Falun Dafa Minghui.org

Kompilacija članaka vezanih za unapređenje šinšinga i eliminisanje vezanosti za požudu (2)

(Minghui.org)

Požuda i nagon su vezanosti kojih se moramo osloboditi u potpunosti da bismo dostigli Ispunjenje. Istovremeno, iz Fa znamo da učenici Dafe treba da se prilagode ljudskom društvu što je više moguće. Ipak, čak i posle puno godina kultivacije, neki praktikanti se pitaju kako da naprave balans između ova dva zahteva. Ono što dodatno otežava stvar je to što, za razliku od drugih pitanja u kultivaciji gde praktikanti otvoreno dele svoja iskustva, tema požude i nagona se retko pominje, posebno tokom razmene iskustava u grupi.

Ovo je kompilacija članaka o ovoj temi, objavljenih na Minghui od 2006. do 2017. Iako su to lična razumevanja na različitim nivoima, nadamo se da kako nove, tako i stare praktikante, mogu uputiti kako da se ponašaju po pitanju braka, osećanja, požude i nagona.

Čuvajte se “trivijalnih svari” u kultivaciji

Iskorijeniti požudu, želju i emociju

Požuda je vrebala u pozadni moje ideje

Zapadnjački praktikant: unaprediti razumevanje i razrešiti vezanost za požudu

Kako sam eliminisala svoju vezanost za seksualni nagon

Promeniti ljudske predstave i ukloniti vezanost za požudu i nagon

Kako shvatam oslobađanje od požude i nagona

Odstranjivanje vezanosti za požudu

Uvidi novog zapadnjačkog praktikanta glede vezanosti požude

Osećanja i požuda upropastila priliku za kultivaciju tokom tri života

Kultivacija tokom ozbiljnog bračnog konflikta

More patnje i požude viđeno u drugoj dimenziji

Uvijek budite na oprezu ili će vas vezanost požude razbiti

Posljedice požude (1-6)

https://bs.minghui.org/articles/1104
https://bs.minghui.org/articles/1110
https://bs.minghui.org/articles/1115
https://bs.minghui.org/articles/1125
https://bs.minghui.org/articles/1125
https://bs.minghui.org/articles/1123

Istrpela sam neverstvo svog muža

Zapadnjački praktikant: Poboljšati razumijevanje i probiti se kroz vezanost požude

Analiza neobuzdanih misli koje proizlaze iz emocija

Moje iskustvo u eliminiranju požude

Razmjena iskustava s mlađim praktikantima

Racionalno nadilaženje sentimentalnosti

Šta su preci verovali u vezi opscenih misli

Viđeno u snu: Posledice ako se ne oslobodimo požude

Vezanost za požudu me je sprečavala da se saobrazim s Fa