Falun Dafa Minghui.org

Stanovnik Wašingtona traži oslobađanje svoje majke, zatvorene u Kini zbog njenog vjerovanja

(Minghui.org)

Stanovnik Wašingtona je stajao ispred Kineske ambasade na hladnom zimskom danu, kazavši da je njegov cilj jasan. On poziva na oslobađanje njegove majke, koja je nedavno uhapšena u Kini zbog toga što je prakticirala Falun Gong. U njegovim je rukama bio plakat sa likom njegove majke, gđe Yuan Xiaoman.

Du Haipeng poziva na oslobađanje njegove majke stojeći 7. januara 2017. godine ispred kineske ambasade.

Gđa Yuan, koja živi u gradu Dalianu u provinciji Liaoning, je uhapšena 12. maja 2016. godine. Suđenje joj je bilo 14. novembra, dva dana nakon što je Du došao pred kinesku ambasadu, tražeći njeno oslobađanje. Mjesec dana kasnije, 23. decembra 2016. godine ona biva osuđena na 3,5 godina zatvora i kaznu od 5.000 yuana.

Tužilac je tužbu protiv gđe Yuan podigao prema članu 300 kineskog krivičnog zakona. Advokat odbrane se na to žalio kazavši da se taj član ne može primijeniti na gđu Yuan. U Kini zapravo nema zakona koji zabranjuje Falun Gong. Advokat je također ukazao da dokazi koji su dostavljeni protiv gđe Yuan nisu validni.

Du je nekoliko puta dolazio pred ambasadu, od kada je saznao za majčino hapšenje, tražeći njeno oslobađanje. On sada kontaktira političare i organizacije koje se bave ljudskim pravima, tražeći pomoć.

Uprkos hladnome vremenu, neki Falun Gong praktikanti svakodnevno dolaze na turistička odredišta kako bi prolaznicima, uključujući i turiste iz Kine, objašnjavali činjenice o Falun Gongu i njegovom progonu u Kini. Među njima je i gđa Li, koja je nekoliko časova stajala ispred National Malla 7. januara. Ona je kazala: Ovdje dolazim dva do tri puta sedmično.“ Ona Falun Gong prakticira puno godina i ne želi da ljudi u Kini budu zavedeni klevetničkom propagandom Komunističke partije. Ona je još kazala: „Ja im govorim moju vlastitu priču koristeći riječi koje dolaze iz moga srca.“

Gđa Li govori prolaznicima o Falun Gongu.

Nicholas Zifcak, koji Falun Gong prakticira 11 godina, je kazao da Falun Gong voli zbog koristi koju pruža njegovom zdravlju i zbog unutrašnjeg mira. On kaže: „Na prvom mjestu Falun Gong ne bi trebao biti potiskivan u Kini, a kamoli da se to čini već skoro 18 godina.“

Nicholas Zifcak (u sredini slike) Falun Gong prakticira već 11 godina.

Du se sa njime složio: „Sve dok je moja majka u pritvoru, ja ću dolaziti ovdje i raditi na podizanju svijesti javnosti o ovom problemu.“