Falun Dafa Minghui.org

Falun Dafa praktikanti iz Švajcarske, Poljske, Austrije, Mađarske i Češke republike i Slovačke s poštovanjem žele Učitelju Li Hongzhiju Sretnu Novu Godinu

(Minghui.org)

Falun Dafa praktikanti iz Češke republike i Slovačke s poštovanjem žele uzvišenom Učitelju Sretnu Novu Godinu!

Falun Dafa praktikanti Mađarske s poštovanjem žele uzvišenom Učitelju Sretnu Novu Godinu!

Falun Dafa praktikanti iz Austrije s poštovanjem žele uzvišenom Učitelju Sretnu Novu Godinu!

Falun Dafa praktikanti iz Češke republike s poštovanjem žele uzvišenom Učitelju Sretnu Novu Godinu!

Falun Dafa praktikanti iz frankofonske Švajcarske s poštovanjem žele uzvišenom Učitelju Sretnu Novu Godinu!

Falun Dafa praktikanti iz Polske, Austrije, Mađarske s poštovanjem žele uzvišenom Učitelju Sretnu Novu Godinu!