Falun Dafa Minghui.org

Primljeno više od 15.000 čestitki povodom Kineske Nove godine

(Minghui.org)

Do 7. februara (zadnjeg dana lunarne 2015. godine) u 13 časova po istočnoameričkom vremenu, Minghui je primio ukupno 15.033 čestitki povodom Kineske Nove godine. Očekuje se da će ih još više prispjeti u roku od nekoliko narednih dana. Minghui objavljuje ove čestitke počevši od 3. februara, a tako će raditi i ubuduće.

Zadnjih nekoliko godina je primljen veliki broj čestitki: 18.940 u 2015. godini, 19.856 u 2014. godini; 23.065 u 2013. godini; 14.028 je primljeno u 2011. godini i 11.007 u 2010. godini. Praktikanti, pošiljaoci čestitki, su, nakon što su iskusili spiritualnu, fizičku i mentalnu dobrobit od prakticiranja Falun Dafa, izrazili svoju zahvalnost i poželjeli osnivaču Falun Dafa, gospodinu Li Hongzhiju, sretnu Novu godinu.

Najveći dio ovih čestitki je stigao iz kopnene Kine, gdje desetine miliona praktikanata ostaju odlučni u svojoj vjeri u Istinitost-Dobrodušnost-Toleranciju, uprkos tome što su zbog svoje vjere zadnjih 17 godina suočeni sa okrutnim progonom.

Kao što možemo vidjeti iz ovih čestitki, propaganda kineskog komunističkog režima ne može prikriti istinu i njeno totalitarno nasilje doživljava fijasko u svom pokušaju da potisne ispravnu vjeru. Duboko iz srca praktikanata, glas koji govori „Falun Dafa je dobar“ je nadišao progon i prešao okeane.

Tekst na kineskom jeziku: „Želimo uzvišenom Učitelju sretnu Kinesku Novu godinu! Od svih praktikanata iz New Yorka. Prvog dana prvog mjeseca, godine majmuna“

Čestitke praktikanata iz Vancouvera u Kanadi

Čestitke praktikanata iz Velike Britanije

Čestitke iz Toronta: „S poštovanjem želimo uzvišenom Učitelju Sretnu Novu godinu!“

Čestitke od Falun Dafa praktikanata iz Los Angelesa, Kalifornija. Natpis na transparentu u centru čestitke glasi: „Falun Dafa je dobar“

Praktikanti iz Washingtona D.C.; „Sretna Nova godina Učitelju Li!“

Čestitka od Falun Dafa praktikanata iz Kine

Čestitka od praktikanata iz prekomorskih zemalja

Čestitka od praktikanata iz Kine

Praktikanti iz Kine: „Na početku Nove godine, iskreno se zahvaljujemo Učitelju i želimo mu sretnu Novu godinu! U godini koja dolazi, bit ćemo još ustrajniji i ispuniti naš predpovijesni zavjet.“

Čestitka od praktikanata iz Kine

„Želimo Učitelju sretnu Novu godinu, građani Kine.“

Čestitka novog praktikanta iz okruga Kaijiang, provincija Sichuan

Čestitka od praktikanata iz grada Changchuna, provincija Jilin

Od praktikanata iz provincije Heilongjiang: „Želimo Učitelju sretnu Novu godinu! Veoma nam nedostajete.“

Sa naftnih polja Shengli u provinciji Shandong. Kineski znak za „ribu“ ima isti izgovor kao i riječ „višak“ i koristi se u značenju prosperitet-napredak.

Čestitka od praktikanata Falun Dafa iz grada Fuzhou, provincija Fuijan. Crveno čubasti ždral se često povezuje sa dugovječnošću i sa božanskim u kineskoj kulturi.

Od praktikanata iz grada Lanzhou, provincija Gansu. U košarici se nalaze riječi: „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri.“

Čestitke od praktikanata Falun Dafa iz Kine

Čestitke od praktikanata Falun Dafa iz Kine. Pun mjesec se često koristi kao simbol za ponovno spajanje i čežnju za spajanjem.

Čestitke od praktikanata Falun Dafa iz Kine. U kineskoj kulturi, feniks se često povezuje sa blagoslovima, besmrtnošću i božanskim.