Falun Dafa Minghui.org

Falun Dafa praktikanti iz Hrvatske i Slovenije žele cijenjenom Učitelju sretnu Novu godinu

(Minghui.org)

Falun Dafa praktikanti iz Hrvatske žele cijenjenom Učitelju sretnu Novu godinu!

Falun Dafa praktikanti iz Slovenije žele cijenjenom Učitelju sretnu Novu godinu!