Falun Dafa Minghui.org

Praktikanti Falun Gonga šalju novogodišnje čestitke poštovanom Učitelju Li Hongzhiju

(Minghui.org)

Praktikanti i drugi ljudi iz cijelog svijeta tradicionalno šalju novogodišnje čestitke osnivaču Falun Gonga, Učitelju Li Hongzhiju. Najveći broj čestitki dolazi iz kopnene Kine, u kojoj vlast KKP do današnjeg dana brutalno progoni Falun Gong. Čestitke su dokaz velikog poštovanja i zahvalnosti ljudi zbog bezbrojnih pozitivnih promjena koje je Falun Gong donio u njihove živote.

Praktikant iz grada Wuhana u provinciji Hubei kaže: „Najveći broj praktikanata na našem mjestu za izvođenje vježbi su praktikanti veterani koji se kultiviraju duže od 20 godina. Za vrijeme progona, naša snažna vjera u Učitelja i Fa nikada nije bila uzdrmana. U našoj budućoj kultivaciji ćemo biti čak i jači.“

U nastavku donosimo primjerke čestitki koje su poslali praktikanti iz provincija Hebei, Shanxi, Shandong, Heilongjiang, Jiangsu, Anhui, Yunnan, Guangdong, Shaanxi, Hunan, Guizhou, Fujian, Guangxi, Liaoning, Hubei i iz grada Chongqinga.

Praktikant iz distrikta Yuhua, grada Shijiazhuang u provinciji Hebei želi Učitelju sretnu Novu godinu. On je napisao: „Imat ću na umu svoj zadatak i raditi što bolje mogu da potvrđujem snagu Dafa uz pomoć ispravnih misli, čistiog srca i moćne mudrosti koju sam dobio od Dafa.“

Praktikanti iz grada Taiyuan u provinciji Shanxi žele Učitelju sretnu Novu godinu.

Praktikant iz grada Dongying u provinciji Shandong želi Učitelju sretnu Novu godinu. On je napisao: „Veoma cijenim sve ono što je Učitelj napravio za mene. Dobro ću raditi tri stvari i neću iznevjeriti Učiteljeva očekivanja.“

Stariji praktikant iz Daxing'anlinga, u provinciji Heilongjiang želi Učitelju sretnu Novu godinu. On piše: „I u Novoj godini ću slijediti Učiteljevo učenje.“

Praktikant iz grada Nanjinga u provinciji Jiangsu želi Učitelju sretnu Novu godinu. On kaže: „Popustio sam u svojoj kultivaciji protraćio puno vremena. U novoj godini ću vrijedno stremiti naprijed i popraviti svoje greške.“

Praktikanti iz grada Huangshana u provinciji Anhui žele Učitelju sretnu Novu godinu. Oni kažu: „Brinućemo se za sve sunarodnjake i pomagati svakom kolegi praktikantu.“

Praktikant iz grada Jinchenga u provinciji Shanxi želi Učitelju sretnu Novu godinu. On kaže: „Učitelju, tako ste puno napravili za mene. Jedini način da to uzvratim je da se dobro kultiviram i spasim više ljudi.“

Praktikant iz grada Zhuhai u provinciji Guangdong želi Učitelju sretnu Novu godinu. On kaže: „Veoma cijenim to što me Učitelj vodi i štiti na mom putu kultivacije. Nastavit ću se marljivo kultivirati i gledati unutar sebe kad naiđem na teškoće.“

Praktikant iz grada Guiyanga u provinciji Guizhou želi Učitelju sretnu Novu godinu i kaže: „Cijenim priliku da se kultiviram i ono što je Učitelj za mene pretrpio.“

Praktikant iz grada Zhuchenga u provinciji Shandong želi Učitelju sretnu Novu godinu. On kaže: „Vrijeme tako brzo prolazi. Prošla je još jedna godina. U protekloj godini sam se svakoga dana dobro kultivirao. Molim te Učitelju, nemoj za mene brinuti. Ja ću slijediti tvoje Učenje i spasiti još više živih bića.“

Vojnik u mirovini iz provincije Liaoning želi Učitelju sretnu Novu godinu i napisao je pjesmu za Učitelja.

Praktikanti iz distrikta Tongnan u gradu Chongqingu žele Učitelju sretnu Novu Godinu. Oni kažu: „Mi cijenimo Učiteljevo vođenje i zaštitu. U Novoj godini ćemo biti još marljiviji i slijediti Učitelja učeći Fa, slati ispravne misli i spašavati još više ljudi. Mi ćemo ispuniti naše zavjete i tako usrećiti Učitelja.“