su pokušali koristiti tehnologiju prepoznavanja lica kako bi otkrili njezin identitet. Udarali su je i dok se ona borila držali su joj glavu spuštenu prije nego što su joj konačno mogli skenirati lice. Nakon što je policija uzela informacije i adresu gospođe Li, pozvali su njenog supruga u policijsku stanicu pa su i njega ispitivali i fotografisali.

Istog popodneva su im petorica policajaca pretresla kući i zaplijenili više od 30 Falun Gong knjiga, MP3 uređaj i neke novčanice s odštampanim podacima o Falun Gongu – što je jedan od kreativnih načina koje koriste Falun Gong praktikanti da bi zaobišli cenzuru informacija u Kini da bi podizali svijest o progonu njihove vjere.

U 22 časa policija ju je odvela u bolnicu na pregled i vađenje krvi. Držana je u gradskom pritvoru 10 dana i bila puštena 30. avgusta 2020. godine.

Jedan se čovjek iz Hebeia našao u ozbiljnom stanju nedelju dana nakon hapšenja

Gospodin Ding Yuming, gospođa He Yurong i gospođa Ren svi iz okruga Huailai u provinciji Hebei, su bili su u šetnji 14. jula 2020. godine, kada su svi bili uhapšeni i odvedeni ravno u centar za ispiranje mozga. Dok su gospođe He i Ren puštene ubrzo nakon hapšenja, gospodin Ding je ostao u pritvoru.

Osoblje centra za ispiranje mozga je pretreslo gospodina Dinga i oduzelo mu 100 yuana u gotovini, ključeve i mobitel. Pet dana mu nisu davali posteljinu, izgladnjivali su ga i čak mu nisu dozvolili da se istušira. Kada je odbio gledati propagandne video zapise koji kleveću Falun Gong, osoblje ga je pretuklo, udarajući ga u glavu i tijelo cipelama.

Gospodin Ding je stavljen u samicu zbog toga što je uzvikivao "Falun Dafa je dobar" kada je direktor Centra za ispiranje mozga došao da ga posjeti. Tamošnje mu je osoblje prijetilo da će ga ubiti ako im "bude pravio još problema". Njegovoj kćeri nije dozvoljeno da ga posjeti.

Nakon višestrukog zlostavljanja, gospodin Ding se teško razbolio pa je bio hospitaliziran 22. jula. Nije jasno gdje je sada pritvoren.

Višestruki progoni

Jedna žena iz Ningxia koja je u zatvoru provela 13 godina, je ponovo uhapšena zbog svoje vjere

Gospođa Shan Jining iz grada Yinchuan, provincija Ningxia, je bila uhapšena 22. avgusta 2020. godine i šest dana štrajkala glađu u Pritvorskom centru Yinchuan u znak protesta zbog progona. Njena porodica se rasplakala kad je saznala za njenu situaciju, posebno majka koja ima više od osamdeset godina.

Ovo nije prvi put da se gospođa Shan našla na meti zbog svoje vjere. Već je bila osuđena na tri godine boravka u logoru za prinudni rad 1999. godine i još na tri godine 2004. godine, a zatim osuđena na četiri godine zatvora 2009. i tri godine 2015. godine.

Njen suprug, gospodin Wang Desheng, je bio osuđen na četiri godine zatvora 1999. godine te na osam godina 2005. godine. Još uvijek služi kaznu zatvora od 13 godina, nakon posljednjeg hapšenja gospođe Shan.

Jedan čovjek iz Heilongjianga koji je već u zatvoru proveo 15 godina, je ponovo uhapšen

Nakon što je proveo 15 godina u pritvoru tokom protekle 21 godine, gospodin Jiang Yunjing iz grada Hegang u provinciji Heilongjiang, je ponovo bio uhapšen u policijskoj raciji sredinom decembra mjeseca 2020. godine.

Policija je pronašla satelitsku antenu kada su pretresli dom gospodina Jianga. Potom su ga odveli u bolnicu na pregled i uzeli mu uzorak krvi. On je zadržan u pritvorskom centru grada Hegang, a policija mu je prijetila da će ga ponovo osuditi na zatvor.

Prije svog posljednjeg hapšenja, gospodin Jiang (star 52 godina) je dobio dvije godine prinudnog rada i osuđen na 13 godina zatvora jer je branio svoju vjeru u Falun Gong. Njegov je otac pretrpio moždani udar od tjeskobe i straha zbog sinovljevog progona i umro je 2001. godine.

Gospodin Jiang je imao 35 godina, a njegovom je sinu bilo samo sedam godina kada je 2003. godine osuđen na zatvor. Njegovo je zatvaranje nanijelo njegovoj porodici beskrajne bolove. Zlatne godine svoga života je proveo u zatvoru, a njegov je sin rastao bez očeve brige.

##Grupna hapšenja

Jedna je velika porodica iz Yunana dva puta bila uhapšena u roku o d sedam dana zbog prakticiranja Falun Gonga

Gotovo je 30 policajaca, oko 7:00 časova 29. septembra 2020. godine, provalilo u kuću sedamdesetčetverogodišnjeg gospodina Zhang Xingyua u gradu Kunming u provinciji Yunnan i uhapsilo njega i devet članova njegove porodice, uključujući njegove dvije unuke od 2 i 5 godina.

Njih desetero su odvedeni u dvije policijske stanice i saslušavana tokom noći. Pušteni su sutradan oko 22:00 časa. nakon što je policiji uplaćena jamčevina od 3.000 yuana.

