Članci sa 13. kineskog Fahuija koriste praktikantima u cijelome svijetu

(Minghui.org)

Trinaesta kineska konferencija za razmjenu iskustava (Fahui) na web stranici Minghui je zaključena 8. novembra. Četrdeset četiri članka ovogodišnje web manifestacije su od početka ovoga mjeseca objavljena na kineskoj stranici, dok stranice na engleskom i drugim jezicima nastavljaju objavljivati prevode ovih članaka.

Autori članaka prenose svoja iskustva sa puta kultivacije i nova razumijevanja Fa učenja.

Praktikanti izvan Kine su podijelili u svojim tekstovima kako su ih ovi članci inspirisali da se poboljšaju. Bez obzira na okruženje, načela za marljivu kultivaciju su uvijek ista.

Vidjeti gdje se mogu poboljšati

Wang Jinju je napustila Kinu prije 14 godina. Ona radi na podizanju svijesti o progonu na lokalnim turističkim lokacijama. Gđa Wang kaže: „Pročitala sam sve članke. Onaj koji me je najviše dirnuo je onaj ′Izvanredna moć Falun Dafa.' Plakala sam od prvog do zadnjeg retka. Istinski sam bila dirnuta zadivljujućom upornošću autorice i njenim čistim srcem kojim spašava ljude.“

„Često sam za sebe mislila da sam prilično ustrajna u spašavanju ljudi, u ovih 14 godina od kada sam napustila svoj dom. No, nakon što sam pročitala ovaj članak, vidjela sam da daleko zaostajem.“

„Ovdje nismo ni u kakvoj opasnosti, a i naša finansijska situacija ovdje je daleko bolja od one praktikanata u Kini. No nekada popustim i tražim opravdanje za to u lošem vremenu ili u vlastitom umoru. Nakon što sam pročitala članak, napravila sam novi raspored. Kolega praktikant i ja smo napravili kolica sa kojima turistima na turističkim destinacijama dijelimo informativne materijale. Mi ćemo napraviti više ovakvih kolica koje će pomoći drugim praktikantima.“

Savladati izazove, bez obzira na okruženje

Gđa Zhang Yun, koja je počela prakticirati 1997. godine, kaže: „Autori članaka dolaze iz svih životnih sfera. Oni su se dobro kultivirali u različitim okolnostima.

„Praktikanti izvan Kine žive u puno boljim okolnostima, no mi možemo osjetiti iskustva praktikanata u Kini, i možemo vidjeti kako se oni osjećaju, misle i djeluju. Moramo o tome razmisliti - da li bismo i mi mogli raditi poput njih u takvom okruženju?

„Bez obzira kakvo je naše okruženje, mi bismo trebali dobro učiti Fa. Samo onda ćemo imati ispravne misli i probiti se snagom Fa kroz aranžmane starih sila. Praktikanti u Kini su ovo dokazali vlastitim iskustvom.

„Moramo sarađivati međusobno kako bismo Kinezima objašnjavali istinu. Praktikanti u Kini su nas na to ohrabrili.“

Zhang Haixing, koji je počeo prakticirati izvan Kine, je također bio nadahnut člankom: „Izvanredna moć Falun Dafa“, čija autorica je hendikepirana.

„On mi je dao nevjerovatno ohrabrenje. I ja sam takođe bio hendikepiran. Dafa mi je dao hrabrost da se izmijenim, a kultivacija je u meni napravila velike promjene, kako mentalne tako i fizičke.“

„U protekloj deceniji moje kultivacije, ponekad sam pomišljao da te promjene, možda, i nisu tako velike. Ovaj me je članak nagnao i da se upitam - da se nisam kultivirao u Falun Dafa, na šta bi danas ličio moj život? Odjednom sam shvatio da su promjene koje mi je donijela kultivacija počele od mikroskopskog nivoa i postepeno se protegnule do površinskog nivoa. U mnogim slučajevima, kada se dese velike promjene, one su izolirane u drugim dimenzijama i mi ih ne možemo vidjeti. Ono što možemo vidjeti u ovoj dimenziji je stari dio nas samih koji još nije bio izmijenjen kultivacijom.

