Falun Dafa Minghui.org

Čestitke u povodu Praznika mjeseca u Kini: Falun Dafa donosi nadu za budućnost

(Minghui.org)

Hiljade su se čestitki slile na internet stranicu Minghui za vrijeme Praznika mjeseca, u kojima se ljudi zahvaljuju Učitelju Li Hongzhiju, utemeljitelju Falun Dafa, zbog toga što je uveo ovu praksu. Premda autori ovih čestitki dolaze iz različitih društvenih slojeva i iskustava, svima je zajednička srdačna zahvalnost. U prilogu slijede primjeri čestitki iz različitih kutaka Kine.

Razumijevanje istine

„Zato što je naše društvo potonulo na tako nisku razinu, mnogi se ljudi iz Kine sada bore za svoj vlastiti dobitak, a korumpirani se službenici svuda mogu naći. Hvala vam Učitelju Li što ste mi pomogli da razaznam istinu pa sada jasno znam šta je ispravno, a šta pogrešno. Smatram da je to jako važno za našu budućnost. Hvala Vam!“

Jedan čovjek iz grada Jilina u provinciji Jilin je napisao: „Nakon što je moja supruga počela prakticirati Falun Dafa, postala je zdravija, puno otvorenijeg uma i umjerenije naravi.“ Dalje autor ove čestitke objašnjava da je njegova supruga bila hapšena i pritvarana zbog svoga vjerovanja. „Ja znam da su moja supruga i ostali praktikanti Falun Dafa nevini. Daću sve od sebe da im pomognem kako bi što prije povratili svoju slobodu.“

„Znam da je Falun Dafa najbolja stvar koja mi se ikada dogodila, jer mi je pomogla da shvatim šta je ispravno, a šta pogrešno u ovom haotičnom društvu. Kao rezultat toga, prestala sam samo ići niz struju i raditi protiv moje savjesti.“

Jedna stanovnica Pekinga je kazala da, premda sama nije praktikantica, ona vjeruje u načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. „Doista smo ponosni na ono što ste donijeli kineskom narodu i cijelome svijetu.“

Mir i sreća

„U našoj velikoj porodici postoje četiri generacije, i mnogi prakticiraju Falun Dafa. Ostali podržavaju načela Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije, i tako je cijela porodica blagoslovljena. Zahvalni smo vam na našem mirnom i sretnom životu. Mi se nadamo da će se Učitelj Li vratiti u Kinu kako bi što više ljudi imalo korist od Falun Dafa kao što je imamo mi.“

„Premda još ne prakticiram Falun Dafa, svojim sam vlastitim očima vidjela kao je ova praksa unaprijedila zdravlje ljudi i njihov karakter. Sada je moja cijela porodica sretna, a mislim da sve pohvale za to pripadaju Falun Dafa. Mi iskreno podržavamo Falun Dafa.“

„Ja sam čovjek u osamdesetim godinama života. Znam šta je Falun Dafa i često recitujem 'Falun Dafa je dobar' i 'Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri'. Nemam nikakvih zdravstvenih teškoća.“ Ova je osoba ispričala da se ponekad brine za neke članove njegove porodice koji prakticiraju Falun Dafa zbog progona koji još traje. „Ali im nikad nisam rekao da prestanu prakticirati, zato što oni rade ispravnu stvar i ja ih u potpunosti podržavam“, napisao je.

Napuštanje organizacija Komunističke partije

„Ja sam čovjek u sedamdesetim godinama života. Od praktikanata Falun Dafa sam saznao da su ova praksa i Učitelj Li Hongzhi nepravedno okrivljeni. Ja više ne vjerujem u klevetničku propagandu i spreman sam povući svoje članstvo iz organizacija komunističke partije.“

Jedna osoba iz Pekinga piše da joj je jasna važnost onoga što je Falun Dafa donio ljudskom rodu i kolika je žrtva koju je podnio Učitelj Li. „Pomogli ste mi da saznam zakon svemira i da radim pravu stvar.“ Ova je osoba kazala da je napustila organizacije komunističke partije i da podržava tužbe koje su podnesene protiv Jiang Zemina zbog progona Falun Dafa.

Divljenje i zahvale

„Učitelju Li, ja se divim vama i Dafa praktikantima, jer su za proteklih 18 godina praktikanti riskirali svoje živote kako bi ljudi mogli saznati činjenice o Falun Dafa. Hvala što ste pomogli da mnogi ljudi postanu bolji građani.“

„Hvala vam Učitelju Li što ste uložili toliko truda da predstavite Falun Dafa i što pomažete praktikantima, kao i cijelome društvu. Premda nisam praktikant, ja istinski mogu osjetiti pritisak progona u proteklih 18 godina. Veoma me je dirnula vaša suosjećajnost. Mi računamo na Vas. Hvala vam!“

Nada za budućnost

„Slažem se sa načelima Istinitosti-Dobrodušnosti -Tolerancije. A moja mi savjest nalaže da podržavam Falun Dafa i praktikante. Hvala vam Učitelju Li! Vi ste naša nada.“

Jedna je žena iz provincije Shandong, po struci pravnica, kazala da je potpuno svjesna korumpiranosti komunističke partije. „Istinski sam zahvalna Učitelju Liju što nam je donio tako nešto prekrasno kao što je Falun Dafa. Znam da je Falun Dafa trenutno izložen progonu u Kini, ali nam praktikanti koji su tako odlučni u svom ispravnom vjerovanju daju nadu za našu budućnost“.

Jedan učenik u srednjoj školi u Pekingu je kazao da je bio svjedok pozitivnih promjena koje je Falun Dafa donio njegovoj porodici. „Kineska tradicija nalaže da budemo zahvalni na onome što smo dobili od drugih. „Na Praznik mjeseca ja se posebno osjećam dužnim da se zahvalim za ono što je za nas učinio Učitelj Li. Nadam se da će se progon brzo okončati, a kad se to desi i ja ću prakticirati Falun Dafa.“