Falun Dafa Minghui.org

Falun Dafa praktikanti iz Pekinga žele uzvišenom Učitelju sretnu Novu godinu

(Minghui.org)

Dok se Nova 2017. godina približava, Falun Dafa praktikanti iz Pekinga su poslali čestitke zaželivši uzvišenom Učitelju sretnu Novu godinu. U čestitci su poručili Učitelju da će se nastaviti dobro kultivirati i da će nastaviti ljudima objašnjavati istinu o Falun Dafa.

Prošlo je već 17 godina od kako je Jiang Zemin, bivši lider Kineske komunističke partije, 1999. godine u Kini počeo zatirati Falun Dafa. Živjeći u centru komunističkog režima, praktikanti iz Pekinga su nastavili prakticirati svoje vjerovanje i drugim ljudima govoriti istinu. „Sve ove godine mi nikada nismo prestali sa grupnim učenjem Fa“, napisali su praktikanti iz Shijingshana, Chaoyanga i Changpinga. „Mi slijedimo Učitelja već 19 godina i niko ne može izmijeniti našu vjeru“, napisali su praktikanti iz Shunyia i Huairoua.

Teško i veličanstveno putovanje

Gosp. Li Hongzhi je 13. maja 1992. godine u Changchunu u provinciji Jilin svijetu predstavio Falun Dafa. Nakon mjesec dana, Učitelj je u junu mjesecu došao u Peking kako bi sa učenjem upoznao što više ljudi. Za nešto više od godinu dana, Učitelj je u Pekingu održao 13 serija predavanja. Dubina Fa načela, njegovi izvanredni efekti i velike blagodati odmah su privukle pažnju qigong grupa u Pekingu.

Potom je učitelj u Pekingu prisustvovao Orijentalnim sajmovima zdravlja 1992. i 1993. godine, što je pomoglo da još više ljudi sazna za ovu miroljubivu praksu. Na prvom sajmu, Falun Dafa je priznat kao zvijezda među učesnicima. Na drugom sajmu, Učitelj je dobio najveće priznanje ove manifestacije - Nagradu za nauke u buđenju, kao i Specijalnu nagradu i titulu Najpopularnijeg učitelja qigonga.

Izvanredni efekti Falun Dafa brzo su se proširili među ljudima svih životnih sfera. Mjesta za grupno vježbanje su se ubrzo formirala u Kineskoj akademiji nauka, na univerzitetu Tsinghua, na Pekinškom univerzitetu i drugim renomiranim fakultetima. Do početka progona u 1999. godini, samo u Tsinghua je već bilo uspostavljeno desetine mjesta za prakticiranje, gdje je prakticiralo 500 praktikanta, profesora, nastavnika, asistenata i studenata. Čak je i predsjednik elitne 301. vojne bolnice postao praktikant.

Od 13 maja 1992. godine do 21. decembra 1994. godine, Učitelj je održao 56 predavanja za desetine hiljada slušalaca. Još više je ljudi doznalo za Falun Dafa prenošenjem riječi od usta do usta. U 1999. godini, broj praktikanata je dostigao oko sto miliona.

Okrutan progon ne može zaustaviti ispravno vjerovanje

Kada je broj praktikanata Falun Dafa nadmašio broj članova Kineske komunističke partije, Jiang Zemin se osjetio ugroženim popularnošću ove prakse. Luo Gan, šef Političkog i pravnog komiteta (PLAC) je naredio policajcima da tragaju za dokazima za neispravnosti koji bi se mogli iskoristiti protiv Falun Dafa.

Nakon što je He Zuoxiu u aprilu mjesecu 1999. godine objavio članak koji kleveće Falun Dafa, više od 300 policajaca je bilo poslano da tuče i rastjeruje praktikante koji su otišli da uredniku objasne činjenice o Falun Gongu. Tom je prilikom uhapšeno četrdeset pet praktikanata, što je 25. aprila dovelo do miroljubivog protesta na Tiananmen trgu na kome je učestvovalo oko 10.000 praktikanata.

Tri mjeseca nakon toga, Jiang Zemin je zabranio Falun Dafa. Ogroman broj praktikanta je uhapšen, pritvoren, zatvoren, mučen, poslan u logore za prinudni rad i postao žrtvom nasilne žetve organa. Procjenjuje se da je od tada više od milion praktikanata dolazilo u Peking kako bi vlastima objasnilo istinu o Falun Dafa i razotkrilo propagandu koja kleveće Falun Dafa.

Od tada je prošlo gotovo 18 godina. Praktikanti iz oblasti navedenih u nastavku članka iskreno žele uzvišenom Učitelju sretnu Novu godinu! Oni su također poručili da će više učiti Fa, gledati unutar sebe kako bi se poboljšali i raditi na osviještenju drugih ljudi u vezi istine o Falun Dafa.

Nanyuan Sanatorium
Shijingshan Distrikt
Chaoyang Distrikt
Changping Distrikt
Shunyi Distrikt
Huairou Distrikt
Xicheng Distrikt
Dongcheng Distrikt
Haidian Distrikt
Yanqing Distrikt
Miyun Distrikt
Fangshan Distrikt
Changxindian Distrikt
Biro za gradske usluge i prostorno uređenje Pekinga