Policija je također pretresla i domove gospodina Zhanga i njegovih sinova i zaplijenila im njihove Falun Gong knjige i fotografije osnivača Falun Gonga. Tokom pretresa nisu prikazali naloge za pretres ili druge pravne dokumente.

Pored gospodina Zhanga, ostalih devet uhapšenih su bili: gospodin Zhang Furong, njegov najstariji sin; Gospodin Zhang Fujia, njegov treći sin; Gospodin Zhang Fubing, njegov četvrti sin; Gospodin Zhang Fucheng, njegov šesti sin, i njegova supruga gospođa Li Xiancui; Gospodin Zhang Fugong, njegov sedmi sin; Gospodin Wang Chaoping, njegov zet; i njegove dvije unuke, Wang Tingru, pet godina i Zhang Nongci, dvije godine.

Hapšenja su se dogodila samo nekoliko dana prije održavanja Festivala sredine jeseni, 1. oktobra, tradicionalnog praznika za okupljanje porodica. Porodica je bila veoma tiha i neraspoložena tokom ovoga praznika.

Treći sin gospodina Zhanga, gospodin Zhang Fujia, je bio posebno traumatizovan hapšenjem te je nakon povratka kući bio povučen i uplašen.

I prije nego što je porodica došla sebi od šoka, policija se vratila rano ujutro 5. oktobra i uhapsila sve njih osim snahe i unuke starijeg gospodina Zhanga. Tih je sedam ljudi zatim odvedeno u centar za ispiranje mozga i prisiljeno gledati propagandne video zapise koji su klevetali Falun Gong, uključujući i snimak lažnog samospaljivanja na trgu Tjenanmen. Pušteni su kasno navečer, a kući su se vratili oko ponoći.

Grad Harbin u provinciji Heilongjiang: U roku od dva dana je uhapšeno je 27 Falun Gong praktikanata i 3 člana porodice

U koordiniranoj policijskoj raciji u gradu Harbinu u provinciji Heilongjiang su, 22. septembra 2020. godine, uhapšena 22. praktikanata Falun Gonga i tri člana njihove porodice; sutradan su uhapšena još dva praktikanata. Tokom ove racije je maltretirano još osam praktikanata.

Izvještava se da je Hao Weifu, zamjenik direktora Heilongjiang PLAC-a, naredio hapšenja. Policija je uhapsila praktikante prema spisku imena. Ovi su policajci također dobili nepoznati iznos nagrade za hapšenje svakog praktikanata. Većina praktikanata koji su ostali u pritvoru se nalaze u pritvorskom centru broj 4 u Harbinu.

U proteklih nekoliko godina, policija u Harbinu je izvršila nekoliko grupnih hapšenja lokalnih praktikanata, uključujući 20 praktikanata 9. oktobra 2017. godine; 72 praktikanata 9. novembra 2018. godine; 17 praktikanata 11. septembra 2019. godine; i 11 praktikanata između 7. i 8. aprila 2020. godine.

Odjel za javnu sigurnost u provinciji Heilongjiang je osnovao komandni centar u Harbinu za progon Falun Gonga početkom 2019. godine. Cilj centra je bio nadgledanje i prikupljanje informacija o tome kako Falun Gong praktikanti šire informacije o svojoj vjeri.

Za centar je zadužen Yang Bo, šef Odjeljenja za unutrašnju sigurnost provincije Heilongjiang. Izvještava se da je regrutovao preko 100 članova osoblja i od centralne vlade dobio sredstva od 10 miliona yuana.

Povezani izvještaji:

Progon Falun Gonga od strane Kineske komunističke partije i dalje ostaje u usponu nakon 21 godine

Zločini protiv Falun Gonga u 2020. godini uslijed progona od strane komunističkog režima

Primjeri Falun Gong praktikanata koji su dospjeli na ivicu smrti zbog nemilosrdnog mučenja u pritvoru

U 2020. godini su, kao rezultat progona zbog njihove vjere, umrla 83 praktikanta Falun Gonga

622 praktikanta Falun Gonga osuđena u Kini zbog svoje vjere u 2020.

U novembru 2020. više od dvije hiljade praktikanata na meti vjerskog progona u Kini

U oktobru mjesecu 2020. godine, 1.077 Falun Gong praktikanata je bilo na meti progona zbog svoje vjere

Zbog svoje vjere na meti progona su se u septembru mjesecu 2020. našla 954 praktikanta Falun Gonga

U avgustu mjesecu 2020. godine 1.184 Falun Gong praktikanta su bila na meti progona zbog svoje vjere

U julu mjesecu 2020. godine 1.410 praktikanata Falun Gonga je bilo na meti progona zbog svoje vjere

U prvoj polovini 2020. godine 5.313 praktikanata Falun Gonga se našlo na meti progona zbog svoje vjere

U maju 2020. u Kini se na meti vjerskog progona našlo 938 praktikanta Falun Gonga

U aprilu 2020. godine na meti progona se zbog svoje vjere našlo 1.178 praktikanta Falun Gonga

U martu mjesecu 2020. godine 747 Falun Gong praktikanata je bilo progonjeno zbog svoje vjere

Progon Falun Gonga u Kini nastavljen uprkos pandemiji koronavirusa

U januaru 2020. na meti progona se našla 194 Falun Gong praktikanata