Falun Dafa Minghui.org

Pensilvanijski predstavnički dom usvojio drugu rezoluciju kojom se osuđuje nasilna žetva organa u Kini

(Minghui.org)

Pensilvanijski predstavnički dom je nedavno usvojio drugu rezoluciju u tri godine kojom se osuđuje nasilna žetva organa koji se uzimaju od praktikanata Falun Gonga kao i od drugih zatvorenika savjesti.

Rezolucija Predstavničkog doma 27, koja je usvojena 25. aprila 2017. godine, ohrabruje medicinsku zajednicu u Penslvaniji da pomogne u podizanju svijesti o ne-etičkoj praksi transplantacije organa u Kini.

Slična je rezolucija, pod oznakom Rezolucija Predstavničkog doma 1052, usvojena 8. oktobra 2014. godine. Matthew Baker, vođa većine komitete Predstavničkog doma i prvi sponzor obje rezolucije, je kazao da su takvi napori potrebni na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Rasprava o Rezoluciji Predstavničkog doma 27 u Domu komiteta za zdravlje 13. marta 2017. godine.

On je kazao: „Ponosan sam na zakonodavce koji su jednoglasno usvojili ovu rezoluciju. Međutim ako se ne ujedine domaća i međunarodna zajednica i ne osude ovu praksu i ne pokrenu diplomatske aktivnosti, i ako se ne uvedu ekonomske sankcije protiv Kine da bi se zaustavila ova žetva organa koja se vrši zbog zarade i ubijanja ljudi, sumnjam da se ova užasna praksa neće nastaviti.“

Nove činjenice

Praktikanti u Kini su predmet hapšenja, pritvaranja, odvođenja u zatvore, ispiranja mozga i mučenja od kada je 1999. godine počeo progon Falun Gonga.

Dva su hirurga javno svjedočila 2006. godine da se organi oduzimaju od živih praktikanata Falun Gonga u Kini. Sedam mjeseci nakon toga, David Matas i David Kilgour, bivši kanadski državni sekretar (za oblast Azija-Pacifik) su objavili izvještaj o svojim otkrićima. Brojni dokazi koji su od tada prikupljeni potvrđuju postojanje prisilne žetve organa u Kini.

Liječnica iz Filadelfije Ann Corson je objasnila da su novi dokazi postali dostupni od trenutka kada je Pensilvanija usvojila Rezoluciju Predstavničkog doma 1052, 2014. godine. Na primjer, organizacija Ljekari protiv nasilne žetve organa (DAFOH) je objavila izvještaj u martu mjesecu 2016. godine ukazujući da procjenjene brojke transplantacija koje se obave u Kini daleko premašuju brojke koje navodi kineska vlada.

Ethan Gutmann, višestruko nagrađivani novinar i istražitelj u oblasti ljudskih prava, zajedno sa Davidom Matasom i Davidom Kilgourom, su u junu mjesecu 2016. godine objavili dopunjeni izvještaj o svojim istraživanjima sa podacima koji su prikupljeni direktno iz kineskih izvora. Njihov izvještaj pokazuje da se između 60.000 i 100.000 transplantacija izvede u Kini svake godine, što je daleko više od cifre od 10.000 godišnje kako to tvrdi kineska vlast.

Njihov izvještaj sadrži obimne i nezavisne istrage iz medijskih izvještaja, državne propagande, medicinskih časopisa, bolničkih web stranica kao i iz arhiviranih web stranca koje su bile izbrisane. Njihova analiza zaključuje da je od 1999. godine u Kini izvršeno oko 1,5 miliona transplantacija, a da su žrtve većinom bili praktikanti Falun Gonga.

„Čvrsti i neoborivi dokazi“, izvještaj koji je u avgustu mjesecu 2016. godine objavila Svjetska organizacija za istraživanje progona Falun Gonga (WOIPFG), objedinjuje dokaze prikupljene od strane ove organizacije u periodu od zadnjih deset godina. Na bazi istrage 865 kineskih bolnica, 9.500 hirurga i više od 2.000 snimljenih telefonskih razgovora, izvještaj potvrđuje razmjere i okrutnost ovih zločina koji se odvijaju pod okriljem države.

