Falun Dafa Minghui.org

Posebno izdanje - Minghui International

(Minghui.org)

Minghui International je posebno izdanje Minghui. org kojem je cilj pomoći svima shvatiti Falun Gong i razumjeti zašto je istina o Falun Gongu zaista važna, bez obzira na nečiju profesiju ili interese.

Uključene su teme o zdravlju, društvu, o tome šta je Falun Gong, o politici, kulturi, ekonomiji, otporu progonu i ponovnom uspostavljanju osnovnih činjenica.

Kinesko i englesko izdanje Minghui International sadrže izvorni sadržaj i možete ih pronaći na en.minghui.org, minghui.org.

Hrvatsko izdanje Minghui International pročitajte klikom na donji link:

http://hr.minghui.org/files/Minghui_Special_Report_2014_hr.pdf