„Ovo iskustvo koje je praktikantica sa nama podijelila mi je dalo više povjerenja u kultivaciju“, kazao je. „Ono mi je također dalo i jedan nagovještaj - kako gledati unutar sebe i tražiti moje vlastite nedostatke kada se suočim s teškoćama ili konfliktima i kako trebam dobro učiti Fa da bih se poboljšao.“

Gđa Wang Ki je govorila o članku: „Kako univerzitetski profesor gleda unutar sebe i objašnjava istinu.“

Ona je rekla: „Gledanje unutar sebe je veoma važno. Iz ovoga članka, sam shvatila da se dobrodušnost može razviti samo oslobađanjem od sebičnosti.“

„Jednoga dana dok sam učila Fa sam osjetila kako se moje tijelo proširilo nalik zgradi sa mnogo soba. To me je podsjetilo na projekat na kome smo radili moje kolege i ja. On je nalik visokoj zgradi. Svako od nas ima sobu i svaka soba ima svoju funkciju. Svaka je neophodna. Moramo očistiti našu sobu, za sebe i za druge.“

„Bez obzira kakve su naše teškoće, prvo moramo razmisliti imamo li neke vezanosti, koje su nalik smeću u sobama koje moramo izbaciti napolje.“

Gosp. Bai, koji je Kinu napustio prije četiri godine, je kazao: „Svaki je članak nalik ogledalu u kome vidim vlastite nedostatke. Na primjer, nakon čitanja članka: „Očuvati srce netaknuto u naizgled bezizlaznim situacijama“, prisjetio sam se sličnog iskustva iz Kine. No ja se tada nisam ponašao dobro kao autor teksta. Glavni je razlog za to bio to što moje vjerovanje u Fa nije bilo tako čvrsto kao vjera autora članka. Podsjetio sam se da trebam imati ispravne misli i da ne trebam biti dirnut u novom prekomorskom okruženju. Samo tada se mogu probiti kroz sve vrste teškoća.“

Praktikant sa zapada: Dirnut iskrenim podijeljenim iskustvima

Madalina je bila dirnuta člankom: „Učitelj je uvijek uz mene.“

Ona je kazala: „Bila sam iskreno dirnuta iskustvom koje je autorica prenijela u svome članku i njenim srcem koje teži za samopoboljšanjem. To me je podsjetilo kako ispravne misli mogu pomoći praktikantima da se kultiviraju i pomažu jedni drugima u zatvoru. Spomenuto iskustvo nam također kazuje da mi kao kultivatori ne bismo smjeli priznati progon.

„Moje je shvatanje da se autorica nije samo zadovoljila činjenicom da je u radnom logoru mogla učiti Fa. Ona ne bi trebala priznati zatvaranje. Premda je mogla učiti Fa u zatvoru, ona ipak nije mogla raditi druge stvari koje praktikanti trebaju raditi i tako je protračila dragocjeno vrijeme. Ovo je dobra lekcija za praktikante.

„Na kraju je autorica navela da je kolegica praktikantica razmekšala policijska srca svojom dobrodušnošću i usporedila ga sa svojim svađalačkim stavom prema policajcima. „Ona nas podsjeća da je sve u našem svakodnevnom životu prilika za kultivaciju i spašavanje ljudi. U mojim očima, ona se istinski kultivira na putu koji je za nju pripremio Učitelj i probila se kroz aranžmane starih sila.“

Madalina je kazala da joj je ovaj članak pomogao da dođe do boljeg razumijevanja Učiteljevog učenja: „Kultivacija zavisi od nas samih, gong zavisi od Učitelja.“ (Zhuan Falun)

„Ova je opomena dragocjena. Mi imamo odgovornost da se dobro kultiviramo i slijedimo smjernice koja nam je dao Učitelj. Sva čudesna iskustva koja na tom putu kultivacije možemo iskusiti je aranžirao Učitelj. Ako to budemo stalno imali na umu, nikada se nećemo uzrujati ili biti previše sigurni. Umjesto toga, mi ćemo postojano poboljšavati sami sebe i dobro raditi ono što moramo, pomažući Učitelju u spašavanju živih bića.“

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024