Brojni članici o ovom predmetu su također dostupni u pomno uređenim medicinskim časopisima. U septembru mjesecu 2016. godine, Američki časopis za transplantaciju je objavio: „Transplantacijska medicina u Kini: Potreba za transparentnošću i pomnim nadzorom svjetske zajednice i dalje ostaje.“ U februaru mjesecu 2017. godine BMC Medical Ethics je objavio izvještaj pod naslovom: „Kršenje ljudskih prava u procesu pribavljanja organa u Kini“, koji je objasnio nelegalnu i neetičku praksu u Kini.

Premda je kineska vlada u januaru mjesecu 2015. godine najavila da više neče uzimati organe od pogubljenih zatvorenika, dr. Corson kaže: „Izvještaji koje je objavio WOPING u januaru 2017. godine koji ispituje 169 bolnica između januara 2015. i juna 2016. godine pokazuje da se prisilna žetva organa još uvijek dešava u Kini.“

Ubijanje mora prestati

Praktikanti Falun Gonga su svjedočili Komitetu za zdravlje Predstavničkog doma, 8. februara 2017. godine.

Iz tih razloga je Matthew Baker kazao da bi rezolucija koja je usvojena 2014. godine trebala biti obnovljena, kako bi bile uključene novodostupne statistike i informacije, kako bi obavijestile javnost o „ovom veoma važnom problemu.“

Za Bakera, predlaganje ovih rezolucija nije bilo učinjeno proizvoljno, jer je on uvijek bio branitelj ljudskih prava i imao smisao za život kao što je uvijek branio slobodu religije i slobodu. Posebno, kazao je: „Užasni zločini vezani za ubiranje organa zbog profita u Kini, sa mnogo hiljada umrlih kao rezultat zatvaranja i progona posebno (ove) miroljubive grupe moraju biti razotkriveni. Nadamo se da će naš narod, kao i Ujedinjeni narodi, poduzeti aktivnost kako bi osudili i sankcionisali Kinu zbog njihovih kriminalnih djela.“

Premda se ovi zločini dešavaju u Kini, Baker je kazao da to ima univerzalno značenje, kazavši: „Poštovanje ljudskog života, razotkrivanje zla i potraga za pravdom bi trebali biti briga svih civilizovanih ljudi. “

„Do tada bih želio da Predsjednik, kongres i Ujedinjeni narodi budu: „potpuno svjesni ovih zločina i da preduzimaju aktivnosti da ih se osudi i da se kazne ova ubijanja koja se dešavaju u Kini.“ „Rezolucija nalaže da se njena kopija pošalje delegaciji našeg Kongresa i ostalima na saveznom nivou, budući da je naša zemlja i u prošlosti poduzimala aktivnosti protiv drugih zemalja zbog njihovog kršenja ljudskih prava, vjerskih progona, genocida i drugih gnusnih djela prirode.“

Baker je kazao da su on, kao i drugi članovi Komiteta za zdravlje i Dom bili zgroženi kada su prvi put čuli da se: „ovakvi zločini dešavaju u Kini.“ „Ova je rezolucija bila neophodna jer „Kineski narod mora znati da mi brinemo i da bi smo željeli da se ovi zločini prekinu.“

„Pensilvanija nije jedina zemlja koja je usvojila ovakve rezolucije. I Predstavnički dom Misurija je 25. aprila 2017. godine istovremeno usvojio Rezoluciju Predstavničkog doma br. 7, osudivši nasilnu žetvu organa od praktikanata Falun Gonga i drugih zatvorenika savjesti, istovremeno zahtijevajući daljnje aktivnosti da se prekinu zločini.

Baker je kazao: „Zlo doista cvjeta kada dobri muškarci i žene ne čine ništa; Isto se može kazati da zlo također cvjeta kada dobri civilizirani narodi ne rade ništa (da ga zaustave).“