Falun Dafa Minghui.org

Kanadski zakonodavci pozivaju na oslobađanje uhapšene praktikanatice Falun Gonga u Kini

(Minghui.org)

Članovi Kanadskog parlamenta su, u zadnjih nekoliko sedmica, Parlamentu predstavili veliki broj peticija pozivajući na puštanje na slobodu kanadske državljanke Sun Qian, praktikantice Falun Gonga koja je početkom februara mjeseca pritvorena u Pekingu.

MP Tom Kmiec

Član parlamenta (MP) Tom Kmiec, zamjenik kritičara iz reda Kanadske konzervativne partije za ministarstvo stranih poslova, je 12. juna predstavio peticiju koju je potpisalo više od 200 njegovih birača i drugih građana Calgaryja.

„Ova peticija podsjeća vladu na ilegalno pritvaranje Sun Qian“, kazao je Kmiec, dodavši da od vlade nije bilo „nikakvog pomaka“ koji bi osigurao sigurnije oslobađanje gđe Sun.

MP Larry Bagnell

Član parlamenta (MP) Larry Bagnell (Yukon, Lib.) je predstavio dvije peticije Gornjem domu.

MP Bagnell je konstatovao: „Prva peticija dolazi od 60 ljudi sa Yukona koji kažu da 'budući je Falun Gong duhovna praksa, ona slijedi načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije.' Oni su naglasili da su već 18 godina praktikanti žrtve nasilja i bespravnog progona, koji je osuđen između ostalih od strane Ujedinjenih Naroda i Amnesty International.“

„Nadalje, oni kažu da je kanadska državljanka, gđa Qian Sun, ilegalno oteta i da je ilegalno zadržana u Pekingu zbog njenog prakticiranja Falun Gonga. Oni žele trenutno i bezuslovno oslobađanje kanadske državljanke gđe Qian Sun.“

Drugu je peticiju potpisalo više od 40 ljudi sa Yukona koji kažu: „'Dok su milijuni Falun Gong praktikanata bespravno zatočeni, uključujući i članove obitelji Kanađana, postoje i masovne ilegalne kazne zatvora, prisilni rad, mučenje, silovanje i ubojstva, i sve je to praćeno i s propagandom mržnje.'“

Potpisnici peticije zato traže: „'da Kanadska vlada, između ostalog, iskoristi svaku mogućnost da zatraži okončanje progona Falun Gonga, i hitno zatraži od Kineske vlade da se počinioci zločina izvedu pred lice pravde.'“

MP Michalel Cooper (St. Albert – Edmonton, CPC) je rekao da su kineske komunističke vlasti uhapsile gđu. Qian Sun samo zato što je praktikantica Falun Gonga.

Nakon što je pročitao peticiju, MP Cooper je kazao: „Moram kazati da je tišina Kanadske vlade u zauzimanju za gđu. Sun Qian zaista zaglušujuća.“

U Donjem domu Kanadskog Parlamenta, lider Partije Zelenih, Elizabeth May, zajedno sa nekoliko drugih MP je nedavno zajednički predstavila peticiju koja poziva na okončanje kampanje progona Falun Gong praktikanata u Kini.

MP iz redova Liberalne partije MP Robert-Falcon-Quellette je Domu predstavio peticiju kojom se traži oslobađanje članova porodice Kanađana zatvorenih u Kini zbog prakticiranja Falun Gonga — ukupno njih 11 — kao i kraj progona.

„Ima već 17 godina od kada je kineski komunistički režim lansirao progon i iskorjenjivanje Falun Gonga, duhovne prakse utemeljene na principima Istinitosti- Dobrodušnosti-Tolerancije. Milioni praktikanata Falun Gonga su bespravno bili zatočeni, uključujući i članove porodica kanadskih državljana.“

„Masovna bespravna hapšenja, prisilni rad, mučenje, silovanje i ubijanje praćeno propagandom mržnje je bilo predmetom izvještaja najvećih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava“, kazao je MP Quellette opisujući progon koji je lansiran 1999. godine od strane kineskog režima protiv ove tradicionalne prakse.