Falun Dafa Minghui.org

Rezolucija Senata Minesote izražava zabrinutost zbog žetve organa u Kini

(Minghui.org)

Na 89. zasjedanju Senata Minesote, održanom 20. maja 2016 godine, usvojena je rezolucija SF 2090 kojom se: „izražava zabrinutost u vezi stalnih i vjerodostojnih izvještaja o sistematskoj, od države podržanoj, prisilnoj žetvi organa uzimanih od zatvorenika savjesti, bez njihovog pristanka, a što se prvenstveno odnosi na praktikante Falun Gonga zatvorene radi njihovog duhovnog vjerovanja i članove drugih religioznih i etničkih manjinskih grupa u Narodnoj Republici Kini“.

Slične rezolucije na državnim nivoima su posljednjih godina donesene u Penslilvaniji, Ilinoisu, Koloradu, Meinu i Delaveru.

Alice Johnson, senatorica iz Minesote (na slici prva s lijeva) i Dan Hall (prvi sa desna) su napravile grupnu fotografiju sa praktikantima Falun Gonga.

Prevladavajući razne prepreke, rezoluciji je trebalo godinu dana do njenog usvajanja. Kineski konzulat u Čikagu je vršio pritisak na senatore i dva puta je slao pisma u kojima je klevetao Falun Gong i negirao brutalni progon u Kini. Međutim, ove akcije su u žižu stavile progon i još više ljudi je dalo svoju podršku praktikantima u pozivima na okončanje nehumanih zločina i na suđenje njihovim počiniocima.

„Ova se rezolucija tiče samoga srca našeg društva“, kazao je senator Dan Hall, jedan od sponzora rezolucije, govoreći na odboru senata. „Ovo se tiče slobode vjere koju mi u Americi imamo. I nisu samo Amerikanci ti zbog kojih brinemo. Mi brinemo za cijeli svijet. Praktikanti Falun Gonga su progonjeni. Uzimaju se dijelovi njihovih tijela kako bi se dali ili prodali drugim ljudima, od kojih su neki i iz Amerike.“

Senator Hall je kazao da je imao posjetu grupe ljudi iz kineskog konzulata koji su kazali kako se progon ne sprovodi i odbili sve optužbe. Onda je on ukazao: „Imamo dovoljno ljudi koji su dostavili dovoljno dokaza da se ove stvari dešavaju i mi ih moramo zaustaviti. Amerika je zemlja slobodnih ljudi. Mi u Americi vjerujemo u slobodu religije, slobodu tijela, i mi bi trebali biti svjetlo koje sja protiv nepravde gdje god da se ona dešava, u bilo kojem dijelu svijeta. Mi smo zemlja koja vjeruje da svako od nas ima pravo glasa.“

Senatorica Alice Johnson, glavna autorica rezolucije, je na odboru kazala: „Razotkrivanje zločina prisilne žetve organa je važan korak u okončanju ove zloupotrebe. U knjizi „Pokolj“ objavljenoj 2014. godine, autor Ethan Gutman procjenjuje da je između 2000. i 2008. godine najmanje 65.000 praktikanata Falun Gonga ubijeno na operacionim stolovima. Sada gospodin Gutman smatra da se ovaj broj udvostručio.“

Senatorica Johnson je kazala kako se nada da će usvajanje rezolucije SF 2090 pomoći u sprečavanju žetve organa uzimanih od zatvorenika bez njihove saglasnosti. Ona je još kazala: „Ovo će se desiti samo ako nastavimo sa međunarodnim pritiskom i izražavanjem brige. Svijest o tome na svim nivoima je krucijalna za okončanje ovog zlostavljanja. Mučenje i ubijanje nevinih ljudi koji prakticiraju Falun Gong mora biti okončano.“

U toku dva prošla ljeta, praktikanti Falun Gonga su u Minesoti prikupili više od 60.000 potpisa za peticiju Komisiji UN za ljudska prava kojom se od UN-a zahtijeva akcija u vezi ovog slučaja. Ova rezolucija je imala snažnu podršku dviju partija u senatu Minesote te je jednoglasno bila usvojena.

Donosimo tekst rezolucije:

Rezolucija

izražava zabrinutost povodom stalnih i vjerodostojnih izvještaja o sistematičnoj, od države podržanoj, prisilnoj žetvi organa uzimanih od zatvorenika savjesti bez njihovog pristanka, prvenstveno od praktikanta Falun Gonga zatvorenih radi njihovog duhovnog vjerovanja, i članova drugih religioznih i etničkih manjinskih grupa u Narodnoj Republici Kini.

