Falun Dafa Minghui.org

Falun Dafa u svijetu: Rusija

(Minghui.org)

Falun Dafa (poznat i pod imenom Falun Gong) je prihvaćen u preko 100 zemalja u svijetu nakon što je prije 25 godina predstavljen u Kini. Ova tradicionalna duhovna praksa prevazilazi rasne i nacionalne granice. Praktikanti Falun Dafa u cijelome svijetu uživaju u brojnim koristima, uključujući poboljšavanje zdravlja i fitnes. U ovoj reportaži dvoje ruskih praktikanata dijeli svoja iskustva o prakticiranju Falun Dafa.

Sreća postignuta kroz prakticiranje Falun Gonga

Marina ima 54 godine i Ruskinja je koreanskog porijekla koja živi u Moskvi. Falun Gong prakticira već 13 godina. Prakticiranje Falun Gonga je u potpunosti izmijenilo njen stav prema životu. Ona je oduševljena praksom.

Marina

Marina se preselila u Moskvu prije puno godina, kada je bila mlada, i imala je velikih problema sa prilagođavanjem na novi život u Rusiji. Kao i mnogi Rusi, i Marina je odrasla pod kontrolom komunističke partije i dobila ateističko obrazovanje.

Nakon što je pročitala Zhuan Falun, glavnu knjigu Falun Gonga, bila je u stanju ostaviti pušenje, koje je bilo njena dugogodišnja navika, i koje joj je zadavalo puno problema. Ona je pušila duže od 20 godina i puno puta pokušavala ostaviti pušenje, no nikada ranije to nije uspjela. Ta ju je čudesna promjena učinila jako sretnom.

Prakticiranje Falun Gonga je također naučilo Marinu da se odrekne vezanosti za materijalne stvari. Kada je kuća u kojoj se nalazio njen stan bila razrušena jer se nalazila u kraju namijenjenom za revitalizaciju, ona se u prvom trenutku zabrinula kada će joj biti ponuđen novi stan. Ali je onda shvatila da se ne bi trebala o tome brinuti i da samo treba pustiti da se dogode stvari kakve god da one budu. Na posljetku je Marini ponuđen novi stan koji je savršeno odgovarao njenim potrebama.

Dafa rješava životnu zagonetku

Kirill

Kirill je diplomirao na Vojnoj medicinskoj akademiji u St. Petersburgu. Prakticirati je počeo 2008. godine. Čitanje Falun Dafa knjiga mu je pomoglo da dobije odgovore na mnoga pitanja o životu.

Kirill kaže: „Dok sam još bio u školi često sam čitao knjige o qigongu i borilačkim vještinama. I moj se otac zanimao za qigong pa je kupovao puno knjiga sa ovom tematikom. Sjećam se da sam, dok sam još bio u osnovnoj školi, čitao takve knjige.

„Kasnije sam bio regrutovan u vojnu akademiju. Kada sam bio stariji, moj mi je otac dao Dafa knjigu i rekao da je pažljivo pročitam. Razumio sam princip da će dobro biti nagrađeno, a da će zlo biti suočeno sa odmazdom. Oduševio sam se. Međutim, nisam odmah počeo prakticirati Falun Gong.

„Kasnije sam ušao u armiju i počeo razmišljati o smislu života. Prisjetio sam se riječi koje sam pročitao u Dafa knjizi. Shvatio sam da je suština u kultivaciji samoga sebe.

Učitelj nas uči:

„Čovjek se treba vratiti izvorištu, istinskom sebi, tek to je prava svrha ljudskog postojanja. Zato, čim se čovjek želi kultivirati, to se smatra pojavljivanjem Buda-prirode. “ (Iz prvog poglavlja Zhuan Faluna)

Kirill je nastavio svoju priču: „Na akademiji sam vršio istraživanje o otrovnim hemikalijama i zaštiti protiv njih. Većina se eksperimenata vršila na životinjama. Ja sam bio fokusiran na uspješnost moje karijere u ovome području. Međutim, dok sam pripremao moju tezu, plakao bih čitajući učenje o ubijanju u Zhuan Falunu. Imao sam ogroman psihički pritisak i noću nisam mogao spavati.

„Shvatio sam da, ako želim biti praktikant, ne mogu se dalje angažovati u ovoj oblasti istraživanja. Morao sam napraviti izbor između uspješne karijere i biti praktikant. Napustio sam taj posao, ali sam još uvijek radio za vojsku.

„Nakon što sam pročitao nova Učiteljeva predavanja, shvatio sam koliko je važno podizanje svijesti o progonu. U mome sam gradu ja bio jedini praktikant Falun Gonga. Zato sam odlazio u park izvoditi Falun Gong vježbe, dijeliti informativne materijale i podizati nivo svijesti o dobroti Flun Gonga i progonu sa kojim je suočen u Kini. Kako sam bio sam, neki su mi se prolaznici rugali, a neki bi zastali i pročitali moje plakat sa Falun Gong informacijama. Premda sam bi potpuno sam, ipak sam nastavio odlaziti u park i raditi na podizanju javne svijesti.“

Kirill je nekoliko godina kasnije napustio vojnu službu i sada radi u jednoj javnoj bolnici. Dok se nalazi na svome poslu, Kirill veoma često dijeli informativne materijala, uključujući DVD-ove i kalendare.

On se prisjetio: „Kada je bila u toku kampanja za potpisivanje peticije protiv žetve živih organa koju vrši Kineska država, ja sam otišao u glavnu ljekarsku administrativnu zgradu noseći obrazac za peticiju. Otišao sam u kancelariju glavnog knjigovođe. On je potpisao peticiju i kazao mi da idem kod njegovih službenika kako bi je i oni potpisali. Većina ih je potpisala peticiju.

„Osim što sam dijelio informativne materijale, imao sam želju napraviti seminar kako bi više ljudi saznalo za Falun Gong i za situaciju u Kini. „Seminar sam održao pod naslovom: 'Medicinska etika i moral.' Učesnicima na seminaru sam kazao: „Kroz svoje iskustvo u prakticiranju Falun Gonga sam shvatio od kolike je koristi biti dobra osoba sa visokim moralom.' Onda sam dao medicinsku analizu urađenu na praktikantima u Kini prije početka progona u kojoj je bilo dokumetovano veliko poboljšavanje zdravlja. Moje su kolege bile veoma zainteresovane i razvili smo sjajnu diskusiju. Bio sam jako zahvalan što sam mogao podijeliti dublje razumijevanje Falun Gonga. Zahvalan sam za to Učitelju.“

Falun Dafa se prakticira širom svijeta bez obzira na rase i kulture. Zahvalnost Dafa praktikanata se ne može opisati riječima za mnoge koristi koje imaju od ove prakse.