Falun Dafa Minghui.org

Kanadski ministri šalju svoje čestitke proslavi 23. Svjetskog Falun Dafa dana

(Minghui.org)
  1. svibanj 2015. označava 23. Svjetski Falun Dafa dan. Na taj dan slavi se godišnjica uvođenja Falun Gong-a u javnosti. Pet kanadskih ministara su poslali svoje čestitke Kanadskom Falun Dafa udruženju. Osim srdačnih pozdrava za ovu svečanu prigodu, u svojim pismima ministri su pohvalili Falun Gong-ovo učenje Istinosti-Dobrodušnosti-Tolerancije i priznali su Falun Gong-ov doprinos društvu.

Minstar za Multikulturalizam Jason Kenny je u svom pismu rekao: "U Kanadi, Falun Dafa praktikanti su doprinijeli promociji obostranog poštivanja i razumjevanja. Ujedno pokazali su i bogatstvo kineske tradicionalne kulture sa prekrasnom predstavom kao što je Shen Yun.

Čestitka ministra za multikulturalizam Jasona Kenney-a

Ministar za državni multikulturalizam Tim Uppal je imao slične poruke kao i ministar Kenny. G. Uppal je rekao u svom pismu da Falun Gong praktikanti znatno doprinose u razvoju kanadskog multikulturalizma.

"..., osnovne vrijednosti Falun Dafe odlično se uklapaju u naš kanadski način života", rekao je.

Pismo ministra za multikulturalizam, Tima Uppal-a

Ministar državljanstva i imigracije Chris Alexander čestitao je praktikantima na njihovim "ogromnim doprinosima uspjehu Kanade kao države sa kulturno bogatom demokracijom."

Zabilježio je: "Vodeća načela Falun Dafe, istina, dobrodušnost i tolerancija, dobro se uklapaju u osnovna načelima na kojima su izgrađene naše zajednice, a to su prihvaćanje, tolerancija i razumjevanje."

Čestitka ministra državljanstva i imigracije, Chrisa Aleksandra

Ministrica rada i statusa žena Dr. K. Kellie Leitch u svom pismu je potvrdila da: "Falun Dafa praktikanti aktivno promoviraju osnovne vrijednosti koje ogromno doprinose svim Kanađanima diljem cijele države.

U ime premijera Stephena Harpera, Ministar industrije James Moore pozdravio je sve one koje slave Falun Dafa dan.

Rekao je: "Sa nagalskom na istinitost, dobrodušnosti, i toleranciju, Falun Dafa je izvor nadahnuća za sve Kanađane koji traže mir u svojoj domovini i u cijelom svijetu."

Pohvalio je praktikante zbog njihovih napora kako bi "ohrabrili druge da budu prihvatljivi i tolerantni" i zbog njihovog doprinosa u stvaranju multikuturalnog društva.