Falun Dafa Minghui.org

Članak iz Newsweeka razotkriva žetvu organa od zatvorenika savjesti podržanu od kineske države

(Minghui.org)

Jedan autorski članak objavljen u časopisu Newsweeku 1. februara 2016. godine ukazuje da „vodeći ljudi u međunarodnoj medicinskoj zajednici, vladini funkcioneri i organizacije“ vjeruju u postojanje od države podržane žetve organa koji se uzimaju od zatvorenika savjesti u Kini.

Newsweek je objavio članak u kome autor razotkriva ilegalnu trgovinu organima u Kini

U članku se navodi da je veliki broj religioznih i duhovnih grupa u Kini, uključujući kršćane, Tibetance, a „posebno sljedbenike Falun Gonga… iznio optužbe na račun Kineske vlade zbog ekstremnog zlostavljanja, uključujući u to i prisilnu žetvu organa koja je započela u 1990-tim godinama.“

U članku se predstavljaju nezavisne istrage vođene od strane autora Ethana Gutmana, dokumentariste Kena Stona i aktiviste u oblasti ljudskih prava i bivšeg člana kanadskog Doma naroda, Davida Kilgoura, koje otkrivaju da su navodi kineskih disidentskih grupa istiniti.

Ove su istrage rezultirale objavljivanjem nekoliko knjiga, uključujući i „Pokolj: Masovno ubijanje, žetva organa i tajni kineski odgovor na disidentski problem“, autora Ethana Gutmana, i „Krvava žetva: Ubijanje Falun Gonga zbog njihovih organa“, i dokumentarni film „Teško za povjerovati“.

U članku se navodi: „U decembru 2014. godine, Kineska je vlada objavila da više neće uzimati organe od zatvorenika koji su pogubljeni, no organizacija „Ljekari protiv prisilne žetve organa“ kaže kako podaci ukazuju na to da se broj donacija organa u Kini zapravo povećao, što bi bilo krajnje nevjerovatno ako se stvarno prestalo sa ovom praksom, a također kažu da Kina i dalje odbija prestati sa žetvom organa od zatvorenika savjesti, kao što su neki kršćani i Falun Gong (praktikanti).“

U članku se citiraju riječi profesorice Katrine Bramstedt sa Bond univerziteta u Australiji, koja kaže: „Zna se da kineski hirurzi izvode proceduru uzimanja (organa) [od političkih zatvorenika], a u nekim je slučajevima ‘davatelj’ tokom uzimanja organa još živ - i zapravo je uzimanje organa ono što ga u stvari ubija“.

Jacquelyn Corley, autor članka i neurohirurg sa Duke University Medical Centre, vjeruje da „Lideri SAD-a moraju jasno reći kineskim političarima da je žetva organa, na način kako se danas u stvarnosti izvodi, neetična i kao takva ne smije biti tolerisana ni pod kojim okolnostima“.

„Bez postojanja dosljednog pritiska od strane Sjedinjenih Američkih država, pritiska drugih nacija i međunarodnih organizacija, malo je vjerovatno da će se ova humanitarna kriza okončati“, zaključuje autorica.