BUDUĆI, je kada se izvodi prema etičkim standardima, medicinska disciplina transplantacije organa jedno od najvećih dostignuća moderne medicine; i

BUDUĆI, transplantacija organa ovisi o altruističnoj donaciji organa, koja se temelji na slobodnoj, dragovoljnoj i izraženoj saglasnosti donora; i

BUDUĆI, slobodna, dragovoljna i informirana suglasnost ne može biti garantovana za zatvorenike koji se nalaze na čekanju izvršenja smrtne kazne, kojima je uskraćena njihova sloboda i koji su suočeni sa prisilom; i

BUDUĆI; prisilna žetva organa podrazumijeva da su organi pribavljeni bez prethodne slobodne, dobrovoljne i izjavljene saglasnosti i da uključujuje i ugrožavanje opstanka nedobrovoljnih donatora organa: i

BUDUĆI, Narodna republika Kina sprovodi propis iz 1984. godine koji dopušta žetvu organa od pogubljenih zatvorenika, praksu koja je zabranjena od strane Svjetske medicinske asocijacije i međunarodnim etičkim standardima i koja se bez smanjivanja do danas odvija u Kini; i

BUDUĆI, da sistem transplantacije u Kini nije u saglasnosti sa Vodećim načelima Svjetske zdravstvene organizacija o praćenju i transparentnosti u putevima pribavljanja organa, i da se vlada Narodne republike Kine oduprla nezavisnom nadzoru sistema; i

BUDUĆI, je u izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Kini za 2011. godinu navedeno da: „Prekomorski i domaći mediji i grupe pravnika nastavljaju izvještavati o slučajevima žetve organa, posebno od praktikanta Falun Gonga i Ujgura“; i

BUDUĆI, je Falun Gong, duhovna praksa koja uključuje meditativne „qigong“ vježbe i koja je usredotočena na vrijednosti istinitosti, dobrodušnosti i tolerancije, postala neizmjerno popularna u Kini u 1990-tim godinama, gdje su višestruke procjene utvrdile broj praktikanata na više od 70 miliona; i

BUDUĆI, je u julu mjesecu 1999. godine Kineska komunistička partija lansirala intenzivni, progon na nacionalnom nivou osmišljen kako bi iskorijenio duhovnu praksu Falun Gong, uključujući fizičko i mentalno mučenje; i

BUDUĆI, su od 1999. godine, stotine hiljada praktikanata Falun Gonga bespravno pritvoreni u kineskim logorima za preodgoj kroz rad, pritvorskim centrima i zatvorima, gdje mučenje, zlostavljanje i neuvjerljiva medicinska istraživanja i krvni testovi na praktikantima Falun Gonga predstavljaju rutinu; i

BUDUĆI, se broj operacija transplantacije organa u Kini povećao za više od 500 procenata u samo pet godina nakon 1999. godine, što korespondira sa pokretanjem progona Falun Gonga; i

BUDUĆI, se povećanje transplantacije organa ne može pripisati ukupnom porastu broja osuđenika na smrt ili javnom sistemu donacije organa ili drugom opšte prihvaćenom izvoru organa; i

BUDUĆI, Vlada Narodne republike Kine nije dostavila bilo kakvo objašnjenje za iznenadni porast broja donatora organa i za kratko vrijeme čekanja za transplantaciju bubrega i jetara koje iznosi samo od 1 do 4 sedmice; i

BUDUĆI, su dva kanadska istraživača – David Matas, advokat za ljudska prava i David Kilgour, bivši kanadski državni sekretar za Azijsko-Pacifičku oblast – proveli, 2006. godine, istragu o optužbama za žetvu organa od praktikanata Falun Gonga, zatvorenika savjesti i zaključili na osnovu opsežnih posrednih dokaza da su optužbe bile istinite i da su vjerovatno desetine hiljada praktikanta Falun Gonga ubijeni radi uzimanja njihovih organa; i

BUDUĆI, su 2006. godine ljekari iz 17 kineskih bolnica u telefonskom razgovoru sa prikrivenim istražiteljima otkrili da su koristili ili mogli dobiti za transplantacije vitalne organe Falun Gong zatvorenika savjesti, pri čemu su neki liječnici, svojim izjavama naglasili umiješanost lokalnih sudova i sigurnosnih agencija u procesu pribavljanja organa, i

