Falun Dafa Minghui.org

Više od polovine članova Evropskog Parlamenta potpisalo deklaraciju kojom se traži pokretanje akcije za okončanje žetve organa u Kini

(Minghui.org)

Više je od polovine članova Evropskog parlamenta (MEP) do 12. jula 2016. godine potpisalo Deklaraciju 2016/WD48. U tekstu ove deklaracije se zahtijeva od Evropskog parlamenta da pokrene akciju za zaustavljanje žetve organa u Kini organizovanu od strane kineske države.

Falun Gong praktikanti iz 13 evropskih država su se u periodu od 6. do 8. jula 2016. godine okupljali ispred zgrade EU u Strasburu u Francuskoj da bi izrazili svoju podršku za WD48 i radili na podizanju svijesti javnosti o progonu u Kini. Ovu pismenu deklaraciju je pokrenulo 12 članova Evropskog parlamenta.

Arne Gericke, MEP iz Njemačke, koji je jedan od inicijatora WD48, vjeruje da zaustavljanje žetve organa nije samo važan čin za kineski narod, već isto tako i za sve Evropljane.

Gericke je kazao da EP treba usvojiti zakone kojima se zabranjuje zdravstvenom osiguranju da pokriva troškove transplantacije organa koji dolaze iz ilegalne trgovine organima.

Hans-Olaf Henkel, MEP iz Njemačke, je kazao kako je bio šokiran novim otkrićima vezanim za žetvu organa, premda je i prije znao za postojanje žetve organa i da je već ranije pisao kineskim organizacijama i izražavao svoju zabrinutost u vezi sa ovim problemom. Još je kazao kako svi trebamo dati sve od sebe da se žetva organa zaustavi.

Mnogi su političari tokom tri dana okupljanja praktikanata ispred EP dolazili do njih i hrabrili ih da nastave sa svojim miroljubivim otporom.

Julia Ward, član EP iz Velike Britanije, je kazala kako moramo jasno izraziti naš stav. Žetva organa se ne bi smjela dešavati u 21. stoljeću.

Gerald Batten, član EP iz Velike Britanije je 30 minuta razgovarao sa praktikantima i slušao dva praktikanta koji su mu govorili o sopstvenim iskustvima sa torturom u Kini.

Batten je kazao da je veoma sretan što je podržao ovu deklaraciju. Kazao je kako je to bila njegova dužnost. Također je pohvalio Falun Gong praktikante zbog njihove hrabrosti, koja ga je duboko dirnula. Kazao je kako vjeruje da će praktikanti nastaviti sa svojim miroljubivim otporom sve do konačne pobjede.

Tunne Kelam, MEP iz Estonije, već puno godina podržava Falun Gong. Kazao je da su rezultati nezavisne istrage žetve organa napravili dubok uticaj. Ljudi moraju saznati za ono što prije nisu znali.

Kelam je kazao da evropske vlade nisu upozorile svoje građane, te da ljudi ne znaju da Kinezi bivaju ubijani zbog uzimanja njihovih organa. To je evropska odgovornost, dodao je.

Seb Dance je kazao da su mnogi ljudi, uključujući i političare, bili svjedoci praktikantskih aktivnosti, što je podiglo nivo javne svijesti. To je veoma značajno, kazao je.

„Svijet će čuti vaš glas“

Jonathan Tessier, nezavisni reporter iz Pariza, u potpunosti podržava miroljubive napore Falun Gong praktikanata da se suprotstave progonu. On je izjavio: „Nadam se da će Evropski parlament čuti vaš glas. Ovaj je zločin objavljen u mnogim medijima. Nadam se da će svijet čuti vaš glas.“

Jonathan Tessier je potpisao peticiju i izrazio svoju nadu da će EU ubrzo pokrenuti akciju.

Jauffrray je član obezbjeđenja zgrade EU i od svojih je kolega čuo za žetvu organa. Pročitao je materijale i došao među praktikante po više informacija.

„Svi bi trebali imati fizičku, psihičku i duhovnu slobodu“, kazao je Jauffrray i potpisao peticiju.

Matthis Halldorsson, ljekar sa Islanda je potpisao peticiju. „Ovo je ubojstvo“ kazao je osuđujući žetvu organa.

Tue Lundkvist, advokat iz Danske, je kazao da bi svi trebali podržati otpor (progonu i žetvi organa).