BUDUĆI, je Ethan Gutman objavio nalaze da su kineske sigurnosne agencije počele žetvu organa od članova pretežno muslimanske ujgurske etničke manjinske grupe 1990. godine, uključujući i ujgurske političke zatvorenike; i

BUDUĆI, su Komitet Ujedinjenih Nacija protiv mučenja i Posebni izvještač za mučenja izrazili zabrinutost povodom optužbi o žetvi organa uzimanih od Falun Gong zatvorenika, i pozvali Vladu Narodne republike Kine da poveća odgovornosti i transparentnosti u sistemu transplantacije organa i kazni one koji su odgovorni za zloupotrebe; i

BUDUĆI, je Hang Jiefu u decembru mjesecu 2014. godine objavio da će Narodna republika Kina okončati žetvu organa uzimanih od pogubljenih osoba do 1. januara 2015. godine, dok se istovremeno u toj izjavi tvrdi da su zatvorenici koji čekaju na pogubljenje, građani koji imaju „pravo“ donirati svoje organe, i da će njihovi organi biti uneseni u program za lociranje organa, i da će zato uzimanje organa od zatvorenika koji će biti pogubljeni biti nastavljeno, samo pod ovom novom terminologijom; i

BUDUĆI, ovo gore navedeno sopštenje Huang Jifenga nije bilo službeno potvrđeno u javnosti dostupnim web stranicama ili informativnim tablama Kineskog ministarstva zdravlja, te ostaje samo izjava jedne osobe i ne predstavlja saopštenje vlade; i

BUDUĆI, da Narodne republika Kina nje priznala postojanje žetve organa uzetih od zatvorenika savjesti, niti je izjavila da će sa njom prestati; i

BUDUĆI, su Deklaracija Istambulske grupe staratelja, Međunarodno udruženje za transplantaciju srca i pluća i Ljekari protiv prisilne žetve organa u javnim saopštenjima izjavili da objava o okončanju žetve organa do januara 2015. godine nije vjerodostojna, već samo semantička promjena iste prakse; i

BUDUĆI, je u januaru 2015. godine Bijela Kuća kao odgovor na peticiju „Mi narod“ izjavila svoje protivljenje kineskoj praksi žetve organa uzetih od pogubljenih zatvorenika; i

BUDUĆI, je ubijanje religioznih ili političkih zatvorenika zbog prodaje njihovih organa u svrhu transplantacije nečuveno i neprihvatljivo kršenje fundamentalnog prava na život; i

BUDUĆI, su u septembru 2012. godine eksperti svjedočili pred Komitetom za spoljne poslove predstavničkog doma da pacijenti nastavljaju putovati u Kinu na transplantaciju organa, te da medicinska zajednica nastavlja sarađivati i obučavati kineske kolege, stvarajući tako rizik da nehotično pomažu ovu nasilnu praksu; SADA I ZBOG TOGA,

zakonodavstvo države Minesote JE DONIJELO ODLUKU DA:

(1) poziva Vladu Narodne republike Kine da odmah zaustavi praksu žetve organa od svih zatvorenika i zatvorenika savjesti, a posebno od Falun Gong zatvorenih savjesti, kao i članova drugih religioznih i etničkih manjinskih grupa;

(2) poziva Vladu Narodne republike Kine da odmah okonča 15 godina dugi progon Falun Gonga i odmah pusti na slobodu sve praktikante Falun Gonga i druge zatvorenike savjesti;

(3) poziva predsjednika SAD da preduzme potpunu i transparentnu istragu od strane United States Department of State o procesu transplantacije organa u Narodnoj republici Kini, i pozove na suđenje onima za koje se nađe da su umiješani u takve neetičke postupke;

(4) će preduzeti mjere da pokrene registar stanovnike Minesote koji su putovali u inostranstvo kako bi im bila izvršena transplantacija organa;

(5) će preduzeti mjere da zabrani ulazak onim osobama koji su učestvovali u ilegalnom otklanjanju ljudskih tkiva i organa, i tražiti sudsko gonjenje takvih osoba, ako se nađu na teritoriju Minesote.

DALJE JE ODLUČENO DA je državnom sekretaru države Minnesote naloženo da pripremi kopije ovog memoranduma i da ih dostavi predsjedniku i potpredsjedniku SAD-a, predsjedniku i sekretaru Senata Sjedinjenih Američkih Država, Glasnogovorniku i službeniku United States House of Representatives, predsjedavajućem Odbora za vanjske odnose Senata, predsjedavajućem Odbora komiteta za vanjske odnose i senatorima iz Minesote i zastupnicima u Kongresu.